x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

Španělsko se vydalo cestou k rovnosti

31.8.2007, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
V březnu byl ve Španělsku přijat zákon o rovnosti žen a mužů. Klade si za cíl nastolit rovnost mezi muži a ženami, např. pomocí zvýšení počtu žen v řídících pozicích a v politice a posílením účasti mužů na rodinném životě. Zákon potírá diskriminaci, podporuje pozitivní opatření v kolektivním vyjednávání, přispívá ke slaďování osobního a pracovního života, motivuje k plánům rovnosti ve firmách a vyzdvihuje příklady dobré praxe. Španělský premiér José Luis Zapatero prohlásil, že zákon změní španělskou společnost v "navěky lepší". Není divu, že zákon osobně zaštiťuje: Zapaterova šestnáctičlenná vláda je rozložena přesně půl na půl - osm žen a osm mužů.

V březnu byl ve Španělsku přijat zákon o rovnosti žen a mužů. Klade si za cíl nastolit rovnost mezi muži a ženami, např. pomocí zvýšení počtu žen v řídících pozicích a v politice a posílením účasti mužů na rodinném životě. Zákon potírá diskriminaci, podporuje pozitivní opatření v kolektivním vyjednávání, přispívá ke slaďování osobního a pracovního života, motivuje k plánům rovnosti ve firmách a vyzdvihuje příklady dobré praxe. Španělský premiér José Luis Zapatero prohlásil, že zákon změní španělskou společnost v "navěky lepší". Není divu, že zákon osobně zaštiťuje: Zapaterova šestnáctičlenná vláda je rozložena přesně půl na půl - osm žen a osm mužů.

Zákon o rovnosti požaduje více žen nejen v politice, ale i v řídících pozicích firem

V květnových regionálních volbách musely být poprvé na kandidátních listinách politických stran zastoupeny ženy (nebo muži) alespoň 40%. (Toto pravidlo platí pro každý distrikt s více než 5000 obyvateli; od roku 2011 se bude vztahovat i na distrikty nad 3000 obyvatel.)

Společnosti s více než 250 zaměstnanými musejí vyjednávat plány rovnosti na pracovišti, do osmi let jsou největší firmy povinny zvýšit zastoupení žen ve správních radách na 40%. Podniky, které budou zvyšovat počet žen v řídících pozicích a vydají se cestou rovných příležitostí, budou zvýhodněny v jednáních o státních zakázkách. Dále mohou získat známku "znamenitost v rovnosti", jíž se mohou veřejně prezentovat. V reakci na to se firmy již dnes začínají obracet na neziskové organizace a konzultační firmy s žádostí o genderové analýzy, plány a audity.

Generová analýza: Studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. mezi ženami a muži.
Genderový audit: Hodnocení politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení na ženy a muže.
Zdroj: Machovcová K. ed., Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže: sborník textů, Gender Studies, 2007

Zákon o rovnosti žen a mužů také umožňuje otcům vzít si tzv. "otcovskou dovolenou" po dobu 15 dní po narození dítěte. Tato patnáctidenní dovolená je nadstandardem k desetiměsíční mateřské. Tu si mohou vybírat matky i otcové, nebo si ji mezi sebe rozdělit. Rodiče dětí do 8 let mají nárok snížit své úvazky na poloviční.

Španělské firmy procházejí plánem rovnosti

Španělský projekt V plánu rovnosti poskytuje genderový audit firmám v Galícii. Třemi hlavními fázemi auditu jsou: diagnóza, pozitivní akce a obdržení známky označující podniky s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Každý podnik, který má o provedení genderového auditu zájem, se musí zavázat nejen k poskytování relevantních informací, ale musí také určit osobu odpovědnou za komunikaci. Informace, které firma poskytne z oblasti personalistiky a dalších relevantních oblastí, jsou analyzovány týmem expertů a expertek. Ten vypracuje pozitivní akční plán, který představuje návrhy na změny v oblastech, v nichž shledá nedostatky.
Po dobu devíti měsíců pracuje auditovaná firma na realizaci jednotlivých doporučení a zaměstnanci absolvují sérii školení zaměřených na problémové oblasti, ale také na koncept rovnosti příležitostí obecně. Pokud společnost splní základní kroky obsažené v plánu pozitivních akcí, získá značku, která potvrzuje respekt a podporu, jíž firma poskytuje rovným příležitostem pro ženy a muže.(1)
Jednou ze společností, která tímto procesem prošla, je Galopín Parques, jejíž majitel vystoupil na pražské konferenci Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi. Galopín Parques vyrábí prolézačky a jiné vybavení na dětská hřiště. José Manuel Iglesias si je vědom, že zaměstnanci jsou pro něj tou největší hodnotou: snaží se pro ně proto vytvořit atraktivní pracovní prostředí. V průběhu auditu se s potěšením dozvěděl, že některá pravidla týkající se rovnosti žen a mužů byly ve společnosti již zavedenou - ač nepsanou - praxí. Nutno podotknout, že Galopín Parques se vedle rovných příležitostí pro ženy a muže zaměřuje také na společenskou odpovědnost firem, ohleduplnost k životnímu prostředí a pomoc třetímu světu.

(1) Sokačová, Linda. Plán rovnosti ve španělské La Coruně. Rovné příležitosti do firem 04/2006.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *