x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2011 Téma tohoto čísla

Úřad roku 2011

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
náš zpravodaj je jako už tradičně touto dobou věnován soutěži Úřad roku "Půl na půl" – respekt k rovným příležitostem. Soutěž pořádá Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Gender Studies, o.p. s. Jedná se o soutěž pro úřady veřejné správy – obecní, městské i krajské, která si klade za cíl ocenit ty úřady, které se nejvíce zabývají rovností žen a mužů a které přijímají efektivní opatření pro prosazování rovnosti.

Ve zpravodaji Vám představíme vítězné úřady tohoto ročníku soutěže spolu se statistikami za posledních pět let a také krátké zamyšlení nad tím, jak se soutěž vyvíjela a jak se promítla činnost úřadů v oblasti rovnosti na občany a občanky v daném regionu a na zaměstnance a zaměstnankyně úřadu samotného.

V průběhu tohoto již 5. ročníku soutěže jsme konstatovali, že se úřady samosprávy v České republice v prosazování rovnosti žen a mužů rok od roku zlepšují. V roce 2007, kdy probíhal první ročník soutěže, se úřady věnovaly opatřením na vyrovnání šancí spíše náhodně, zatímco v současnosti již aktivity v této oblasti plánují a zpětně vyhodnocují.

Vítězné úřady v každé kategorii byly slavnostně vyhlášeny a převzaly ocenění na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou organizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. a která se konala 9. června 2011 v Praze.

Přeji příjemné čtení,

Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstvo vnitra

Obsah čísla

Úřad roku

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními.
Úřad roku

Nejlepší obce I. typu v roce 2010

O tom, že podpora rovných příležitostí žen a mužů není pouze doménou velkých úřadů, přesvědčily porotu soutěže o Úřad roku "Půl na půl": respekt k rovným příležitostem odpovědi zástupců a zástupkyň nejmenších obcí (I. typu) vyplněné v přihlašovacích dotaznících.
Úřad roku

Nejlepší obce II. typu v roce 2010

I letošní ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ ukázal, že mezi favority patří obce, které se rovným příležitostem dlouhodobě a systematicky věnují. První pozici mezi obcemi II. typu obsadila stejně jako minulý rok obec Studénka. Podobně druhou pozici obhájila obec Jílové u Prahy, na třetí místo se probojovala obec Kdyně.
Úřad roku

Nejlepší obce III. typu v roce 2010

V kategorii obcí III. typu opět tento rok vyhrál Úřad městské části Praha 18. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil Magistrát města Mostu a na třetím Magistrát města Jihlavy.
Úřad roku

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“: prosazování rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy od prvního ročníku soutěže (2007) do současnosti

V letech 2005–2008 byla obecně prospěšná společnost Gender Studies koordinátorkou dvou společných projektů „Půl na půl“ v rámci programu EU EQUAL. Projekty si kladly za cíl vyrovnávání nerovností žen a mužů na trhu práce. V rámci projektů uskutečnila Gender Studies v roce 2006 průzkum genderové citlivosti u ředitelů krajských úřadů.
Rovné příležitosti v praxi

Muži a ženy ve státní správě v ČR a v Evropě

Veřejný sektor představuje významnou součást hospodářství každého státu. Je v něm totiž zaměstnáno okolo 15 % obyvatelstva a veřejné výdaje tvoří přes 45 % HDP (průměr zemí OECD 2010).
Gender Studies

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010

Gender Studies má za sebou další rok plný aktivit zaměřených na prosazováni rovných příležitostí žen a mužů a slaďováni rodinného a pracovního života. Byl to rok, ve kterém skončila řada dlouhodobějších projektů Gender Studies, a také rok, kdy byly zahájeny nové, pro život Gender Studies zásadní, projekty financované z Evropského sociálního fondu.
Gender Studies

Nabídka kurzů pro veřejnou správu

Gender Studies nabízí akreditované kurzy zacílené na úředníky a úřednice veřejné správy a klíčové údaje předkládá i v podobě publikace nazvané Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice a Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a

Co si myslíte o ... ?

Jakým způsobem vychází Váš úřad vstříc klientům - rodičům s dětmi/kočárky a těhotným ženám?
Na otázku odpovídají:

Dagmar Bauerová, tajemnice, Městský úřad Kdyně

Vzhledem k tomu, že budova Městského úřadu Kdyně - radnice, vzhledem ke svému stáří, nemá bezbariérový přístup ani výtah a kanceláře úřadu jsou umístěny ve třech podlažích, snažíme se rodičům s dětmi, kočárky, těhotným ženám a seniorům či zdravotně postiženým pomoci jinak. Do přízemí je přístup možný i s kočárkem. Pracovnice Matriky a Oddělení sociální péče pak na požádání pohlídají děti po dobu, než si občané své záležitosti na příslušném odboru vyřídí, nebo zavolají příslušnému úředníku, aby se dostavil do přízemí a potřebné vyřídil na místě.

Jaroslava Boudová, tajemnice Magistrátu města Mostu

Náš úřad se této problematice věnuje již delší dobu. Dětský koutek pro rodiče s dětmi navštěvující úřad, který byl zřízen v r. 2003, je dnes již samozřejmostí. V r. 2009 jsme zřídili Pojízdný úřad, který umožňuje rodičům samoživitelům s nezletilými dětmi objednat si vybrané služby úřadu k sobě domů, protože návštěva úřadu např. s nemocným dítětem se někdy stává pro osamocené rodiče nemožným úkolem. Pyšní jsme i na elektronický objednávkový systém, v rámci kterého se můžou občané objednat na konkrétní datum a hodinu. Objednávkový systém umožňuje přednostní vyřízení rodičů s dětmi do 2 let věku a invalidních klientů. Systém již při zadání požadavku směřuje klienty přímo do největší kabinky, která jako jediná splňuje technické parametry pro fotografování těchto žadatelů o cestovní pas. Kabinka má dostatečné prostory pro vjezd vozíčkáře a rozložení typizované skládací sedačky pro fotografování dětí do dvou let.

Posledním přírůstkem do našich služeb je vyčlenění prostoru pro kojící matky v budově úřadu a individuální služby úředníků pro rodiče s kočárky či handicapovanými občany poskytované na informační recepci. V případě potřeby je úředník přivolán dolů na recepci, kde vyřídí požadavek klienta. Nemůžeme ale opomenout ani služby, které poskytuje město Most prostřednictvím svých příspěvkových organizací či neziskových organizací, bez kterých by nemohl úřad v soutěži Úřad roku "Půl na půl" 2011 uspět. Díky komplexně podporovaným a poskytovaným službám máme ve městě dvě mateřská centra, rozsáhlou síť mateřských škol, jednu soukromou mateřskou školu, troje jesle, stacionáře pro postižené děti, kluby pro seniory, poradnu pro rodinu a mnoho dalších služeb.

Drahomíra Komedová, specialistka v oblasti vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, Milada Olšovská, vedoucí oddělení vzdělávání a personálního rozvoje, Krajský úřad Středočeského kraje

Budova Krajského úřadu Středočeského kraje je přizpůsobena pro klienty a zaměstnance se sníženou pohyblivostí a pro rodiče s kočárky následovně: máme vyhrazené parkování pro vozíčkáře (uvnitř dvora budovy), je zřízen bezbariérový vjezd do budovy, přímo na vrátnici pomáhá s kočárkem při výstupu po schodišti člen bezpečnostní agentury, po celé budově KUSK je možné se bezbariérově pohybovat, na každém patře je umístěno WC na euro klíče. V budově úřadu máme zřízenu místnost pro kojení, přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi a hrací koutek pro děti.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí