Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

03/2014

Téma Zpravodaje: Rovné příležitosti z hlediska věku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto se pomalu nachýlilo ke svému konci a my přicházíme s novým číslem zpravodaje a pozvánkou na jednu podzimní akci.  Zveme Vás na tradiční konferenci Gender Studies, tentokráte na téma age managementu, na které oceníme vítězné zaměstnavatele soutěže Firma roku: Rovné příležitosti.
celý úvodník

Rovné příležitosti v praxi

Ageismu v Česku nahrávají hodnotové orientace mladých i seniorů

Češi mají nejvíce zkušeností s věkovou diskriminací v porovnání s dalšími 27 státy Evropy (Trusinová, 2013a). Různí autoři se shodují, že jedním z podstatných zdrojů mezigeneračního napětí a ageismu jsou mezigenerační nesoulady v hodnotách (Palmore, 1990; Vidovićová, 2008). Pohledy na svět a na to, co je v životě důležité, se mohou u mladých a starších lišit, a je proto obtížné najít společnou řeč a vzájemnou úctu. ...více

Škatulkování a předsudky nás okrádají o potenciál

Jaroslava Švarcbachová je koučka a externí spolupracovnice Gender Studies. V rámci našeho projektu „Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“ se podílí na školení osob, převážně nezaměstnaných, v problematice získaní a udržení si práce a pracovní motivace i ve vyšším věku. Níže přinášíme její osobně laděné zamyšlení, vycházející z jejích životních a profesních zkušeností, nad tím, proč stojí za to přemýšlet hlouběji než jenom v zjednodušených šablonách dělících zaměstnané na staré a mladé, ženy a muže, atd. ...více

Mají v českém vzdělávacím systému všechny děti stejné šance?

Často se opakuje, že vzdělání je zcela stěžejní pro každého z nás. S tím je potřeba souhlasit: dosažení co nejkvalitnějšího vzdělání nám může pomoct zajistit plnohodnotný život v dospělosti. Jak je ale patrné mj. z mezinárodní judikatury, české školství, podobně jako řada zahraničních vzdělávacích systémů, není schopno zajistit všem dětem a žákům stejnou startovní pozici na jejich vzdělávací dráze. ...více

Osobnost

S historičkou umění Michalou Frank Barnovou o feministické umělkyni Vlastě Vostřebalové Fischerové

Do 14. září letošního roku probíhala v Praze v Domě u zlatého prstenu výstava děl Vlasty Vostřebalové Fischerové. Šlo o zajímavou výstavu zajímavé ženy a umělkyně. Mluvily jsme o ní s jednou z kurátorek výstavy – Michaelou Frank Barnovou.
...více

Aktuálně...

Take Back The Tech! Celosvětová týdenní kampaň zaměřená proti násilí na ženách

Mezinárodní organizace Association for Progressive Communications (APC) se již řadu let věnuje tématu násilí na ženách ve spojitosti s užíváním informačních a komunikačních technologií (ICT). I letošní rok proto pořádá kampaň, která se zaměřuje na tři největší a světově nejužívanější sociální média Facebook, Twitter a YouTube.
...více

Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

„Oukej, každý učitel ve školce nemusí být úchyl“ aneb zviditelňování genderových stereotypů při práci s mládeží

Narušovat genderové stereotypy, to vždy patřilo k hlavním cílům Gender Studies. Jenže jak a u koho, aby to mělo nějaký efekt? Vždyť všichni dobře víme, jak úporně se stereotypy drží – a jak se jich držíme my sami, protože leccos v životě usnadňují. Po delší době jsme se tedy zkusili opět zaměřit na práci s mládeží a na téma genderových stereotypů při volbě povolání a potažmo i své budoucí životné role. A některé výsledky byly překvapivé. ...více

Ženy v netradičních povoláních – mohou vstoupit a uspět?

Výzkumy ukazují, že v České republice, ale i ve všech evropských zemích, jsou na trhu práce „typicky ženská“ a „typicky mužská“ povolání nebo odvětví. Ženy se koncentrují v administrativě, službách, vzdělávání, zdravotnictví a sociální práci. Muži naopak v technických oborech jako stavebnictví, těžba, ICT nebo ve výrobě a rozvodu energií. Má toto rozdělení nějaké výhody či plusy pro ženy? ...více

Co si myslíte o ... ?

Jaké kroky je možné udělat pro ulehčení života osob patřících do sendvičové generace?

na otázku odpovídají:
Jana Krajcarová, Pricewaterhouse Coopers Česká Republika (PwC) Nikola Šimandlová, Alternativa 50+, o.p.s. Radka Dudová, Sociologický ústav AV ČR

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.