x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 02/2023 Na jedné lodi, gender na trhu práce

Vyhlášení výsledků soutěže Firma Roku 2023: Rovné příležitosti. Ocenění digitalizace práce, rovných příležitostí a diverzity

29.6.2023, Štěpánka Sůsová, Gender Studies, o.p.s.

Dne 19. 6. proběhla závěrečná konference k soutěži Firma Roku 2023: Rovné příležitosti, jejíž letošní ročník byl zaměřen na digitalizaci práce. Konference se konala v prostorách moderního kina Přítomnost na pražském Žižkově.

Úvodní slovo pronesla ředitelka pořadatelské organizace Gender Studies, o.p.s., Johana Jonáková, společně s Petrem Otáhalem, prezidentem partnerské organizace Svazu personalistů České republiky. Následovala přednáška Niny Fárové z NKC gender a věda, která se týkala tématu genderové dělby práce v chytrých domácnostech. I tuto oblast stále ovládají genderové stereotypy; muži jsou těmi, kdo v domácnostech více inklinují k technologiím, ženy k nim mají většinou složitější přístup, jelikož od dětství často nejsou v něčem takovém podporovány. Proto pak ani  nezajišťují instalaci ani opravy těchto technologií. Pro muže představuje chytrá domácnost nový druh domácí práce, na které participují, je pro ně novým druhem péče o rodinu a často k této sféře „utíkají” od běžných domácích prací. Vzniká tak i nerovný přístup k technologiím, ve kterém se ženy častěji obávají o svou bezpečnost, která může být narušena například únikem citlivých dat či fotografií skrze technologie, což souvisí i se skutečností, že  ženy jsou také častěji oběťmi genderově podmíněného kybernásilí  které může být pácháno i například stran sledováním oběti skrze technologie. Na závěr představila Nina Fárová zajímavý projekt Jedna velikost nestačí, který upozorňuje na genderovanost technologií a jejich vliv na životy mužů a žen [na tento projekt upozorňuje v rozhovoru také Vanda Černohorská – pozn. redakce].

Jako další vystoupila se svou přednáškou Martina Rašticová, která se zabývá oblastí nerovností na pracovním trhu a akcelerací nerovností. Představila digitalizaci jako velmi důležitý aspekt, který se týká všech oblastí trhu práce. Nejdůležitějším sdělením přednášky byl fakt, že ani v rámci digitalizace nelze ignorovat provázanost nerovností, tzv. intersekcionalitu. „Věk i gender jsou sociální kategorie, které nelze vnímat odděleně.” V závěrečné části přednášky představila Martina Rašticová projekt COST Action, který poskytuje příležitosti a podporu mladým vědcům a vědkyním a výzkumníkům a výzkumnicím. Cílem projektu je posílit a udržet ve vědě a výzkumu mladé vědce a vědkyně.

Po coffee breaku následovala panelová diskuze na téma „Co nám přinesla digitalizace práce na pracovní trh a jak ovlivňuje rovné příležitosti ve firmách.” Zástupkyně a zástupci diskutovali*y o svých zkušenostech ohledně digitalizace práce. Shodli*y se na skutečnosti, že diverzita je ve firmách velmi důležitým aspektem, nicméně k inkluzivnímu prostředí ve firmách je důležité mít inkluzivně smýšlející management, který navozuje důležitost tohoto tématu ve firmě. Hovořilo se také o tom, že firmy v rámci náboru velmi vítají ženy a nabízí množství speciálních programů, které poskytují předávání zkušeností i motivaci mladým lidem. 

Nejočekávanějším bodem programu bylo vyhlášení vítězných firem, které se účastnily letošního ročníku soutěže Firma Roku: Rovné příležitosti. Na úvod vyhlášení vystoupila ředitelka Gender Studies, Johana Jonáková, společně s prezidentem Svazu personalistů České republiky Petrem Otáhalem. Představili*y porotu a seznámili*y publikum s počty firem a zaměstnaných, kteří*ré se do letošního ročníku zapojili*y. Následně došlo na samotné vyhlášení výsledků – na třetím místě se umístila firma DPD, na druhém místě pak firma AmRest a vítěznou firmou se stalo Nestlé.

Hodnotitelé a hodnotitelky z odborné poroty u firmy Nestlé velmi ocenili*y fakt, že firma v důsledku digitalizace práce nepropouští své zaměstnané, ale snaží se pro ně nalézt jinou náplň práce, což bylo potvrzeno dotazníkovým šetřením, které probíhalo v rámci druhého kola mezi samotnými zaměstnanými.. Odbornou porotou byla dále oceněna existence dokumentů rovných příležitostí týkající se možnosti flexibilních úvazků a rekvalifikačních kurzů. V neposlední řadě byl také velmi kladně hodnocen dobrý přístup k práci z domova, včetně finančních příspěvků a inovativních školení. 

Na závěr oznámila ředitelka organizace Gender Studies téma dalšího ročníku soutěže Firma Roku, jímž bude problematika slaďování pracovního a osobního života.

 

Foto: Alice Vysušilová

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *