x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2006 Skandinávie - nejlepší dobré praxe

Zákon nařizuje norským firmám zajistit 40% žen ve svých správních radách

30.12.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Norsko zruší firmy, které do roku 2007 nebudou mít alespoň 40% žen ve svých správních radách. Před několika lety doporučil norský parlament firmám dosáhnout požadovaného procenta již v polovině roku 2005. Protože se tak ovšem ve většině firem nestalo, musel přistoupit k důraznějšímu řešení. Pokud jde o norské státní společnosti, zde už bylo 40% dosaženo, v těžší situaci se ocitnou firmy soukromé, kde jsou ženy zastoupeny ve správních radách v průměru 15%, což je pouze o 8% více než v roce 2002, kdy parlament vydal své doporučení. Firmy, které nedosáhnou určeného procenta, budou oficiálně napomenuty, pokud ani napomenutí nepomůže, budou uzavřeny.

Norsko zruší firmy, které do roku 2007 nebudou mít alespoň 40% žen ve svých správních radách. Před několika lety doporučil norský parlament firmám dosáhnout požadovaného procenta již v polovině roku 2005. Protože se tak ovšem ve většině firem nestalo, musel přistoupit k důraznějšímu řešení. Pokud jde o norské státní společnosti, zde už bylo 40% dosaženo, v těžší situaci se ocitnou firmy soukromé, kde jsou ženy zastoupeny ve správních radách v průměru 15%, což je pouze o 8% více než v roce 2002, kdy parlament vydal své doporučení. Firmy, které nedosáhnou určeného procenta, budou oficiálně napomenuty, pokud ani napomenutí nepomůže, budou uzavřeny.

V obchodním prostředí má zákon mnoho odpůrců. Někteří dokonce tvrdí, že Norsko nemůže zavřít firmy s několika tisíci zaměstnanci kvůli nenaplnění kvóty. Dále si stěžují na to, že mnoho mužů bude ze správních rad vyhozeno, jenom proto, že jsou muži. Pokud ovšem ve státních firmách nebylo dosažení 40 % obtížné, nemělo by být ani pro firmy soukromé.

Norská ministryně pro rodinu Laila Davoy říká, že v Norsku se najde velmi mnoho kvalifikovaných žen a proto by nemělo být naplnění kvóty ve firmách problém. Na norských vysokých školách tvoří ženy 60% všech studentů a více žen než mužů má ukončeno čtyřleté univerzitní vzdělání. Proto tak nízké procento žen ve vedoucích pozicích soukromých firem zkrátka nedává smysl.

Otázkou zůstává, zda si může stát dovolit striktní zásah do chodu firem. Jasné ovšem je, že diversita ve správních radách a ve vedení společností může firmám jen prospět. Více žen ve vedení poskytuje přátelštější prostředí pro ženy zaměstnankyně, které se již nebudou bát postupovat ve své kariéře. Bariéra pronikání do mužského světa (skleněný strop) tím bude prolomena, protože tento svět už nebude nadále pouze mužský.

Zákon platí pouze pro akciové nebo veřejné obchodní společnosti, nevztahuje se na malé, rodinné firmy. Dále neplatí pro firmy, které mají méně než 20% žen zaměstnankyň.

Pro firmy, které by měly ve svých radách převážně ženy, zároveň platí, že musí mít alespoň 40% mužů ve správní radě. To se ale zatím nestává.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *