x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Firma roku: Rovné příležitosti 2014

V rozmanitosti je síla

21.11.2014, Markéta Štěpánová, Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies připravuje manuál pro zaměstnavatele, který otevírá téma diverzity a rovnosti šancí. Specifická pozornost je věnována náboženské rozmanitosti, podrobněji je představován islám.

Ačkoli by se mohlo zdát, že dnešní společnost je tolerantnější než kdy dříve, když přijde řeč na odlišnosti, často narážíme na strach z neznámého, který může mít za důsledek odmítání, nedůvěru. Publikací chceme toto uvažování konfrontovat se skutečností, že problémy, které vidíme na první pohled, jsou často jen odrazem našich předsudků, a že když se na situaci podíváme konkrétně, problém ani neexistuje nebo je jeho řešení na dosah. Chceme nabídnout konstruktivní pohled na to, jak s diverzitou na pracovišti pracovat tak, aby byla přínosem a vedla ke spolupráci a respektu, namísto zbytečného vymezování se. Stručnost a praktičnost informací je hlavním kritériem.

První část publikace se věnuje základním východiskům, vysvětluje klíčové pojmy, doplňuje statistiky a legislativní kontext. Druhá část publikace poskytuje praktická cvičení, která mohou sloužit k samostudiu i jako podklad pro školení. Poslední část potom přináší další zajímavé příklady dobré praxe z firemního prostředí z Česka i zahraničí.

Jako ukázku z manuálu přetiskujeme část praktického cvičení, které v manuálu naleznete:

Situace z praxe – požadavky na úpravu pracovní doby:

Představte si, že patříte k vedení progresivní softwarové firmy. Přijali jste nedávno nového pracovníka, který pochází z Íránu a je muslim. Je to velmi schopný a pracovitý zaměstnanec. Potřebuje ale světit pátek jako den odpočinku, navrhuje, že si zameškaný čas vždy odpracuje v sobotu. Íránec o práci ve vašem podniku velmi stojí a velice by ho mrzelo, kdyby kvůli svému náboženství přišel o práci. Vy se však obáváte, aby potom neměl každý nějaké požadavky na volné dny. V sobotu byste navíc museli chodit do práce také, protože novým zaměstnancům nesvěřujete klíče a bezpečnostní kódy.

Otázky k zamyšlení:

Jak se s muslimským zaměstnancem dohodnete? Umožníte mu nadále pracovat ve firmě a zároveň světit pátek?

…………………………………………………………………………….

Možné řešení situace:

Protože možnost pracovat v sobotu v kanceláři by byla pro zaměstnavatele příliš drahá, byly využity možnosti flexibilních pracovních úprav. Konkrétně dodatkem k pracovní smlouvě bylo umožněno zaměstnanci odpracovat část hodin z domova v jím určeném čase a část hodin byla realizována v podobě stlačeného pracovního týdne, kdy některé dny zůstával na pracovišti déle. Po třech měsících realizace bylo toto řešení vyhodnoceno jako efektivní s ohledem na pracovní výkon.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *