x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

07/2006 Podpora podnikání žen, 06/2006 Společenská odpovědnost firem

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR

30.6.2006, Geder Studies, o.p.s.
V červnu letošního roku vyhlásila Gender Studies, o.p.s. Citigroup Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice. Letošní druhý ročník se soustředí na slaďování osobního/rodinného a profesního života zaměstnanců/-kyň.

V červnu letošního roku vyhlásila Gender Studies, o.p.s. Citigroup Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice. Letošní druhý ročník se soustředí na slaďování osobního/rodinného a profesního života zaměstnanců/-kyň.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2004 Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Nultý ročník (v roce 2004) se zaměřil na obecné charakteristiky politiky rovných příležitostí pro ženy a muže a jakým způsobem jsou uplatňovány ve firmách. První ročník (v roce 2005) se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho cílem bylo podpořit postavení žen v řídících pozicích. Letos poprvé se projekt rozhodla podpořit akciová společnost Citibank prostřednictvím nadace Citigroup Foundation. Mediálním partnerem Soutěže je časopis Prosperita. Letošní ročník je zaměřen na sladění osobního a pracovního života.

"Dobře si uvědomujeme, že rovné postavení mužů a žen ve firmách není v České republice samozřejmé. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu, který si klade za cíl současnou situaci zlepšit, a který již staví na zkušenostech," uvedl Milan Ruttner, ředitel lidských zdrojů Citibank.

Soutěž pomáhá rozvíjet programy na podporu rovných příležitostí žen a mužů a jejich pozitivní vnímání ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Kdo všechno se může přihlásit?

Do soutěže se může přihlásit každá firma působící v České republice, která respektuje pravidla soutěže. Firma může být také nominována svými zaměstnanci. Vítěze soutěže vybere porota složená z odborníků a odbornic v oblasti rozvoje lidských zdrojů a rovných příležitostí pro ženy a muže.

Co se nejvíce hodnotí?

Soutěž oceňuje konkrétní aktivity přihlášených firem. Hodnotícími kritérii je inovativnost, počty žen v řídících pozicích ve vztahu k celkovému počtu zaměstnaných žen, měřitelnost úspěchů v průběhu existence programu, komunikace, genderová diverzita a přenositelnost (inspirativní charakter).

Co získáte?

Firmám, které se neumístí na předních pozicích, bude poskytnuta zpětná vazba: získají hodnocení svých nedostatků a možností zlepšení, to vše prostřednictvím diagnózy stávající zaměstnanecké politiky a návrhu kroků do budoucna.

"Věříme, že Soutěž bude ještě úspěšnější než v minulých letech, kdy se jí zúčastnila řada významných firem působících v České republice, a že se jí dostane nejen pozornosti od dalších firem, ale také od médií a osobností českého byznysu," říká Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Přihlaste se, ať víte, jak jste na tom!

Do Soutěže je možné se přihlásit v období od 21. června do 15. září 2006 a to prostřednictvím vyplněného dotazníku, který můžete zaslat na adresu: Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem na adresu: alice.rutkova@genderstudies.cz.

Odborná porota v soutěži o nejlepší firmu:

Marie Čermáková, ředitelka SoÚ AV ČR
Renata Elhenická, mediální konzultantka a expertka
Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s
Jaroslava Novotná, SČMVD (Sdružení českých a moravských výrobních družstev)
Milan Ruttner, ředitel Lidských zdrojů, Citibank

Vítězné firmy budou vyhlášeny v říjnu až listopadu 2006. Těšíme se na vaši účast a přejeme vám v soutěži mnoho úspěchů!

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *