x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2007 Téma tohoto čísla

Gender a marketing

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou číslo zaměřené na gender marketing (GM). Bylo pro nás oříškem a to z několika důvodů. GM je v České republice konceptem naprosto neznámým. Existuje několik jeho definic a pojetí: někdo jej vztahuje pouze na reklamu, někdo výraz gender marketing používá pro marketing zaměřený na ženy, a ne každý si myslí, že GM musí nutně být genderově citlivý. To mimochodem vyvolává další otázku: může vůbec marketing být genderově citlivý? Má šanci nabourávat stereotypy?

Články, které tentokrát přinášíme, vás seznámí s principy gender marketingu a marketingem respektujícím rovné příležitosti žen a mužů. Do rozhovorů i pro napsání článků jsme vybrali odbornice, které se tématem zabývají. Další byste asi těžko hledali… bohužel.

Ukážeme vám konkrétní příklady marketingu zaměřeného na ženy a představíme i koncept o něco známější: sociální marketing. V Německu jsou o pár kroků dál: jedna z našich redaktorek navštívila Gender Marketing Kongress a vy si můžete přečíst její reportáž doplněnou o pár postřehů hodných zmínky.

V anketě jsme se zeptali, zda mohou marketingové strategie bourat genderové stereotypy.

Zajímá-li vás gender marketing a chcete se o něm dozvědět více, nebo ve vás náš zpravodaj vyvolá otázky, na něž se budete chtít zeptat odborníků a odbornic, kteří mají s marketingem a PR co do činění, navštivte konferenci, kterou pořádá Gender Studies 14. listopadu v Břevnovském klášteře.

Vám, kdo si chcete rozšířit "genderově marketingové obzory", nabízím pár odkazů:

MarketingProfs - server obecně se zabývající marketingem, marketing pro ženy zde patří mezi tzv. "hot issues"

TrendSight - jak se v marketingu zaměřit na ženy?

genderTrends - stránka o gender marketingu pro ty z vás, kdo mluvíte německy: Německo je jednou z mála zemí, kde se gender marketingu věnují. Heike Pawelzick z genderTrends vystoupí na listopadové konferenci v Praze: seznámit se s ní můžete již nyní prostřednictvím odpovědí, které nám poskytla.

Gender Marketing News - ženský blog o genderovém marketingu

Přeji hezké čtení a příjemné přežití podzimu,
Alexandra Jachanová Doleželová,
šéfredaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Výstava o pečujících otcích putuje po České republice

Putovní výstava o pečujících otcích se stěhuje z Liberce do Ústí nad Labem. Zde ji můžete vidět v rámci Femina Filmu v místní knihovně od 8. do 11. října. Dále jí můžete shlédnout 16. října v Akademie Věd Praha a od 29. října do 11. listopadu v Poslanecké sněmovně ČR. Před Vánocemi zavítá do informačního centra OSN.
Půl na půl

Jak na marketing zaměřený na ženy? Poradí vám publikace z knihovny Gender Studies

Publikace Marketing to Women americké autorky Marti Barletta se velmi podrobně věnuje strategiím marketingu zaměřeného na ženy. Podle autorky není tato cílová skupina brána dostatečně vážně, což je překvapivé vzhledem k tomu, jakou kupní silou vládne. Chcete-li to napravit, pak vám její kniha pomůže s úspěšným startem i rozvojem nových strategií.
Rovné příležitosti v praxi

Nemyslete jen na jedno pohlaví

Už jste si toho asi všimli: stále více se mluví o rovných příležitostech a diverzitě, dvou faktorech významných pro rozvoj a úspěch společností na trhu výrobků, služeb i práce. Oba trendy se pomalu a jistě prosazují nejen v personální politice firem, ale i v PR a marketingových strategiích.
Rovné příležitosti v praxi

Gender sells! Ano, gender prodává a říká se tomu gender marketing

Současný marketing cíleně pracuje s poznatky o rozdílech mezi muži a ženami a také s hodnotami, které šíří feministické hnutí. Objevují se tak reklamy, které prezentují muže vykonávající domácí práce či ženy pracující s nejmodernější komunikační technikou.
Rovné příležitosti v praxi

Gender marketing v praxi - seznamte se!

Z předešlých článků již máte představu, co je to gender marketing a jak může být marketing propojen s rovnými příležitostmi žen a mužů. Existují různé formy pojetí tohoto konceptu: může jít o marketing určeným ženám. Některé firmy marketingem pro ženy bourají genderové stereotypy a daří se jim tak ženy zaujmout.
Rovné příležitosti v praxi

Sociální nebo marketing?

Společenská odpovědnost firem, nebo-li CSR (Corporate Social Responsibility), je uvědomělým postojem k dopadům vlastní činnosti firem na okolí - společnost. Trend CSR mění chápání základního poslání firmy, kterým je maximalizace zisků v krátkodobém horizontu, na cíle dlouhodobé a optimální zisk.
Osobnost

Odbornice představují koncept gender marketingu

Termín gender marketing je v České republice zatím nepříliš známý. I proto mu věnujeme jedno z čísel zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Jeho prostřednictvím vás s gender marketingem chceme seznámit: ukázat možnosti jeho uplatnění, představit dobré i špatné příklady a pozvat vás na konferenci.
Osobnost

Gender a/nebo marketing?

Otázka, do jaké míry souvisí koncept genderu s marketingem a public relations, je jistě jednou z prvních, která nás napadne s vyslovením termínu gender marketing. A na koho se s ní obrátit? Určitě na osobu, která se v PR a marketingu pohybuje a zároveň zná genderové principy, resp. je genderově citlivá.
Aktuálně...

Mars, Venuša a trh: Zapeklitosti gender marketingu

V berlínskom hoteli Dorint Sofitel na Budapester Straße sa to 13. septembra 2007 od rána hemžilo zástupcami a zástupkyňami firiem, akadémie, politických strán a reklamných a PR agentúr. Dôvod, prečo sme sa tam všetci zišli, bola túžba dozvedieť sa o nových trendoch v marketingu a ich prepojení na otázku genderu a genderovej senzitivity.
Aktuálně...

Perspektiva žen na trhu práce

Gender Studies, o.p.s., Heinrich-Böll-Stiftung a Síť mateřských center si vás dovolují pozvat na konferenci pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques: "Perspektiva žen na trhu práce". Konference se koná 25. října 2007 v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze.

Co si myslíte o ... ?

Mají se společnosti a organizace snažit ve svých PR a marketingových kampaních nabourávat genderové stereotypy?
Na otázku odpovídají:

Ondřej Obluk, Managing Director, Mather Communications

Odpověď zní ano i ne. Firmy do svých kampaní investují nemalé částky s cílem prodat své produkty či služby. Nelze od nich proto očekávat, že budou cíleně nabourávat genderové stereotypy a odlišovat se od většinového názoru populace tam, kde by jim to u zákazníků mohlo uškodit. U rychloobrátkového zboží typu prací prášky či potraviny proto příliš velkou snahu firem očekávat nelze. Na druhé straně existují sofistikovanější produkty a služby, kde jsou cílovou skupinou lidé s modernějšími názory, a tam by firmy byly samy proti sobě, pokud by se nesnažily využít bourání genderových stereotypů ve svůj prospěch. Takže pro finanční služby, telekomunikace, cestování, zabavu ale například i pro auta platí odpověď ano.

Kateřina Jonášová, publicistka

Snaha jít proti genderovým, ale i jiným společenským stereotypům by se měla dokonce stát součástí know-how marketingu a pr. K dobrému jménu společnosti, organizace, firmy by měla patřit aureola zobrazující nejmodernější chápání demokracie - tedy demokracie akcentující myšlenku rovných příležitostí pro všechny. A právě nástroje jako marketing, PR, reklama, jsou pro firmy - samozřejmě vedle celé řady jiných součástí byznysu, jako je například firemní personální politika - prostorem, kde tyto leckdy nic neříkající ideály lze naplňovat obsahem, tváří, a dotvářet si díky nim svou "image" a stavět na nich svůj "brand". Jsem přesvědčena o tom, že dobré PR oddělení či dobrá PR osoba bude v horizontu několika málo let, možná i měsíců nutně potřebovat dobrou znalost podvědomých genderově zatížených asociací, tedy stereotypů, aby neprodukovala genderově necitlivá sdělení, která budou a to zcela jistě BUDOU celospolečensky vnímána jako pro firmu kompromitující. Již dnes je v renomovaných reklamních agenturách nemyslitelné využívat kdysi běžné primitivní lechtivé odkazy v souvislosti se seriózním výrobkem, stejně tak bude nemyslitelné používat v PR sdělení například jen citace mužských šéfů společnosti, poukazovat na vhodnost či nevhodnost jistého výrobku pro to či ono pohlaví, nebo používat v marketingových materiálech stereotypní barvy v souvislosti s pohlavími.


Alex Röhrich, mediální ředitel, EWING PUBLIC RELATIONS

Ano, mají. Ale podle mého s rozdílnou mírou povinnosti. Zatímco u soukromých, chcete-li komerčních firem, je myslím vyvážené genderové sdělování, včetně veřejného a marketingového, vyjádřením dobré vůle (a snad i slušnosti), u organizací veřejné povahy, třeba neziskových, neřku-li státních, by to měla být samozřejmost. Obávám se však, že nejrůznější genderové stereotypy jsou často tak rigidní záležitostí, že je obtížné se s nimi nějak vyrovnávat. (I když musím přiznat, že tu a tam se setkávám s blýskáním na lepší časy.) Nemusíme přitom chodit ani k celým PR kampaním. PR sdělením je kupříkladu i nápis na vizitce, na dveřích, na internetové stránce. Není vůbec výjimkou nacházet na nich Jana Nováková, (výkonný) partner, manažer komunikace (to je obzvlášť otřesně neokovaná kovářova kobyla). Jako by nebylo běžné, že ženy tyto pozice naprosto suverénně zastávají a vykonávají. Někdy je to i tím, že si lidé myslí, že partnerka, manažerka, náměstkyně nejsou "hezká" slova. To je ovšem taky stereotyp. Nejen že na některé jazykové principy, třeba právě na přechylování substantiv, nelze aplikovat estetická měřítka, ale jsou to ony, které přenášejí nerovnoprávnost, nebo generový stereotyp z jazyka do denní praxe. Dokud o sobě budou ženy říkat, že jsou manažer, lékař, ředitel, náměstek, či dokonce ministr, dosáhnou tím vždy pravého opaku, než vlastně chtějí. Není to vyrovnání se mužům ve stejné pozici, je to potvrzení stereotypu, že důležité pozice jsou mužskou záležitostí.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí