x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2022 Gender pay gap

Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové na téma rovné odměňování

30.10.2022, Lucie Přibyl, Gender Studies, o.p.s.

Tématem aktuálního čísla zpravodaje je rovné odměňování a ve stejném duchu pro vás naše knihovnice připravila doporučení, co si přečíst či půjčit v Knihovně Jiřiny Šiklové. Ani v roce 2022 není férovost v odměňování samozřejmostí, i když bychom si přály*i vidět opak. Proč stále existuje gender pay gap1? Kde a jak vznikají nerovnosti v odměňování a proč je tak těžké se s nimi vypořádat? Na to vám pomohou odpovědět nejen knihy z tohoto výběru, ale i mnoho dalších na téma rovného odměňování, které si v KJŠ můžete půjčit.

Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti: výzkum veřejného mínění : Projekt 22 % k rovnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. ISBN 978-80-7421-183-6.

Genderová nerovnost v odměňování představuje široký a dlouhodobý problém. Tato publikace předkládá dosud nejrozsáhlejší výzkum veřejného mínění k danému tématu co do rozsahu a velikosti vzorku. Kromě široké škály názorů na nerovnosti na trhu práce a v odměňování zahrnuje také kontext postojů ke všem důležitým aspektům odměňování jako takového. 

Závěrečná zpráva je výstupem z dotazníkového šetření Výzkum veřejného mínění – 22 % K ROVNOSTI, který byl realizován jako veřejná zakázka pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento výzkum se opakoval i v roce 2021. Výstup si můžete přečíst na webu www.rovnaodmena.cz.

V rámci projektu 22 % k rovnosti vzniklo hned několik původních a v tuzemském prostředí dosud nezpracovaných tematických publikací, která se zaměřují na jednotlivé aspekty genderově podmíněné nerovnosti v odměňování. Všechny jsou dostupné online na webu projektu.

 

BUGGE, Anna, Knut WICKSELL, Inga PERSSON a Christina JONUNG. Women's work and wages: a selection of papers from the 15th Arne Ryde Symposium on Economics of Gender and Family, in honor of Anna Bugge and Knut Wicksell. New York: Routledge, 1998. ISBN 0-415-14903-7.

Na podobné otázky jako my se ptá a odpovídá na ně i první z doporučených publikací: Proč v době, kdy jsou ženy v průmyslových zemích přítomny na trhu práce silněji a stabilněji než kdy dřív, stále existují rozdíly v odměňování žen a mužů a proč se tyto rozdíly tak výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi? Proč není snižování rozdílu v počtu žen a mužů participujících na trhu práce doprovázeno odpovídajícím snížením vertikální a horizontální genderové segregace? 

Právě těmito problémy se zabývají studie, které shromáždily Inga Persson a Christina Jonung z Lundské univerzity ve Švédsku. Najdete zde texty na téma genderové segregace, mzdové a platové struktury, rozdílu v distribuci rodinných povinností a možnosti alokovat čas na placenou práci atd. V poslední části knihy najdete studii, která spojuje pozadí genderové nerovnosti na trhu práce s historií zemí bývalého SSSR.

 

Dále doporučujeme:

ANDRAŠOVOVÁ, Zuzana, Eva BARTÁKOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Kristina KVAPILOVÁ a Kristýna PEŠÁKOVÁ. Měla babka čtyři jabka a dědoušek... pět?, aneb, Co si o nerovném odměňování myslí česká veřejnost?: shrnutí výsledků výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.: Genderové rozdíly v odměňování očima české veřejnosti (Vohlídalová 2017), Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech (Křížková, Marková Volejníčková, Vohlídalová 2018). Brno: Nesehnutí, 2018. ISBN 978-80-87217-52-8.

CVIKOVÁ, Jana, ed. Aká práca, taká pláca?: aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2007. ISBN 978-80-85549-76-8.

GUNDERSON, Morley, Leon MUSZYNSKI a Jennifer KECK. Women and labour market poverty. Ottawa: Canadian Advisory Council on the Status of Women, 1990. ISBN 0-662-17366-X.

KŘÍŽKOVÁ, Alena, Marta VOHLÍDALOVÁ, Kristýna POSPÍŠILOVÁ a Hana MAŘÍKOVÁ. Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR: hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. ISBN 978-80-7421-147-8.

 

1) Gender pay gap (GPG) = ukazatel, který umožňuje vyjádřit míru nerovnosti v odměňování. Jeho hodnota představuje průměrný rozdíl ve výdělcích žen a mužů. Ten je vyjádřen procentuálně, a to v procentech průměrného platu či mzdy mužů. Více na www.rovnaodmena.cz.

 

Katalog Knihovny Jiřiny Šiklové

Kontakty:

Masarykovo nábřeží 8, Praha 2

e: knihovna@genderstudies.cz

t: +420 777 910 941

w: https://genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *