x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2008 Úřad roku Půl na půl 2008, 02/2008 Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Vzdělávejte se s Gender Studies: nabízíme akreditované vzdělávací kurzy pro úředníky a úřednice veřejné správy a speciální publikaci

31.1.2008, Gender Studies, o.p.s.
Česká vláda se zavázala k prosazování rovných příležitostí prostřednictvím gender mainstreamingu: prioritní oblasti každoročně zveřejňuje v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Praktická realizace opatření však naráží na mnohé bariéry, mj. i nedostatek relevantních informací a metodik vhodných postupů. Gender Studies proto nabízí akreditované kurzy zacílené přímo na veřejnou správu a klíčové údaje předkládá i v podobě publikace.

Česká vláda se zavázala k prosazování rovných příležitostí prostřednictvím gender mainstreamingu: prioritní oblasti každoročně zveřejňuje v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Praktická realizace opatření však naráží na mnohé bariéry, mj. i nedostatek relevantních informací a metodik vhodných postupů. Gender Studies proto nabízí akreditované kurzy zacílené přímo na veřejnou správu a klíčové údaje předkládá i v podobě publikace.

Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a úřednice veřejné správy s problematikou rovných příležitostí žen a mužů na úrovni institucionální, legislativní, teoretické i v oblasti praktického uplatnění principů rovnosti žen a mužů ve veřejné správě. Absolventi a absolventky si osvojí základy problematiky rovných příležitostí žen a mužů a gender mainstreamingu, budou se umět orientovat v odpovídající legislativě a institucionálních strukturách, získají přehled o problematice diskriminace z hlediska pohlaví a osvojí si základy uplatňování principů rovnosti na úřadech veřejné správy.

Celková doba vzdělávání je 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: AK/PV-270/2007

Gender mainstreaming a genderové rozpočtování ve veřejné správě

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit úředníky a úřednice veřejné správy s principy gender mainstreamingu a genderového rozpočtování na úrovni institucionální, legislativní, teoretické i v oblasti praktického uplatnění v praxi a politice úřadů veřejné správy. Absolventi a absolventky si osvojí základy problematiky gender mainstreamingu a genderového rozpočtování, budou se umět orientovat v jejich možných aplikacích v praxi úřadů v České republice i v zahraničí, a dozví se, jakým způsobem je gender mainstreaming a genderové rozpočtování využíváno v zemích EU.

Celková doba vzdělávání je 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: AK/PV-271/2007

Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice

Česká vláda deklaruje, že prosazování rovných příležitostí je jednou z priorit politiky České republiky, ale metodika zavádění těchto principů do politiky a práce územních samosprávných celků nebyla dosud vytvořena. Nová publikace autorky Evy Ferrarové podává základní informace, které jsou nezbytné pro to, aby úřady veřejné správy mohly politiku rovných příležitostí realizovat. Je určena těm, kdo ve veřejné správě pracují ať už na politické či úřednické úrovni. Objasněním základních pravidel vedoucích k analýze stávající situace a k následné identifikaci silných a slabých stránek se stává průvodcem pro implementaci zásad a politik rovného zacházení a gender mainstreamingu do politiky orgánů veřejné správy a do konkrétní práce úřadů.

Obsah publikace: genderové rozpočtování, gender mainstreaming, diskriminace, SWOT analýza apod.

Více informací: Linda Sokačová – linda.sokacova@genderstudies.cz

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *