x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2008 Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Zveme vás na závěrečnou konferenci projektu „Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

30.1.2008, Gender Studies, o.p.s.
Již od svého založení prosazuje Evropská unie zásadu rovného zacházení mezi ženami a muži s cílem odstranit stávající nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v celém Evropském společenství. Výsledkem projektu „Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ je, že německo-polsko-český euroregion přijal tuto tematiku za svou s cílem zakotvit rovné příležitosti mužů a žen jako obecně platný ústřední princip a rozhodl se podporovat rovné postavení žen a mužů v rámci rozvoje regionu. Zveme vás na závěrečnou konferenci sítí v rámci projektu Evropské unie „Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“.

Již od svého založení prosazuje Evropská unie zásadu rovného zacházení mezi ženami a muži s cílem odstranit stávající nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v celém Evropském společenství. Výsledkem projektu „Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ je, že německo-polsko-český euroregion přijal tuto tematiku za svou s cílem zakotvit rovné příležitosti mužů a žen jako obecně platný ústřední princip a rozhodl se podporovat rovné postavení žen a mužů v rámci rozvoje regionu. Zveme vás na závěrečnou konferenci sítí v rámci projektu Evropské unie „Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“.

Dne 2. května 2007 byly ustanoveny čtyři trinacionální pracovní skupiny zaměřené na oblast rodiny, vzdělání, politiky a ekonomiky. V nich se v průběhu trvání projektu diskutovalo o možných opatřeních a doporučeních souvisejících s aplikací rovných šancí v rámci regionálního rozvoje. Na závěrečné konferenci se budou bilancovat výsledky projektu. Po podnětných úvodních projevech vedoucí jednotlivých pracovních skupin seznámí účastníky s přehledem činnosti skupiny a aktuálními výsledky. Druhá část konference bude věnována vzájemnému propojení pracovních skupin a projednání možností trvalého zachování struktur i po ukončení projektu. Výsledná síť bude představena politickým představitelům 8. března 2008 na vrcholném setkání žen a její aktivity budou doporučeny k realizaci v rámci regionálního rozvoje.

Konference se bude konat 7. února 2008 od 10.00 do 16.00 v budově Krajské správy v Liberci. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast!

Registrační formulář zde.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *