x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 04/2021 Feministická solidarita

Tipy z knihovny k feministické solidaritě

30.11.2021, Lucie Königsmarková, Gender Studies, o.p.s.

V souvislosti s tématem „feministická solidarita“ přinášíme výběr tří zajímavých knih, které spojuje prvek intersekcionality a prolínání osobního a veřejného v sociálních a dalších hnutích.

KUUMBA, M. Bahati. Gender and social movements. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. 188 s. The Gender Lense. ISBN 0-7591-0188-4.

Prožívají ženy a muži participaci v sociálních hnutích odlišně? Jsou v nich genderové role reprodukovány nebo podrývány? Na to se snaží odpovědět kniha profesorky M. Bahati Kuumby, která se zabývá genderovými rolemi jejich vlivem na mobilizaci, strategie, aktivity a výsledky žen v sociálních hnutích a organizacích. Na příkladu amerického hnutí za občanská práva a jihoafrického národního hnutí za svobodu ukazuje omezený prostor, který dostávaly ženské aktivistky a připomíná jejich polozapomenuté vůdkyně.

 

ALBRECHT, Lisa, ed. a BREWER, Rose M., ed. Bridges of power: women's multicultural alliances. 1st ed. Philadelphia: New society publishers ; National women's studies association, 1990. 244 s. ISBN 0-86571-183-6.

Kniha Bridges of Power přináší příklady multikulturní a intersekcionální feministické solidarity napříč kontinenty, tématy a hnutími. Najdeme zde texty Audre Lorde, Glorie Anzaldúy a mnoha dalších autorek a příběhy úspěšných ženských aliancí: od hnutí za sociální práva, které bojuje proti třídním, rasovým a mocenským rozdílům, až po neformální sesterstvo černošských spisovatelek a filmařek. V rámci posílení (empowermentu) minoritních skupin se setkáme současně i s příklady osobní transformace, od vyprávění o rostoucí hrdosti mezi gayi a lesbami v původním americkým obyvatelstvu, až po vzestup mladé palestinské tovární dělnice do čela aktivistické skupiny během intifády.

Kniha Bridges of Power vyšla ve spolupráci s americkou Národní asociací ženských studií už v roce 1990 a většina uvedených příkladů feministické solidarity je už minulostí. Stále z ní ale můžeme čerpat inspiraci a učit se o principech a cestách feministické solidarity a intersekcionálního feminismu.

 

SEARS, James T., ed. Bound by diversity: essays, prose, photography, and poetry by members of the lesbian, bisexual, gay, and transgender communities. Columbia: Sebastian Press, 1994. ISBN 0-9642502-0-9.

Americkou spisovatelku a feministku Audrey Lorde najdeme i v další knize z našeho výběru: Bound by Diversity. Oproti oběma předchozím titulům nejde o odbornou literaturu, ale o rozmanitou sbírku esejů, umělecké prózy, poezie a fotografií. Sbírka odráží mnohočetnost pohledů a přístupů k nejrůznějším tématům: coming outu, homofobii, bezpečnému sexu, HIV/AIDS, pornografii, queer identitě, heterosexualitě, sexuální výchově apod. Autorský tým tvoří lidé nejrůznějšího věku, sociálního původu a statusu, vzdělání i etnicity. Na rozdíl od předchozích textů tu nenajdeme velké příběhy aktivistických a dalších hnutí a skupin, ale mozaiku individuálních a velmi osobních příspěvků, ze které vystupuje diverzita a vzájemná solidarita v rámci LGBTQ+ komunit.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *