x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2016 Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

Svět se propojuje, bez diverzity ve firmách už to nepůjde

29.11.2016, Anna Machová, HR oddělení Provident Financial

V dnešní době jsme s tématem rozmanitosti konfrontováni doslova na každém kroku, ve všech etapách našeho života a v různých podobách. Každá a každý z nás je naprosto individuální člověk s individuálními potřebami, zvyklostmi i problémy. Škola i zaměstnání představují stále častěji opravdové globalizované prostředí, kde mnozí a mnohé z nás nepochází ze stejné země, ze stejné kultury a nehovoří stejným jazykem.

Světový demografický vývoj naznačuje, že zaměstnavatelé budou nuceni klást na diverzitu a rovné příležitosti mnohem větší důraz než doposud. V Providentu si tyto skutečnosti velmi dobře uvědomujeme a tak se již od svého vstupu na český trh v roce 1997 otázkám rozmanitosti uvnitř firmy intenzivně věnujeme.

Etický kodex v praxi

V Providentu se řídíme etickým kodexem, který jednoduše popisuje firemní standardy chování zaměstnanců ke svým kolegům, obchodním zástupcům, partnerům, dodavatelům a především k našim zákazníkům. Každý člen našeho týmu je vázán etickým kodexem a jeho dodržování požadujeme ve všech situacích a za všech okolností. Etickým kodexem se prolínají také naše firemní hodnoty, kterými jsou respekt, otevřenost a odpovědnost. Aby tyto hodnoty nebyly jen třemi obecnými slovy, vytvořili jsme ke každé z nich několik jednoduchých charakteristik chování, které danou hodnotu promítají do našeho každodenního pracovního života. Díky tomu si každý může uvědomit konkrétní dopad svého jednání a zamyslet se nad významem etiky v praxi.

Právě téma etiky se v naší firemní kultuře snažíme podporovat a upevňovat pravidelnými etickými průzkumy mezi zaměstnanci i obchodními zástupci, prostřednictvím tematických kampaní, ale také provozováním tzv. Etické linky. Ta je anonymní a je k dispozici všem zaměstnancům i obchodním zástupcům 24 hodin denně zdarma. Díky externím profesionálním poradcům je možné na lince získat nezávislou radu v situacích, kdy člověk stojí před složitým rozhodnutím, nebo je svědkem chování, které ohrožuje hodnoty, pravidla či etiku našeho podnikání.

Respekt jako firemní hodnota

Jednou z našich nejdůležitějších hodnot je respekt ve všech svých podobách, ať už respekt vůči ostatním kolegům, respekt k našim zákazníkům nebo respekt k sobě samému. Důraz na respekt klademe i v oblastech pracovních vztahů a především v odměňování. Jsme hrdí na to, že u nás výši platu nijak neovlivňuje fakt, jestli zaměstnanec je muž nebo žena. Rozdíly neděláme ani při obsazování volných pracovních míst a ve všech fázích náboru klademe silný důraz na posuzování kandidátů podle jejich schopností, znalostí a zkušeností. Pohlaví nerozhoduje. Důkazem toho, že tyto zásady opravdu dodržujeme, je fakt že více než 50 % obchodních manažerských pozic u nás zastávají ženy, což jinde zdaleka není běžné. Provident se může také pyšnit vysokým podílem žen v nejvyšším vedením firmy, jehož třetinu tvoří ženy.

Respekt u nás ale není jen o zachování rovnoprávnosti žen a mužů, ale také o důrazu na věkovou vyváženost pracovního týmu. Jsme otevření dravosti a znalostem absolventů, i zkušenostem, vyrovnanosti a rozhodnosti lidí, kteří už mají studentská léta dávno za sebou. Studenti, kteří mnohdy pracovními zkušenostmi neoplývají, jsou u nás vítanou a velmi podporovanou pracovní silou, které uzpůsobujeme pracovní dobu tak, aby nezasahovala do jejich studia.

ThinkGlobal…

Provident je součástí britské finanční skupiny IPF, která pod několika značkami působí téměř po celém světě. Naše mateřská skupina se může pyšnit skutečně širokou rozmanitostí národnostní i jazykovou, která samozřejmě zasahuje i do českého Providentu, kde naše náborové procesy opět kladou důraz na nepředpojatost a naprostou neutrálnost vůči barvě pleti, národnosti nebo náboženství. Každý z našich zaměstnanců má stejnou možnost a podmínky pro to, aby se mohl přihlásit na jinou aktuálně otevřenou pozici ve firmě, přičemž všechny o všech volných pozicích informujeme na týdenní bázi. Neděláme rozdíly ani v benefitech a snažíme se maximálně podpořit u každého zaměstnance work-life balance i pohodové pracovní prostředí. Zaměstnanci rádi využívají zejména homeoffice, zkrácené pracovní úvazky nebo alternativní typy pracovních úvazků. Uvědomujeme si, že hodnota volného času neustále narůstá, a proto dopřáváme všem našim zaměstnancům týden dovolené navíc.

Audit nám pomáhá

Diverzitu podporujeme celosvětově, což se odráží v nastavených firemních procesech a pravidlech, ale také v tom, že jejich případné porušení má opravdu vážné důsledky. Naše snahy potvrdily audity rovných příležitostí organizace Gender Studies, kterými Provident prošel v letech 2009 a 2011. V roce 2016 se Provident navíc přidal k signatářům Evropské Charty diverzity a k závazku rozvíjet uvnitř firmy všeobecně tolerantní pracovní prostředí.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *