Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

02/2018

Téma Zpravodaje: Gender za hranicemi České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Gender za hranicemi ČR

Španělsko feministické: od hesel ke každodennosti

Generální stávka na Mezinárodní den žen ve Španělsku, stovky protestů po celé zemi s účastí milionů lidí, to byla celosvětově unikátní událost. Protestovalo se proti nerovnému odměňování, proti genderové nerovnosti a domácímu násilí. S odstupem téměř tří měsíců jsme zjišťovali, jak stávka probíhala, jaký účinek stávka měla, co se změnilo nebo mění. A také, jak je možné, že je ve Španělsku tak široké hnutí s feministickými požadavky, které je mezigenerační, podílí se na něm migrantky, dělnice, profesionálky i akademičky. Co ho drží pohromadě a jak se mobilizuje?

...více

Potraty v USA: nikdy nekončící boj

V České republice nepatří problematika interrupcí mezi kdovíjak mediálně propírané téma. Máme příslušnou legislativu, právo na potrat jako nezpochybnitelné právo každé ženy tu popírá jen relativně omezená skupina lidí, která vzbudí pozornost jednou za rok, když stoupenci a stoupenkyně hnutí Pro život projdou Prahou. O to zajímavější je podívat se na aktuální situaci v jiných zemích, které se nám, co se dodržování lidských práv týká, dávají často za vzor, například Spojené státy.

...více

Chcete vědět, kolik bere Váš kolega?

V Německu platí od 6. ledna 2018 zákon, díky kterému vznikl individuální nárok zaměstnanců a zaměstnankyň na informace ohledně mezd kolegů a kolegyň (Entgelttransparenzgesetz). Kdo má zájem, může zjistit, na základě jakých kritérií je stanovena jeho či její mzda a jak vypadá v porovnání s kolegy a kolegyněmi. Zákon by měl dle předkládajícího ministerstva pro rodinu přispět k prolomení tabu ohledně výše mezd, resp. zakořeněné představy, že se o ní nemluví.

...více

Jak prolomit nerovnosti v odměňování žen a mužů - příklad Islandu

Je česká legislativa dostačující v oblasti antidiskriminace? Odpověď na tuto otázku nám může přinést velmi výstižná kauza, byť ne úplně nejnovější.  V roce 2011 zamítl soud obvinění vznesené primářkou nejmenované nemocnice, která zjistila, že pobírala zhruba 50 % platu svého kolegy, taktéž primáře, pracujícího však v prestižnějším oddělení. Argumentem zaměstnavatele bylo, že ženy i muži byli v nemocnici odměňováni různě, nešlo tudíž o diskriminaci na základě pohlaví, a že si žena mohla o zvýšení svého platu požádat. Jak si ale mohla o navýšení svého platu zažádat, když netušila, že má plat o tolik nižší než její kolega? A jak by to mohla vědět, když o platech a mzdách se nemluví a firmy si navíc mlčenlivost často vymiňují, v rozporu s českým právem?

...více

Různé dimenze genderové rovnosti v Gruzii

Genderová rovnost i je stejně jako zákaz diskriminace ukotvena v národní legislativě i v nejrůznějších mezinárodních dokumentech, které Gruzie ratifikovala. Realita je však jiná. Genderová nerovnost v Gruzii přetrvává v politickém, ekonomickém i sociálním životě. Gruzie obsadila 76. místo z celkového počtu 188 zemí v Genderovém indexu nerovnosti - Gender Inequality Index (GII).

...více

Príbeh odmietania jedného dokumentu – Istanbulský dohovor, práva žien a aktivizmus na Slovensku

Slovenská republika podpísala Istanbulský dohovor  v roku 2011, v zastúpení vtedajšej ministerky spravodlivosti, Lucie Žitňanskej. Je rok 2018 a Slovenská republika tento dokument stále neratifikovala. Je viac než oprávnené pýtať sa, prečo sa tak deje a s akými dôsledkami. Čo neratifikovanie ľudskoprávneho dokumentu hovorí o krajine a jej ľuďoch.

...více

Pohledy na ženskou politiku a genderovou rovnost v Rakousku

Od začátku letošního roku máme v Rakousku novou konzervativně-pravicovou vládu. To také velmi pravděpodobně ovlivnilo a bude ovlivňovat agendu ženských práv a genderové rovnosti. Jeden z příkladů: zatímco členové a členky bývalé vlády, včetně bývalého kancléře Christiana Kerna, bývalé Ministryně zdravotnictví a ženských otázek Pamely Rendi-Wagner a i její předchůdkyně Gabriele Heinisch-Hosek veřejně podporují vznikající petici na podporu ženských práv a praktického zrovnoprávnění, tzv. ženské referendum (Frauenvolksbegehren, žádný ze současných členů či členek vlády tuto iniciativu nepodporuje, a to dokonce ani současná ministryně ženských otázek (ÖVP). Ta je kritizována za svoje úzké vnímání agendy směrem k rodinné politice a nikoliv otázkám genderové rovnosti.

...více

Rozhovor

Feministická sebeobrana WenDo dobývá Polsko

V květnu proběhl v Praze workshop unikátní metody sebeobrany pouze pro ženy. Tato metoda se v Česku zatím nikde nevyučuje. Přinášíme rozhovor s Annou Urbanczyk z polského Gdaňsku, která je certifikovanou lektorkou feministické metody sebeobrany WenDo a která k nám tuto metodu poprvé přivezla. WenDo neboli ženská cesta vzniklo v Kanadě v roce 1964 a je pouze pro ženy a pro ty, kdo jsou socializováni do ženské role. Trenérky, resp. přesněji facilitátorky, které jsou rovné účastnicím, mohou být také pouze ženy.

...více

Rovné příležitosti v praxi

Chcete zavádět opatření na podporu rovných příležitostí? Potřebujete genderový audit? Operační program Zaměstnanost podporuje zaměstnavatele v uplatňování rovných příležitostí

Operační program Zaměstnanost (OPZ) Evropského sociálního fondu v současné době nabízí jedinečnou možnost získat finanční podporu na zavádění opatření na podporu rovných příležitostí v podnicích . Rovné příležitosti a diverzita ve firemní praxi jsou stále aktuální témata a to obzvláště s ohledem na aktuální situaci zaměstnanosti v ČR. Firmy i veřejná správa se snaží přilákat kvalitní zaměstnance a zaměstnankyně a značka zaměstnavatele podporujícího rovné příležitosti nabírá na síle.

...více

Rumunsko – gender v projektech

Rumunsko je od roku 2007 součástí Evropské unie a jako takové je i součástí hodnotového naladění v rámci podpory genderové rovnosti jakožto konceptu. V tomto ohledu funguje i genderový mainstreaming a tak se genderová rovina odráží například i v projektech, které jsou zaměřeny na oblasti specifického vzdělávání.

...více

Kultura

I kluci chtějí číst o ženách. Nebo by alespoň měli

Populární dětská kniha Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky se letos na jaře dostala na pulty knihkupců v českém překladu. Kniha láká na sto krátkých příběhů, skrze které představuje životní osudy stovky významných žen minulosti a současnosti. Vypravování z pera autorek Eleny Favilli a Francesci Cavallo doprovází originální ilustrace, na nichž 60 výtvarnic z celého světa vypodobnilo slavné umělkyně, sportovkyně, vědkyně, spisovatelky, političky a další velké osobnosti. Nejúspěšnější kniha v historii crowdfundingového portálu Kickstarter vyšla původně v angličtině, ale vzápětí byla přeložena do celé řady cizích jazyků a dočkala se i druhého dílu. Autorky chtějí především nabídnout malým čtenářkám a posluchačkám inspirativní ženské vzory, protože v současné knižní (a filmové) produkci často chybí.

...více

Černé perly světové opery

Pretty Yende, Golda Schultz, Latonia Moore či Kristin Lewis jsou jména známá nejednomu milovníkovi a nejedné milovnici operního umění. Tyto pěvkyně původem z Jihoafrické republiky či USA jsou dnes obsazovány do operních inscenací po celém světě, avšak není tomu tak dávno, kdy se operní pěvkyně černé pleti prosazovaly na tuzemské i mezinárodní scény jen s velkými obtížemi. Podívejme se, jakým překážkám čelily americké operní divy zhruba od poloviny minulého století. Právě svět opery nám může posloužit pro rozkrytí některých průsečíků znevýhodnění na základě barvy kůže a pohlaví.

...více

Právní poradna Gender Studies

Nerovné odměňování

V nové rubrice zpravodaje vám představíme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Příkladové dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. Následující dotaz se týká genderového rozdílu v odměňování.

...více

Tipy z knihovny

Gender za hranicemi ČR

Vzhledem k tématu tohoto čísla Zpravodaje jsme tentokrát hledali v Knihovně Gender Studies publikace, pro které jsou hranice definujícím tématem. První popisovaná kniha je souborem fotografických portrétů žen, které žijí v albánských horách jako tzv. panny z přísahy. Jev, který jinde nemá obdoby, je spjat s jasně ohraničenou oblastí výskytu. Druhá představovaná publikace nahlíží na hranice kriticky. „Feminismus bez hranic“ rozebírá jednotlivé aspekty formování států a národů z různých perspektiv a popisuje, jak umělé hranice mizí tam, kde je solidarita.

...více

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.