x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

2/2007 Pohled zaměstnavatelů a odborů na rovné příležitosti

Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy

31.1.2007, Alena Králíková, Gender Studies, o.p.s.
Dlouhodobý projekt společnosti L'Oréal ve spolupráci s UNESCO je iniciativou, kdy se firma zaměřuje na podporu žen ve vědě a výzkumu a zároveň dochází k propojování aktivit privátního a nevládního sektoru. V České republice bylo v roce 2007 stipendium L'Oréal pro ženy ve vědě (For Women in Science) udělováno poprvé, v řadě dalších zemí světa má však svou tradici již od roku 1998. L'Oréal tak potvrzuje, že koncept společenské odpovědnosti může mít i podobu finanční pomoci ženám, které se rozhodly realizovat se a uplatnit své znalosti v celé škále vědních oborů.

Dlouhodobý projekt společnosti L'Oréal ve spolupráci s UNESCO je iniciativou, kdy se firma zaměřuje na podporu žen ve vědě a výzkumu a zároveň dochází k propojování aktivit privátního a nevládního sektoru. V České republice bylo v roce 2007 stipendium L'Oréal pro ženy ve vědě (For Women in Science) udělováno poprvé, v řadě dalších zemí světa má však svou tradici již od roku 1998. L'Oréal tak potvrzuje, že koncept společenské odpovědnosti může mít i podobu finanční pomoci ženám, které se rozhodly realizovat se a uplatnit své znalosti v celé škále vědních oborů.

"Počet i pestrá škála přihlášených projektů nás u prvního ročníku velmi příjemně překvapily," uvedl Jean-Charles Bondy, generální ředitel L'Oréal ČR, který byl jedním ze členů odborné poroty. Dále dodal: "… uvědomujeme si, nakolik je tato odezva zavazující nejen s ohledem na příští ročníky, ale i na mezinárodní část projektu For Women in Science, ve kterých se od roku 1998 udělují stipendia pro špičkové badatelky z celého světa…"
V čele poroty zasedla prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. a spolu s ní pak řada vědců a vědkyň z Akademie věd ČR, ale i tajemník České komise pro UNESCO, Ing. Pavel Škoda. V úvodním slově pak současný předseda Akademie věd, prof. RNDr. Václav Pačes, prohlásil, že žen je ve vědě opravdu nedostatek. Jedním dechem také dodal, že jej velmi nepříjemně překvapilo zjištění, že mezi členy Akademické rady AV ČR není ani jedna žena.

Představujeme laureátky

Letošními laureátkami ceny Pro ženy ve vědě jsou doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., doc. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. a Mgr. Tetyana Ostapchuk, Ph.D. Všechny laureátky splňují vedle vysoké kvality projektu i další z podmínek stipendia, věk do 35 let.
Kateřina Kaňková působí jako docentka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se v oboru patologické fyziologie specializuje na studium metabolických poruch. Berenika Hausnerová pracuje na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zabývá se PIM technologiemi, aplikovanou reologií a reologií vysoce plněných systémů a směsí. Od roku 2006 je proděkankou pro doktorské studium a zahraniční vztahy. Je také matkou šestileté dcery a příkladem, že sladit vědeckou kariéru i mateřství je možné, ale vyžaduje zapojení partnera, rodičů a přátel.
Laureátka ukrajinského původu, Tetyana Ostapchuk, je vědeckou pracovnicí v oddělení dielektrik Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Objektem jejího výzkumu jsou tzv. smart materials - chytré materiály, z nichž se vyrábějí "chytré" karty, součástky mobilních telefonů apod., fokusační mechanismy atp.

Slavnostního večera u příležitosti předávání cen se 10. ledna 2007 zúčastnila také jedna z mezinárodních laureátek Prof. Mary Osborn, jež získala ocenění za objev mikroskopické techniky, která zaznamenala revoluční změnu v molekulární biologii a je dnes používána na celém světě při diagnózách nádorových onemocnění. V 80. letech byla Mary Osborn podle analýzy Institutu pro vědecké informace ve Filadelfii jednou z pěti nejvíce citovaných vědkyň na světě. Dnes tato vědkyně britského původu pracuje pro Institut Maxe Placka pro biofyzikální chemii v Göttingenu a zároveň je jednou z osobností, jež se velmi intenzivně účastní diskuze o rovnosti žen a mužů ve vědě.

Další podrobnosti o národních i mezinárodních laureátkách osmi ročníků ceny Pro ženy ve vědě lze nalézt na www.forwomeninscience.org.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *