x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2016 Téma tohoto čísla

Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední číslo zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech v tomto roce věnujeme, jako již tradičně, ocenění Firma roku: rovné příležitosti. Soutěž o toto ocenění nejen porovnává dosažené výsledky přihlášených v oblasti podpory rovných příležitostí, ale i motivuje firmy k další aktivitě a rozvoji na tomto poli. Odborná porota letos kromě tradičních oblastí jako je poměr zastoupení mužů a žen, firemní prostředí, slaďování soukromého a pracovního života a marketing hodnotila i kategorii novou – totiž to, jak se firma staví k diverzitě na pracovišti. Diverzita v celé své šíři, tedy nejen ta genderová, je i nosným tématem tohoto čísla.

Je naší příjemnou povinností představit vám jednak zaměstnavatelskou praxi firem, které se staly partnery letošního ročníku soutěže, a také inspirativní nástroje na podporu diverzity u zaměstnavatelů, kteří letos obsadili první tři místa. A ještě jednu firmu navíc, která získala zvláštní ocenění. O důvodech umístění a udělení zvláštní ceny se dočtete v jednotlivých článcích, o soutěži, o její historii, přínosech, ale i limitech si přečtěte v článku Když se potvorám nechce. Je to zajímavý text, který bilancuje nad tím, jestli má taková soutěž smysl a celkem předvídatelně dochází k závěru, že ano.

Rozhovor s právničkou Adélou Horákovou je zaměřen na to, jak důležité je vytvářet ve firmách přátelské prostředí, specificky hovoří o podpoře LGBT lidí. V protipólu tentokrát pokládáme otázku trochu jinak, nechceme slyšet ano nebo ne, ale práme se, v čem spočívají výhody diverzifikovaných týmů a v čem jsou někdy lepší týmy homogenní. Odpovědi jsou zajímavé i proto, že přibližují situaci v trochu specifických zaměstnavatelských prostředích, doporučuji k zamyšlení.

Tento ročník soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti je již 12., během těch let bylo předáno na 50 ocenění. Snad je to dobrá cesta, jak motivovat firmy ke zlepšení pracovních podmínek a jak se přiblížit k takovému prostředí, které bude přátelské a spravedlivé ke všem zaměstnaným, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či etnickou příslušnost. Do budoucna tedy přeji všem zaměstnavatelům, aby přemýšleli o svých zaměstnancích a zaměstnankyních nejen jako o prostředku pro vytváření zisku své firmy, ale také jako o lidech, jejichž pracovní prostředí a pocit spokojenosti je velmi důležitý.

V začínajícím adventním čase přeji příjemné čtení v souvislostech

Markéta Štěpánová

Obsah čísla

Firma roku: Rovné příležitosti

Flexibilita v práci musí být postavena na důvěře i toleranci

Chtějí mít čas na sebe a své blízké, těšit se ze založené rodiny, a ne být za to penalizováni, a pracovat odkudkoli. Anebo bojují s nemocí. Požadavky na benefity, díky kterým se zaměstnancům podaří sladit osobní a pracovní život, znějí stále častěji. Lze jim ale dostát v každé profesi?

Firma roku: Rovné příležitosti

Svět se propojuje, bez diverzity ve firmách už to nepůjde

V dnešní době jsme s tématem rozmanitosti konfrontováni doslova na každém kroku, ve všech etapách našeho života a v různých podobách. Každá a každý z nás je naprosto individuální člověk s individuálními potřebami, zvyklostmi i problémy.
Firma roku: Rovné příležitosti

Druhé místo pro Accenture

“Různorodost není dobrá pouze pro byznys, je to zkrátka dobrá věc”, říká Alena Sochorová, výkonná ředitelka pro oblast telekomunikací a diversity lead pro ČR, SR, Maďarsko a Rumunsko. Společnost Accenture získala 2. místo v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti se zaměřením na diverzitu.
Firma roku: Rovné příležitosti

Diverzita nebo vykořisťování?

Zavolej Ukrajinku, ona to uklidí. Věta, co bývá slyšet například v prostředí mezinárodních pětihvězdičkových hotelů.
Rovné příležitosti v praxi

Matky pod dozorem

Malé dítě je v Čechách předmětem veřejného dozoru. Na jednu stranu je asi dobře, že se i zcela cizí lidé zajímají, jestli své dítě nemlátíte nebo mu nezpůsobujete jinou zásadní újmu. Ovšem okolí podrobuje dítě kontrole i v mnohem nepodstatnějších věcech, jako je třeba co jí nebo co má na sobě.
Rovné příležitosti v praxi

K respektu přes vzájemné odlišnosti

Kamarádíme se jsou (d)omalovánky, které vznikly jako pomůcka k workshopu pro předškolní děti realizovaným Integračním centrem Praha. Workshop již třetím rokem běží v pražských mateřských školkách a má podpořit děti při přijímání rozmanitosti okolního světa.

Kultura

Drahý příteli…

Nesuď knihu podle obalu, říká se. U českého vydání knihy Drahý příteli (v orig. Et je danse, aussi...) toto rčení platí doslova. Pokud tedy odhlédneme od obálky a celkové grafické úpravy a dáme knize druhou šanci, nalistujeme stranu sedm a začteme se do prvních řádek, dostane se nám zasloužené čtenářské odměny.
Tipy z knihovny

O slaďování v knihovně Gender Studies

Už samotné tituly obou doporučených publikací mluví samy za sebe. První, Mezi péčí a prací, i druhý z nich, Harmonizing Work, Family, and Personal Life, se zabývají tématem slaďování pracovního a osobního života.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí