x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2017 Téma tohoto čísla

Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tématem posledního čísla zpravodaje roku 2017 je duševní zdraví a jeho souvislost s genderem. Jak už bylo řečeno mnohokrát, skoro všechna témata nějakým způsobem souvisí s tím, jestli jste žena nebo muž, a také s tím, co se po vás na základě pohlaví očekává, jak na vás okolí pohlíží. Ani u duševního zdraví tomu není jinak.

Když se řekne deprese, často si představíme ženy, když se mluví o ADHD, vidíme spíše kluky. Závislosti, sebevraždy, problémy ve škole… všechno se v našich představách liší právě podle toho, jestli mluvíme o mužích nebo ženách. V tomto čísle zpravodaje se některým z těchto představ budeme věnovat a čtenáři a čtenářky se tak například dozví, že třeba zmíněná hyperaktivita není doménou kluků, jen se u dívek špatně diagnostikuje právě kvůli společenským očekáváním. Podobně komplikované je to i u ostatních témat – depresemi netrpí jen ženy, pro muže je ale o dost obtížnější se k této nemoci postavit čelem, pokud je vnímána jako ženská nemoc. Diskutabilní je i tvrzení, že ženy páchají častěji sebevraždy jen demonstrační, a s genderem souvisí i volba způsobu provedení. Stereotypy je duševní zdraví opředeno.

Ve zpravodaji jsme se ale nevěnovali jen jednotlivým diagnózám, ale i „pomáhajícím“ oborům – psychoterapii a psychologickému poradenství. I tam hraje gender významnou roli, přístupy jsou různé, můžeme narazit na takový, který genderové role upevňuje, neřeší, ale i takový, který je k genderové otázce velmi citlivý. Dokonce i psychoanalýza neznamená jen Freud a jeho výklad světa. I nad tím, jak je poradenství vedeno, je potřeba se zamýšlet, pokud chceme tuto pomoc vyhledat.
Téma to není příliš vánoční, ale s blížícími se Vánocemi se zachování duševní pohody jeví vždy o něco obtížnější. Psychohygiena je téma, kterému jsme se tentokrát nevěnovali, ale v životě bychom rozhodně měli. Proto si přejme klid, pohodu a také pochopení pro druhé nejen v době adventu, hodí se totiž každý den.

Přeji hezké čtení v souvislostech

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

 

Obsah čísla

Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Několik úvah k otázce vztahu genderu a duševního zdraví

Tento článek má být úvodem k tématu genderu a duševního zdraví, zhledem k jejich různorodým souvislostem se však jedná spíše o soubor úvah. Čtenář(ka) jistě odpustí některé generalizace či naopak absenci většího sepětí prezentovaných informací, což však suplují další články tohoto vydání.

Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Sebevražda: Mužská záležitost

Sebevraždu podle ČSÚ spáchá 4,7 mužů na 1 ženu. V posledních letech se přitom počty sebevražd snižují, z 2 079 ročně v padesátých letech na 1 560 v roce 2014. Přesto tvoří tento počet 1,2 % všech zemřelých. Dle statistik došlo u mužů k sebevraždě v 1 288 případech, u žen pouze v 288 případech.

Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Po čem ženy baží?

Název tohoto článku, jehož cílem je zaměřit se na genderové rozdíly v problematice závislostí, jsem si částečně vypůjčil z jednoho amerického filmu, avšak nebudeme se zaměřovat pouze na „bažení“ žen, ale samozřejmě také mužů. Bažení (craving) je jednou ze základních charakteristik závislostí všeho druhu.
Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Pod tlakem online dokonalosti

Letos v srpnu vyšel na zpravodajském webu britského deníku The Guardian článek týkající se vlivu a dopadů fungování v online prostředí na mladé dívky. Článek byl založen na výsledcích a komentářích průzkumu, který realizovala britská charitativní organizace Girlguiding a kterého se zúčastnilo více než 1 000 mladých lidí.
Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Gender jako Prokrustovo lože v práci s rodinami

Představu ideální rodiny dokážeme odříkat jako dětskou básničku: muž, žena, dítě. Implicitně předpokládáme, že jde o vztah rodičů a dítěte. Zapomeneme na prarodiče nebo sourozence. Implicitně rodinu definujeme pomocí struktury a genderu.
Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Psychoanalýza a genderové otázky

Psychoanalýzu lze definovat z různých hledisek. Mimo jiné je léčebnou metodou, která u analyzovaného hledá vnitřní pravdu a ruku v ruce s úlevou od jeho trápení směřuje k živé celistvosti, otevřenosti a tvořivosti. Psychická realita, svět osobních fantazií a vztahové konstelace se vynořují v dlouhodobém vztahu analytika/analytičky a analyzovaného.
Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Gender v psychoterapii a psychologickém poradenství

Jak citlivě pracovat s genderem v psychoterapii a psychologickém poradenství? Jaké praktické zkušenosti mají terapeuti a terapeutky, kteří tuto perspektivu ve své praxi reflektují? To jsou otázky, na které jsem se snažila najít odpověď ve svém dizertačním projektu.
Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Chybná diagnóza dívek s ADHD má na svědomí „ztracenou generaci“ žen

Dívky dorovnaly jednu genderovou nerovnost. V tomto případě ale není proč se radovat – dostihly chlapce v počtu diagnóz ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Mezi lety 2003 a 2011 narostl podle studie z roku 2015 publikované v Journal of Clinical Psychiatry počet diagnóz u dívek o 55%, zatímco u chlapců 40%.
Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Špatné hospodyňky s diagnózou

Téma depresí prolomilo v poslední době své tabu, mluví se o nich v médiích hodně, méně ale o jejich genderových aspektech. Nejde přitom jen o to, jestli jimi trpí více ženy nebo muži, jak se můžou lišit příčiny, projevy a důsledky tohoto onemocnění, ale také jestli má sama diagnostika nějaké předsudečné přístupy, rozdílné pro obě pohlaví.
Rovné příležitosti v praxi

Firmy stále neumí využít pracovního potenciálu žen

Propad v zaměstnanosti žen s dětmi nadále dosahuje alarmující výše v porovnání se zbytkem Evropy. A to navzdory tomu, že nezaměstnanost neustále klesá a s nedostatkem lidí se potýká velké množství podniků. Ty rozjíždějí náborové kampaně, lákají zaměstnance na nejrůznější benefity a hledají způsob, jak obsadit volná pracovní místa.
Rovné příležitosti v praxi

Genderové stereotypy jsou i v hlavách samotných žen

Eva Kavková je zakladatelka a ředitelka organizace EKS, zabývající se kariérovým poradenstvím, více než 15 let rozvíjí jednotlivce i týmy. Eva se spolupodílela na vypracování výzkumu Ženy a trh práce. Položili jsme jí tedy pár otázek, které výsledky výzkumu přiblíží.

Rovné příležitosti v praxi

Vrátit lidem radost a chuť do života

Sexuální asistence je poměrně novou službou pro lidi s hendikepem a seniory/seniorky. V letošním roce, konkrétně v říjnu, oslavila již dva roky své existence. Jaký byl její vývoj? Jak funguje? Co je to vlastně sexuální asistence a kdo ji využívá?

Kultura

Amazonky – vraždy, boj a násilí přímo na scéně

Pokud Vám imponuje znázornění žen jako strážkyň rodinného krbu, něžných a milujících matek nebo obecně křehkých bytostí, tak se při zhlédnutí poslední choreografie Lenky Vagnerové nebude stačit ani divit. V představení Amazonky vystupují ženy, které se vyžívají v násilí, bolesti a boji.
Tipy z knihovny

Bouřlivý vztah genderu a psychologie

Vztah feminismu, genderových studí a psychologie je tradičně velmi třaskavý. Nejčastěji podléhá kritice nedostatečné zohlednění ženské zkušenosti v psychologické teorii i praxi. Autorky následujících dvou publikací ale hledaly více než sporná místa. Zaměřily se i na to, co mají témata společného a jak vypadá vzájemná spolupráce těchto oborů.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí