x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2014 Téma tohoto čísla

Právní aspekty věkové diverzity

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

neziskové organizace od nepaměti řeší jedno zásadní dilema. Odstraní různé nespravedlivé nerovnosti, které ve společnosti existují, změna legislativy, anebo je potřeba pracovat především na tom, aby lidé začali jinak uvažovat? Možných pohledů na toto téma a zkušeností s ním je vícero. Nakonec bychom se ale asi všichni shodli na tom, že důležité je obojí. A že přijaté zákony, pokud nejsou v praxi dodržované a vymahatelné, situaci bohužel příliš nevylepšují.

Aktuální číslo zpravodaje, který právě otevíráte, věnujeme právním aspektům problematiky osob nad padesát let věku na českém trhu práce. Tedy hned několik článků se týká věkové diskriminace a možných nástrojů boje proti ní. Doporučuji v tomto ohledu příspěvek Lucie Obrovské z Kanceláře veřejného ochrance práv a Jaroslavy Hasmanové Marhánkové ze Západočeské univerzity v Plzni.

A když už budete z „právničiny“ trošku unaveni, přečtěte si rozhovor s feministickou ekonomkou Ewou Rumińskou-Zimny. Feministická ekonomie je směr v akademické obci relativně etablovaný, mezi laickou veřejností však ještě stále málo známý. Nabízí zajímavou alternativu k mainstreamové, neoliberální ekonomii, jejíž důsledky nejsou pro všechny skupiny ve společnosti právě přívětivé.

Hezký Mezinárodní den žen přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Firma roku: Rovné příležitosti

Změřte své síly v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku

Po roční pauze způsobené finančními důvody letos opět vyhlašuje Gender Studies soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi. Přicházíme k Vám v novém hávu a pod názvem Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku. Hlavním tématem soutěže se pro tento rok stává věková diverzita a age management.
Rovné příležitosti v praxi

Věková diskriminace na trhu práce

Věková diskriminace na trhu práce se dostala do hledáčku české veřejnosti a sociální politiky teprve nedávno. Empirické výzkumy postojů lidí přitom ukazují, že jednotlivci pociťují věk jako výrazný faktor ovlivňující jejich šance na trhu práce a přístup zaměstnavatelů.
Rovné příležitosti v praxi

Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana

Věk bývá v právních předpisech zmiňován jako diskriminační důvod, tedy jinými slovy důvod zakázaného rozlišování. Přitom diskriminace z důvodu věku je zakázána nejen v přístupu k práci, ale také například při poskytování služeb, zdravotní péče a podobně.
Rovné příležitosti v praxi

Vážné provozní důvody: Kdy je a kdy není zaměstnavatel povinen přizpůsobit pracovní dobu potřebám pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň

Kratší pracovní úvazky a pružné či jiné úpravy pracovní doby jsou důležitým nástrojem ke slaďování rodinného či osobního a pracovního života. Umožňují zaměstnancům, kteří pečují o děti nebo se starají o člena rodiny, uspořádat svůj čas podle potřeb rodiny a zároveň nadále vykonávat zaměstnání.
Rovné příležitosti v praxi

Ocelové lady se školí jak uspět ve světě mužů

Několik desítek žen pracujících v ocelářské skupině ArcelorMittal v Německu, Rumunsku, Polsku, České republice, Makedonii, Belgii a dalších evropských zemích zavítalo v říjnu 2013 do Ostravy.
Aktuálně...

Přestěhovali jsme se

Kancelář Gender Studies je od ledna letošního roku na Masarykově nábřeží 8. Od starého působiště za Tančícím domem je to kousek, ale pro nás je to velký krok. Stěhovali jsme se ze suterénního prostoru za světlem, vzduchem, výhledem na řeku a do reprezentativnějších prostor pro naši knihovnu.

Co si myslíte o ... ?

Jaké jsou, dle Vaší zkušenosti, výhody starších zaměstnanců a zaměstnankyň?
Na otázku odpovídají:

Jiří Peroutka, vedoucí personálního rozvoje, dm drogerie markt s.r.o.

Filozofií naší společnosti je rovnost v přístupu ke všem našim spolupracovníkům bez ohledu na jejich věk, pohlaví, dobu strávenou u firmy, náboženské vyznání, národnost či etnikum. Rozhodujícími faktory jsou znalosti a schopnosti, které vkládají do své pracovní činnosti. Pokud bychom se ale zaměřili pouze na skupinu dříve narozených spolupracovníků, přibudou k výše popsanému bohaté životní a profesní zkušenosti, ze kterých mohou těžit a učit se právě mladší spolupracovníci. Zkušení spolupracovníci školí i v některých z našich vzdělávacích programů a zároveň se sami dále vzdělávají. Dosavadní praxe, zkušenosti, loajalita i chuť do další práce a předávání zkušeností mladším jsou z mého pohledu největší přednosti našich spolupracovníků, kteří se narodili o nějaký ten den dříve, než je průměrem v naší společnosti.

Nina Bosničová, expertka na genderovou a věkovou diverzitu, Gender Studies, o.p.s.

Popravdě, mám trošku obavy vyjmenovat výhody starších zaměstnanců a zaměstnankyň, aby to někdo nepochopil tak, že to bezvýhradně platí u všech. Je samozřejmě možné mluvit o pozitivních prvcích, které s sebou potenciálně přinese na pracoviště zkušená pracovní síla, ale je potřeba si uvědomit, že takovéto sdělení nutně obsahuje jistou mírou zjednodušení a zevšeobecnění. A že, z podstaty věci, nikdy všichni členové a členky jisté skupiny nebudou vykazovat ty samé vlastnosti a schopnosti, ať už pozitivní nebo negativní. Výjimky prostě existují. S vědomím výše řečeného, už teď s klidnějším svědomím jmenuji loajalitu, expertízu a emoční zralost a vyrovnanost jako typické plusy starších pracovníků a pracovnic.

Klára Čmolíková Cozlová, genderová expertka a auditorka, 6. SENSE, s.r.o.

Z naší zkušenosti nejsou výhodnější starší nebo mladší zaměstnanci a zaměstnankyně, ale výhodou je především doplňování týmu o různorodost, různé zkušenosti a názory. Je pravda, že starší zaměstnankyně a zaměstnanci během let spoustu zkušeností nasbírali, a tak v tomto mohou hrát prim. Práci a pracovní návyky mají zažité, odbornost léty prověřenou a díky tomu umí nahlédnout do hloubky problémů. Nejvíce ale oceňujeme otevřenost, komunikativnost a spolupráci, která je pro nás esenciální.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí