x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 01/2023 Dějiny každodennosti & gender

Tipy z knihovny na téma dějin každodennosti

31.1.2023, Lucie Přibyl, Gender Studies, o.p.s.

Téma aktuálního magazínu Rovné příležitosti v souvislostech tentokrát nabízí mnoho možností, jak ho uchopit, a ještě více skvělých knih z fondu Knihovny Jiřiny Šiklové. Na „dějiny každodennosti“ se tedy díváme hodně zeširoka, ať už z hlediska žánrového nebo časového.

V „Tipech z knihovny“ proto najdete na jedné straně ryze odborné knihy se zaměřením na starší historii (středověké ženy) a na straně druhé menšinovou zkušenost queer osob za komunismu nebo lokálně specifický fenomén „panen z přísahy“ přetrvávající už od středověku v některých oblastech Balkánu. Nechybí ani publikace z našeho oblíbeného nakladatelství wo-men, jehož literárně-fotografické dokumentární knihy jsou v Česku unikátní a právem získávají nejrůznější ocenění. 

 

ENNEN, Edith. Ženy ve středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 338 s. Každodenní život; sv. 12. ISBN 80-7203-369-7.

Německá historička Edith Ennen soustředila velkou část svého badatelského úsilí na dějiny středověkých měst a ženskou problematiku ve středověku. V knize se věnuje období od raného středověku až do konce 15. století a sleduje proměny právního a společenského statutu žen ze všech společenských vrstev. Pozornost věnuje politickým aktivitám šlechtičen a královen, zbožným ženám a mystičkám vrcholného a pozdního středověku, ale také podnikatelkám a obchodnicím, které konkurovaly mužům v celé řadě odvětví, která nás možná dnes překvapují (například pivovarnictví). Zároveň ale neopomíjí mnohem rozšířenější každodenní realitu žen, které byly společenskými normami a úzkými možnostmi uplatnění nuceny setrvat pouze v domácnosti (nakolik náročná a důležitá to byla oblast). Ačkoli kniha v originále vyšla již v 80. letech a výzkum se od té doby již posunul, kniha má stále co nabídnout – stejně jako další knihy z edice Každodenní život nakladatelství Argo.

 

PONCAROVÁ, Jana. Děvčata první republiky. První vydání. [Praha]: Wo-men, 2020. 222 s. ISBN 978-80-907641-3-2.

Další v řadě oceněními ověnčených dokumentárních knih nakladatelství wo-men přináší osobní příběhy žen narozených v letech 1925—1930, tedy za první republiky. Každá z žen, jejichž příběhy autorka Jana Poncarová s dvorní fotografkou nakladatelství wo-men Ditou Pepe zaznamenaly, prožily úplně jiný život. Mezi řádky nacházíme střípky „velkých“ dějin, které životy jednotlivých žen hluboce ovlivňovaly, ať už šlo o události 2. světové války a okupace, komunistický režim nebo následné uvolnění po sametové revoluci. Díky jejich vzpomínkám, prožitkům a individuálním každodenním zkušenostem získáváme nejen vhled do každodenního života, ale také plastičtější, realističtější obraz toho, čemu, když se ohlížíme zpět, říkáme dějiny.

 

SOKOLOVÁ, Věra. Queer Encounters with Communist Power: Non-heterosexual Lives and The State in Czechoslovakia, 1948-1989. First edition. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2021. 242 s. ISBN 978-80-246-4266-6.

Jak se komunistický režim v Československu stavěl k neheterosexualitě? Jak mladí lidé uskutečňovali své queer touhy a identity ve státě a režimu, který se vyznačoval potlačováním individuality? Jak s tímto sebeuvědoměním nakládali a jaké strategie později, v dospělosti, volili v každodenním jednání se státem, který homosexualitu definoval jako lékařskou diagnózu? Kniha na tyto otázky odpovídá nevšední a vpravdě průkopnickou kombinací queer orální historie a pečlivého výzkumu archiválií zacíleného na diskurz homosexuality a transgender problematiky v Československu v letech 1948-1989.

 

Dále doporučujeme:

HIML, Pavel, , SEIDL, Jan,  a SCHINDLER, Franz, ed. „Miluji tvory svého pohlaví“: homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 649 s. Každodenní život; sv. 56. ISBN 978-80-257-0876-7.

HRISTOVA, Pepa, YANKOV, Danail a GREIFF, Sophia. Sworn Virgins. Berlin: Kehrerverlag, 2013. 228 s. ISBN 978-3-86828-347-1.

LENDEROVÁ, Milena. Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 219 s. ISBN 80-246-0379-9.

LENDEROVÁ, Milena, ed. et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Vyd.1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 853 s. Česká historie; sv. 21. ISBN 978-80-7106-988-1.

VANĚK, Miroslav,  a KRÁTKÁ, Lenka, ed. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 541 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2813-4.

 

Katalog Knihovny Jiřiny Šiklové

Kontakty:

Masarykovo nábřeží 8, Praha 2

e: knihovna@genderstudies.cz

t: +420 777 910 941

w: https://genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml 

instagram: @knihovna_jiriny_siklove

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *