x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 02/2023 Na jedné lodi, gender na trhu práce

Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové na téma gender na trhu práce

29.6.2023, Lucie Přibyl, Gender Studies, o.p.s.

Výběr publikací pro aktuální číslo s názvem Na jedné lodi zdánlivě toto zastřešující téma nabourává. Obsahuje publikace, které se dotýkají mocenských, genderových, etnických, sociálních, ekonomických a třídních nerovností – tedy nejrůznějších důvodů, proč mnohdy naopak nejsme všichni “na jedné lodi”. Z hlediska intersekcionálního feminismu se ale na tyto oblasti nerovnosti má smysl dívat propojeně – a stejným způsobem také usilovat o změnu k lepšímu.

GOTTFRIED, Heidi. Gender, work, and economy: unpacking the global economy. 1st ed. Cambridge: Polity Press, 2013. ISBN 978-0-7456-4764-7.

Poutavý text Heidi Gottfried, profesorky z Wayne University v USA, nahlíží feministickou optikou často přehlížené propojení genderu a práce a zabývá se staronovými otázkami, jak vznikají strukturální nerovnosti a proč přetrvávají. Kniha zviditelňuje sociální vztahy, které jsou hnacím motorem globální ekonomiky, a zkoumá, jak ekonomická transformace měnila a mění nejen způsob, jakým pracujeme, ale i jak žijeme.

Měnící se vzorce zaměstnanosti v kontextu finanční krize v desátých letech 21. století nelze plně pochopit v mezích úzkého pojetí práce a ekonomiky. Feministické teorie i politická hnutí na různých úrovních společenské debaty odhalují mocenské vztahy, které jsou vlastní starým i novým formám práce. Heidi Gottfried předkládá analýzu genderu, práce a ekonomiky a vynáší na světlo mnoho tváří moci od soukromé až po pracovní sféru. Celou knihou se prolíná diskuse o globalizaci a jejích důsledcích a jsou v ní zahrnuty případové studie z průmyslově vyspělých zemí a velkoměst.

Tato komplexní analýza genderu a práce v globální ekonomice zahrnující sociogeografický a politicko-ekonomický pohled může být zajímavým zdrojem pro studující genderových studií a obecněji všech společenských věd.

 

BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, Libuše a MUSILOVÁ, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci. České Budějovice: Veduta, [2017], ©2017. ISBN 978-80-88030-21-8.

Předchozí doporučená kniha se zabývá primárně prvním desetiletím 21. století. S touto unikátní historiografickou studií o ženské práci se dostaneme ještě hlouběji do historie: až do konce 19. a začátku/poloviny 20. století. Studie byla inspirována podobnými díly z německého prostředí, která ale neměla v českém kontextu obdobu. Proto se autorky rozhodly podívat na fenomén ženské práce – ať už placené nebo mnohem častěji neplacené – v českém prostředí a analyzovat především reproduktivní (tzn. práci v domácnosti), ale také produktivní práci (v zaměstnání) českých žen.

Kniha se postupně zabývá ženskou prací v základních ekonomických sektorech: zemědělství (primární), průmysl a výroba (sekundární) a obchod, služby a doprava (terciární). V rámci jednotlivých sektorů je věnována pozornost také ženám, které zde pracovaly v rodinných firmách, a tak často bez finanční odměny. Reproduktivní práce (práce v domácnosti) je sledována v kontextu společenských změn i technologického vývoje. Autorky samozřejmě nezapomínají ani na tzv. druhou směnu – dvojí zatížení žen vyplývající z kombinace produktivní a reproduktivní práce.

 

Dále doporučujeme:

KRAAL, Karen, ed., ROOSBLAD, Judith, ed. a WRENCH, John, ed. Equal opportunities and ethnic inequality in European labour markets: discrimination, gender and policies of diversity. [1st ed.]. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.IMISCOE reports. ISBN 978-90-8964-126-7.

FORMÁNKOVÁ, Lenka et al. Gender balance power map: national study: Czech Republic: co-inspiration between social and conventional enterprises to promote equal access to decision making positions. Prague: [Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic], 2015. ISBN 978-80-7330-274-0.

Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti: výzkum veřejného mínění: Projekt 22 % k rovnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019-. ISBN 978-80-7421-183-6.

 

Katalog Knihovny Jiřiny Šiklové

Kontakty:

Masarykovo nábřeží 8, Praha 2

e: knihovna@genderstudies.cz

t: +420 777 910 941

w: https://genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

i: @knihovna_jiriny_siklove

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *