Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

03/2016

Téma Zpravodaje: Tělo v rukou společnosti

Vážení čtenáři a vážené čtenářky,
celý úvodník

Tělo v rukou společnosti

Antikoncepce: ženská otázka?

Jaké mají ženy v České republice aktuálně možnosti kontrolovat své tělo tak, aby otěhotněly, kdy a kolikrát chtějí, nebo neotěhotněly vůbec? Jaké mají možnosti ovlivňovat své rodičovství muži? A jak to vidí společnost? Zjišťovali jsme v následujícím článku.

...více

A čo trápi chlapcov?

O spoločenskom tlaku na ideálnu podobu ľudského tela už bolo vyprodukovaných mnoho článkov. Len zlomok týchto prác však reflektuje aj mužskú časť populácie. Kultúrne sme sa stali omnoho viac vnímavými pri sledovaní tlaku, ktorému sú vystavené dievčatá a ženy pri dosahovaní spoločnosťou vysnenej postavy. Výskumníci a výskumníčky však od 90. rokov upozorňujú na prudko zvyšujúci sa tlak pôsobiaci na chlapcov a mladých mužov.

...více

Tělo a zdraví v kontextu biomoci

Globální trend zdravého těla a naplnění velmi specifických forem krásy postihuje téměř všechny bez výjimek, honba za zdravím je však v moderním pojetí kulturně podmíněná a zasahuje masivně především západní svět. Důraz, který klademe na zdraví a krásu, není otázkou posledních dvou století, velké téma to bylo již od antiky. V současném diskurzu zdravé tělo a krása vytváří normativní představy o „ideálním člověku“, žitou realitou ale zdaleka není pro všechny.

...více

Jaké to je být princeznou - esej o kultuře znásilnění z osobního pohledu

"... a opravdu jsem začala, tak jako to dělají děti, nazývat věci jejich pravými jmény, abych znovu poznala sebe a svět, abych vyprávěla svůj příběh, protože já existuji, já zcela jistě existuji. Ve světě, v němž bych chtěla žít, který si vytvářím pro sebe a pro ty, které jsou mi podobné, není místo pro slova bez významu. Můj příběh tvoří skutečnost. Je to čin v tomto světě."1

...více

Ženy: tělo

Následný text je extraktem z kapitoly „Ženy: tělo“, knihy s prvky narativně vizuální analýzy s názvem „Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova. Tu v rámci tříletého výzkumu realizovala organizace Jako doma. Kniha vyjde v září 2016 a mapuje příběhy jedenácti žen bez domova, z nichž jedna v průběhu výzkumu zemřela násilnou smrtí, a další dvě ženy zmizely beze stop.

...více

Když se řekne potrat

Nedávné diskuse a ostré názorové střety týkající zpřísnění možnosti umělého přerušení těhotenství v Polsku rezonují i v našem prostředí. Jistě, „nejsme Polsko“ a vliv katolické církve a spřízněných názorových hnutí není u nás ani zdaleka tak silný. Přesto, nejsme v otázkách interrupcí až příliš liberální? Aby si každá a každý z nás, žena či muž, mohl tuto otázku alespoň pro sebe zodpovědět, je zapotřebí mít alespoň elementární povědomí, jak na tom v této oblasti jsme. Jaká je tedy situace s potraty v České republice?

...více

Tělesná odysea

Naše tělo ne vždy vypadá, jak bychom si přáli. Někdo nad tím mávne rukou, někoho to trápí a rozhodne se s tím něco dělat. Ponechme stranou důvody, které nás vedou k nespokojenosti, prostě to tak je. Možnosti na změnu tu jsou. Jaké a pro koho a za jakých podmínek? Pohyb nebo nový účes nám ke spokojenosti často nestačí. Ale ejhle, nejen titulní stránky časopisů, i chirurgické zákroky mají svůj jasný genderový řád. Jak může vypadat cesta za vysněným tělem, pokud se v těch škatulkách pořád nějak ne a ne najít…

...více

Protipól

Příliš pozdě na dítě?

Nová koncepce rodinné politiky, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), obsahuje mimo jiné i návrh, aby byla zvýšena věková hranice (z 39 na 43 let) pro umělé oplodnění ženy hrazené ze zdravotního pojištění. Ačkoli to není téma, které masově hýbe společností, pro řadu lidí je to dost významný krok. Pro rubriku Protipól jsme se tentokrát zeptali dvou lidí, kteří s těmi, co se jich to týká, přicházeli nebo přichází dennodenně do kontaktu.

...více

Rovné příležitosti v praxi

Nemohou sehnat práci. Podnikají a bojí se chudoby

V Česku podniká každá desátá žena a jejich počet roste. Bohužel většinou proto, že jim zaměstnavatelé nedali šanci, zejména po rodičovské dovolené anebo ve věku 50+. V Česku přitom chybí podpora žen v počátku jejich podnikání.

...více

Rozvojové programy mohou být zdrojem inspirace i kariérního postupu

Mirka, Markéta a Jakub prošli rozvojovými programy České spořitelny, které jim pomohly v dalším profesním růstu - získali například potřebnou jistotu v jednání, vyzkoušeli si vedení týmu nebo se posunuli v kariérním žebříčku.

...více

Rozhovor

Anorexie podle Ady

Nic před pěti lety nenasvědčovalo tomu, že by bezproblémové dítě jako Ada mohlo propadnout anorexii. Ve škole premiantka, mezi dětmi oblíbená, fungující rodina, talent skoro na všechno. Nenápadný nástup nemoci vyčte ale z některých příznaků jen odborník. Pediatři mají většinou o anorexii zcela zkreslené představy, stejně jako většina laiků.

...více

Aktuálně...

Ne asimilaci

Letos v srpnu proběhla v Praze kromě Prague Pride také alternativní akce  pod názvem Alt*Pride, která se jasně vyhranila proti asimilačním tendencím v rámci LGBT komunity. Alt*Pride tak nešla cestou tradiční apolitičnosti Prague Pride a otevřela prostor všem identitám, bez nutnosti přizpůsobení se obecnému mainstreamu. Jaký je smysl takové alternativní pride a proč ji potřebujeme?

...více

Kultura

Prostory touhy: Je architektura sexy?

Architektura z pohledu genderových teorií není právě nejfrekventovanější téma výstavních síní u nás. S tímto konceptem právě přichází pražská Galerie Jaroslava Fragnera ve své aktuální výstavě, je proto minimálně z důvodu jisté neokoukanosti tématu zajímavá.

...více

„Jiná“ Heda Gablerová

Pražské Divadlo v Dlouhé uvedlo na konci letošní sezóny, konkrétně 21. května 2016, novou inscenaci hry norského dramatika Henrika Ibsena Heda Gablerová v režii Jana Nebeského, s Lucií Trmíkovou v titulní roli. A je to opravdu tak trochu „jiná“ Heda Gablerová.

...více

Tipy z knihovny

O těle v rukou společnosti v knihovně Gender Studies

Jak vnímáme sami sebe a jak vnímáme jiné lidi je důležitou součástí našich životů, ať už se nad nimi zamýšlíme vědomě nebo jsou to procesy, které právě volně probíhají výhradně v našem podvědomí. Významnou roli ve formování sebeúcty, sebepojetí a obrazu vlastního těla ale nehrajeme jen my nebo několik jednotlivců v našem okolí, jedná se o celospolečenskou záležitost, úzce spjatou s konkrétní kulturou, politikou a společenským kontextem, ve kterém se pohybujeme

...více

Co si myslíte o ... ?

V čem podle vás vyvíjí společnost největší tlak na vzhled mužů a žen?

na otázku odpovídají:
Zdeněk Sloboda, předseda Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva, pedagog UP Olomouc Jitka Kolářová, feministka Markéta Budská, lektorka skupinových lekcí aerobiku

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.