x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

07/2006 Téma tohoto čísla

Podpora podnikání žen

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Nedávno jsme oslavili mezinárodní den rovnosti žen a mužů. To byla nádhera! Svítíčko slunilo! Žluté lázně, Václavské a Karlovo náměstí obsadily balónky s nápisem Půl na půl. Balónky létaly také v Brně, Liberci a Trutnově. Lidé se veselili a večer, za plné bouřky, zahrály Yellow Sisters. Všechno jak má být. Jenom jedna věc chyběla - rovnost. Oslavujeme a upozorňujeme na rovnost, protože jí nemáme. Ze srdce doufám, že se nám podařilo upoutat pozornost lidí, kteří teď budou o rovnosti přemýšlet. Kdo ví? Třeba budeme příští rok zase o krůček dál.

Po oslavách zase do práce! Práce na zpravodaji je ovšem práce zábavná. V tomto čísle se věnujeme ženám podnikatelkám - strategie, problémy, projekty na podporu atp. Podporou podnikání v Čechách se zabývá Operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Jak do tohoto programu mohou ženy proniknout naleznete v březnovém čísle zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech.

Mezinárodní organizace Aurora se snažila najít bariéry pro vstup žen do podnikání ve Velké Británii. Jako jedna z bariér byla uvedena nedůvěra zákazníků v podnik vlastněný ženou. Podnikatelky si stěžovaly na to, že nejsou brány seriózně. Celý dokument naleznete na internetové stránce: http://www.auroravoice.com/images/research/aurorareport.pdf.

Jak jsme na tom v České republice? Přečtěte si článek od Marii Kazmukové z Asociace podnikatelek a manažerek ČR. Olga Girstlová, generální ředitelka GiTy, Yvona Kreuzmannová, ředitelka festivalu Tanec Praha a Lenka Pavilková, majitelka jazykové agentury Channel Crossing v anketě odpoví, jaké překážky musejí jako podnikatelky překonávat.

O rovných příležitostech žen a mužů v podnikání si popovídáme s Martinem Turnovským, který se zaměřujete na přímou podporu průmyslových investic a podnikání na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Jste začínající podnikatelka? Pomohou vám asistenční centra Moravské asociace podnikatelek a manažerek. Zajímají vás rovné příležitosti žen a mužů v podnikání? Tím pádem se můžete hned vrhnout do čtení.

Na závěr opět zpráva týkající se politické participace žen. Jako třetí žena v historii byla Sheika Haya Rashed Al Kalifa zvolena předsedkyní valného shromáždění OSN. Tři ženy v šedesátileté historii je opravdu trošku málo. Bahrainské právničce Sheice Haye proto upřímně gratulujeme.

Za celou redakci přeji všem čtenářů/-kám příjemné letní čtení. Nezapomeňte, že v dnešní době technologie WiFi si můžete číst třeba v parku nebo na pláži.

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Možnosti slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců v CŘ se stále velmi málo využívají

Jak se zaměstnavatelé staví k rodičům malých dětí? Využívají netradičních forem pracovních úvazků, aby dosáhli co největší efektivity práce a udrželi si zaměstnance s know-how? A jak se k různým flexibilním pracovním formám práce staví sami zaměstnanci - rodiče malých dětí? Právě na tyto otázky se zaměřovaly výzkumy, které provedl Výzkumný ústav
Rovné příležitosti v praxi

Podpora podnikání žen v České republice

Malé a střední podnikání ve vyspělých ekonomikách vytváří nezanedbatelný podíl DPH a právě tyto firmy jsou potencionálními embryi budoucích velkých firem, šiřiteli inovací a tvůrčích myšlenek.
Rovné příležitosti v praxi

Podpora začínajících podnikatelek na Moravě

Projekt Iniciativy Společenství Equal Asistenční centra realizuje Moravská asociace manažerek a podnikatelek ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi jako jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu či Hospodářské komory v Brně a Zlíně. Cílem projektu je pomoci ženám při vytváření nových podniků.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR

V červnu letošního roku vyhlásila Gender Studies, o.p.s. Citigroup Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice. Letošní druhý ročník se soustředí na slaďování osobního/rodinného a profesního života zaměstnanců/-kyň.
Aktuálně...

Časopis Aperio: Prvních sedm let života

Právě vyšlo druhé letošní číslo časopisu o rodičovství Aperio. Časopis vydává občanské sdružení Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství . Letní číslo je zaměřeno na prvních sedm let v životě člověka. Režisér Bohdan Sláma vám poví,jak u jihočeského rybníka společně se svou ženou, vychovávají pět kluků.
Aktuálně...

Která česká politická strana je nejvíce otevřená ženám?

Ve čtvrtek 22.6. v půl osmé v kavárně The Globe vyhlásilo občanské sdružení Fórum 50% poprvé vítězku soutěže "Strana otevřená ženám". Verdikt komise zní: ženám nejotevřenější je Strana zelených, druhé místo obsadila KSČM a třetí SNK-ED. Další pořadí je následující: ČSSD, US-DEU, KDU-ČSL a ODS.

Co si myslíte o ... ?

Proč jste se rozhodla podnikat? Jaké překážky musíte jako podnikatelka nejčastěji překonávat?
Na otázku odpovídají:

Yvona Kreuzmannová, ředitelka festivalu Tanec Praha

Proč jste se rozhodla podnikat?

V kultuře a umění je pojem "podnikání" blíže komerční scéně, která mne, zcela upřímně, nezajímá. Přesto i solidní neziskovku musíte stavět na základě silného a flexibilního managementu, což jsem se učila vlastně až "za pochodu". Takže mým prvotním impulsem nebylo "podnikat", ale "šířit osvětu", konkrétně ukázat naší veřejnosti po čtyřicetileté izolaci, co se událo v tanečním světě a jak bohaté spektrum současného umění jsme vůbec neznali.

Jaké překážky musíte jako (žena) podnikatelka nejčastěji překonávat?

V mém oboru je žen dokonce převaha, souvisí to s nízkým finančním ohodnocením. Přesto je překážek celá řada. Tou největší jsou stereotypy v myšlení, patří sem i obrovská neochota řady představitelů státních i veřejných orgánů respektovat občanské aktivity, správně si vykládat pojem "nezávislost", který znamená v první řadě odpovědnost (jakou zřizované organizace nenesou). Setkávám se i s nebývalou "arogancí moci", a to výhradně u mužských politiků.

Olga Girstlová, generální ředitelka GiTy

Proč jste se rozhodla podnikat?

Mám ráda nezávislost a profesionalitu provedení své práce. Uspokojuje mě vymýšlet nové projekty a ráda kolem sebe vytvářím prostředí, kde spolu mohou lidé pracovat a těšit se z výsledků, které se jim podaří společně vytvořit. Podnikání mi dává svobodu rozhodování, ale zároveň i velkou zodpovědnost za lidi, kteří pro mě v našem podniku pracují.

Jaké překážky musíte jako (žena) podnikatelka nejčastěji překonávat?

Překážky mám v podnikání stejné jako ostatní podnikatelé z hlediska podnikatelského prostředí u nás. Z hlediska ženy-matky a ženy-manželky jsem si musela uspořádat chod naší rodiny a domácnosti, zařídit si pro sebe výpomoc a žádné zvláštní překážky osobně nepociťuji.

Lenka Pavilková, majitelka jazykové agentury Channel Crossing

Proč jste se rozhodla podnikat?

Rozhodla jsem se podnikat hned v první polovině devadesátých let, po mém studiu v zahraničí a po návratu do ČR. Viděla jsem v podnikání příležitost, jak si dělat věci po svém a jak se seberealizovat. Trh v té době skýtal hodně příležitostí a v oblasti služeb nebyl zapotřebí velký kapitál k tomu, aby člověk mohl začít. Navíc patřím ke generaci, která byla nadšena z toho, že se otevřel prostor pro svobodné podnikání a svobodné žití, a aktivně se snažila najít uspokojující uplatnění v nově vzniklých podmínkách. Díky mému věku a pevné vůli nebylo tak složité se v nově vzniklých podmínkách zorientovat.

Jaké překážky musíte jako (žena) podnikatelka překonávat?

Nedomnívám se, že jako žena podnikatelka překonávám více překážek než muži. Pravidla pro podnikání (ať už jsou to zákony či určité principy nebo státní správa a administrativa) jsou pro všechny stejné.

Spíše si myslím, že jako žena podnikatelka máte určité výhody, které Vám mohou někdy trochu usnadnit situaci. Ať už je to třeba fakt, že žen podnikatelek je méně než mužů a tudíž mohou využít této situace při různých networkingových akcích nebo při obchodních vyjednáváních, jednak jsou ženy známé pro svou spolehlivost, dále mají třeba lepší "rating" u bank, co se týče splácení úvěrů, mají lepší cit pro lidi atd. Samozřejmě nelze vše generalizovat a zase bychom mohli přejít i ke druhé straně mince a poukázat na slabší stránky.

Závěrem shrnu, že se nedomnívám, že ženy podnikatelky jsou v horší pozici než muži. Z rozhovorů s ostatními podnikatelkami ale vím, že často problém není v podnikání samotném, ale v respektu v rodině či v partnerském vztahu. A to je věc, která se týká určitých společenských předsudků a tradičních rolí. Tyto postoje se ale nezmění během jedné generace. Naštěstí za svou osobu musím přiznat, že takovýto problém nemám, což mi přináší klid do mé práce.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí