x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2006 Společenská odpovědnost firem

„Společenská odpovědnost firem představuje dobrovolný závazek firem…“

27.5.2006, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V projektu Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů se problematikou CSR zabývá partnerská organizace Business Leaders Forum (BLF), jež je volným sdružením mezinárodních a českých firem, které usilují o dodržování etiky v podnikatelské praxi a hlásí se k myšlence firemní společenské odpovědnosti. Projektová manažerka BLF Jana Trnková nám odpověděla na následující otázky.

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V projektu Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů se problematikou CSR zabývá partnerská organizace Business Leaders Forum (BLF), jež je volným sdružením mezinárodních a českých firem, které usilují o dodržování etiky v podnikatelské praxi a hlásí se k myšlence firemní společenské odpovědnosti. Projektová manažerka BLF Jana Trnková nám odpověděla na následující otázky.

Co je cílem spolupráce BLF v rámci projektu Půl na půl?

BLF bylo ke spolupráci v projektu přizváno vzhledem k tomu, že uplatňování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže představuje jeden z konkrétních způsobů, jak mohou firmy principy CSR naplňovat.
Činnost BLF se v projektu zaměřuje na informační aktivity směrem k našim členským firmám: pravidelně je informujeme o dění v projektu a jeho výstupech. Na červen 2006 pak připravujeme diskusní kulatý stůl na téma CSR a rovné příležitosti. Během léta dále vznikne praktický manuál určený firemnímu sektoru zaměřený rovněž na toto téma.

Čeho byste rádi v budoucnosti dosáhli nejen v rámci projektu? Jaké aktivity jste dosud realizovali a jaké připravujete?

Dlouhodobým cílem BLF je přispívat ke zvýšení povědomí o problematice CSR u nás, neboť toto téma je zde stále do velké míry neznámé. Naplňovat tento cíl nám umožňuje i účast v tomto projektu, proto si jí velmi ceníme. Prezentaci tématu CSR stavíme na konkrétních příkladech firem, které jeho principy naplňují. A právě pozitivní informování o CSR je dnes v centru naší pozornosti - na našich webových stránkách například budujeme tzv.CSR online databázi, v níž lze najít konkrétní příklady CSR aktivit členských firem BLF.

Jak hodnotíte uplatňování rovných šancí v rámci CSR v České republice?

Z naší zkušenosti téma rovných příležitostí pro ženy a muže zůstává spíše na okraji zájmu firem; není jimi zatím vnímáno jako problém, který je třeba řešit.
Na druhou stranu se však pravidelně dozvídáme, že i ve sféře rovných příležitostí existuje několik konkrétních aspektů, které jsou pro české firmy atraktivní. Jedním z nich jsou například možnosti flexibilních forem zaměstnání.

Můžete se s námi podělit o nějaké zajímavé zkušenosti ze zahraničí, kde se firmám zřejmě daří lépe principy rovných příležitostí integrovat?

BLF je od roku 2002 národním partnerem celoevropské aliance CSR Europe, která sídlí v Bruselu a zaštiťuje oblast CSR na evropské úrovni. Na úrovni této platformy máme možnost setkávat se s kolegy z dalších 22 podobných organizací působících v Evropě a vyměňovat si cenné zkušenosti. Projekty, které ve sféře rovných příležitostí tyto organizace a jejich členské firmy realizují, mohu rozhodně doporučit. Je možné je dohledat z centrální webové stránky CSR Europe.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *