x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2013 Téma tohoto čísla

Osoby 45+ na pracovním trhu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je mi velkou ctí, že toto nové, předvánoční, číslo mohu uvést rozhovorem s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, a podpořit tak boj za větší práva žen v České republice zvolit si způsob, jakým chtějí přivést své děti na svět.

Zajímavé a inspirativní informace – avšak z úplně jiného soudku – naleznete i v interview o etickém bankovnictví, které nám poskytl Malcolm Hayday, zakladatel a dlouholetý ředitel britské Charity Bank. V Gender Studies začínáme stále pevněji věřit, že by jiný, smysluplnější, postup nakládání s financemi mohl a měl být součástí komplexní společenské změny k lepšímu.

Z kategorie článků o věkové diverzitě Vám tentokrát nabídneme kuchařku Ilony Štorové k zavádění age managementu do firemní praxe, článek Jaroslavy Hasmanové Marhánkové o situaci osob starších 45 let na českém trhu práce, jakož i příspěvek Terezy Krobové o dopadu rozvodu na důchody žen.

Těm z Vás, kdo do Gender Studies chodí i osobně, je mi dále potěšením sdělit, že Vás od ledna přivítáme v nových prostorách historické budovy na Masarykově nábřeží 8.

Hezký adventní a vánoční čas a inspirativní čtení přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Jak zavést age management do firemní praxe

Koncept age managementu (1) představuje nový pohled na personální činnosti z pohledu věku a umožňuje řešit demografické změny, které v současné době a zejména v blízké budoucnosti nastanou na pracovišti.
Rovné příležitosti v praxi

Situace osob ve věku 45+ na trhu práce

Současná česká společnost prochází výraznou změnou ve věkové struktuře populace. Klesající porodnost spolu s prodlužující se délkou dožití ústí do procesů, které nazýváme demografickým stárnutím. Demografické stárnutí představuje proces, který si vyžádá řadu změn v chápání jak veřejné, tak soukromé sféry (a především jejich vzájemného propojování).
Rovné příležitosti v praxi

Kolektivní smlouvy zlepšují podmínky pro návrat rodičů do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené

Skutečnosti, které brání rodičům při návratu do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené jsou v ČR vcelku zmapovány a popsány. Vnímají je i politické strany a hnutí - zejména před volbami. V jejich programech (nejenom těch pro nedávno skončené předčasné volby, ale i těch minulých) lze nalézt řadu dobrých námětů na řešení.
Osobnost

„Charity Bank jsme v roce 2002 zakládali jako banku pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu“, říká Malcolm Hayday, její dlouholetý ředitel

Jak jsou využity vaše úspory v bance? Možná podporují beskydské rehabilitační centrum. Možná minnesotský povrchový důl, finanční spekulaci s kukuřicí a přesun české textilky do Asie. Jisté je, že to nevíte. V řadě zemí fungují a popsanou praxi mění etické banky. Jednou z nich je britská Charity Bank.
Gender a penze

Jasný signál pro Češky: Nerozvádějte se, přijdete o důchod

V Česku se rozpadá téměř polovina manželství a říká se, že po rozvodu začínají oba partneři od nuly. Omyl. Především ženy si totiž následky nepodařeného manželství nesou celý život. Ačkoli rány jsou samozřejmě především citové, tentokrát bude řeč o neméně důležité oblasti – o penězích.

Co si myslíte o ... ?

Co dělá Vaše nezisková organizace pro to, aby dívky/ženy i chlapci/muži ve větší míře pronikali do genderově netradičních oborů?
Na otázku odpovídají:

Teresa Schweiger, projektová manažerka, poika, Rakousko

Nabízíme workshopy pro chlapce a vyučující za účelem jejich genderové senzitivizace. V nich učíme, že být skutečným mužem znamená spoustu věcí, a nemusí to nevyhnutně implikovat stav spoutanosti genderovými stereotypy. Využíváme různorodé metody - hry, práci s tělem, improvizační divadlo, zpěv a tanec – které jsou nediskriminační a pojmou všechny typy maskulinit včetně mladých mužů se speciálními potřebami. Propagujeme antidiskriminaci, protože víme, že inkluze nejrůznějších mužských (a ženských) rolí otevírá pro lidi nové spektrum voleb. Toto se týká nových pracovních oblastí pro mladé muže, ale také vytváření vztahů na osobní úrovni. Pracujeme s chlapci a mladými muži různého původu a tuto jejich diverzitu oceňujeme. Tento přístup nám umožňuje podpořit rozvoj chlapců a mladých mužů v informované lidské bytosti, které jsou si vědomy své jedinečnosti a jsou schopny udělat takovou profesní volbu, která není nevyhnutně poplatná genderovým stereotypům.

Mari Helenedatter Aarbakke, poradkyně, KUN Centrum pro genderovou rovnost, Norsko

KUN Centrum pro genderovou rovnost podporuje netradiční volbu povolání žen a mužů na různých úrovních. Stereotypy mohou už od raného dětství významně korigovat školky, protože v tomto věku jsou dívky a chlapci nejsnáze ovlivnitelní. Proto jsme ve školkách dělali projekty, jejichž účelem bylo zlepšit práci zaměstnanců a zaměstnankyň tak, aby vědomě popírali genderové stereotypy. Natáčeli jsme například vzájemnou komunikaci a interakce ve školce na video, a díky tomu se nám podařilo zvýšit vnímavost zaměstnanců a zaměstnankyň a také rozšířit jejich odborné kompetence.

V roce 2013 jsme pořádali workshopy o genderu pro studenty a studentky středních škol, kde jsme s nimi mluvili mimo jiné o platových rozdílech mužů a žen a o genderově segregovaném trhu práce. Doufáme, že pokud si mladí lidé uvědomí souvislosti a budou mít více informací o trhu práce, budou si lépe rozmýšlet, jaké povolání si vyberou. Nabízíme také poradenství pro zdravotnický sektor v otázkách, jak získat více mužů pro práci v oblasti zdravotnické péče a jak jim pomoci, aby se dobře aklimatizovali.

Projekty jako „Ženy v arktickém rybářství“ a „Pohádka bez princezen? Zapojení žen do rozvoje ropného průmyslu v severním Norsku“ jsme realizovali s cílem zvýšit povědomí a aktivitu žen na poli rozvoje našeho regionu.

Katarína Minarovičová, výkonná riaditeľka, o.z. EsFem, Slovenská Republika

Naše občianske združenie EsFem sa zameriava na elimináciu rodových stereotypov predovšetkým v prostredí formálneho i neformálneho vzdelávania. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom projektov zameraných na rôzne cieľové skupiny. Pre učiteľky a učiteľov robíme vzdelávania v oblasti rodovo citlivej výchovy, ktorých súčasťou sú aj metodiky (Model rodovo citlivej výchovy). Pre žiačky a žiakov organizujeme prednášky a workshopy na základných a stredných školách. Zúčastňujeme sa aj diskusií s verejnosťou. V oblasti výskumu sa zameriavame na rodovú segregáciu prípravy na trh práce (publikácia Učiteľky a riaditelia). Sme pyšné na zviditeľňovanie pozitívnych príkladov významných žien z rôznych oblastí verejného života prostredníctvom hravej kartovej formy kvarteto (Neviditeľné ženy, Nepoznané Slovenky, Ženy bez hraníc,..), ktoré môžu slúžiť ako príklad pre dievčatá s ambíciou uplatniť sa v netradičných profesiách. Pri realizácii našich aktivít spolupracujem aj s inými mimovládnymi organizáciami, výskumnými pracoviskami a vysokými školami na Slovensku.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí