Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

03/2015

Téma Zpravodaje: Chudoba a dluhy genderovou optikou

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Chudoba a dluhy genderovou optikou

Ani dluh nás nerozdělí

Na začátku velké plány, na konci dluhy, zničený vztah i krize v rodině. I tak může skončit podnikání, které se na začátku rozvíjelo celkem nadějně. Každý ve svém okolí tak zná příběh o partnerství, podnikání jednoho z nich i špatných koncích, exekucích a rozvodu. Právě ten se ale nakonec zdá největším oříškem, následky totiž padají na oba rovným dílem, byť jeden z nich může být v problému zcela nevinně. Celá situace je navíc silně genderovaná, často tak slyšíme příběhy o mužích, kteří mají pocit, že nedostáli své mužské roli i o manželkách, které nakonec celou situaci řeší samy.
...více

Mladé ženy a dědičnost chudoby

O chudobě mladých žen (mluvíme o poměrně široké a rozmanité skupině žen ve věku cca 15-30 let, která je zhruba ohraničena ukončením školní docházky a nalezením dlouhodobého zaměstnání) se moc nemluví, přitom právě její zmírnění či odstranění by mělo velký dopad na chudobu žen v pozdějším věku a na chudobu dětí.
...více

Chudoba, dluhy, sebevraždy. To vše se může týkat starších žen

Riziko chudoby pro ženy starší 65 let je vysoké. Proč? Protože se jim v penzi nasčítají všechna znevýhodnění nastřádaná v průběhu celé pracovní dráhy. Věk a pohlaví jsou českou veřejností vnímané jako nejčastější důvody diskriminace na pracovním trhu. Ženy dlouhodobě čelí znevýhodnění v zaměstnání, přičemž nerovné odměňování, kdy získávají v průměru o 22 % méně na stejné pozici nežli muži, se jim dále promítá i do výpočtu důchodu. 
...více

Dluhy znamenají pro lidi bez domova začarovaný kruh

Jízdenka na tramvaj – 24 korun, jednou, možná víckrát si ji nekoupíte. Proč? Protože jste ráda, že máte na jídlo, večer na noclehárnu nebo na to vysněné pivo před spaním a pravděpodobně i něco ostřejšího, aby se v tom strachu z ulice dalo vůbec usnout (a nebo naopak neusnout). Možná jste si nekoupila jízdenku ještě dříve, když jste na ulici nebyla a bydlela v pronajatém bytě nebo u rodičů. Pak byl těžký rok, na pokutu jste zapomněla, to se přece stane, ne? Teď, když na ulici jste, buďte si jistá, že vám váš přešlap s životem zamává. Jízda načerno se neodpouští!
...více

Obchod s bídou

Již řadu let je celospolečenským tématem špatná finanční situace lidí. Do značné míry se toto téma stalo mainstreamové až po roce 2008, kdy hospodářská krize z problému úzké skupiny chudých učinila celospolečenský problém, který zasáhl i středostavovské rodiny.
...více

Jak na prostituci?

Téma prostituce, nebo pro někoho raději sexbyznysu, je oblastí, které s chudobou bezpochyby souvisí. Jen se v rámci jednotlivých přístupů v České republice nějak nejsme schopni rozhodnout, jak se k této problematice stavět. 
...více

Rovné příležitosti v praxi

Systém služeb nerodinné péče o děti předškolního věku a jeho potřeby a výzvy

Jedním ze společensky aktuálních témat diskutovaných odbornou i laickou veřejností je otázka slaďování neboli harmonizace rodinného a pracovního života. Důvodem pro tento současný diskurs je vysoký podíl žen na trhu práce jako výsledek jejich rostoucí vzdělanosti, nezávislosti a společenské emancipace. Tento rys je obecně společný všem moderním společnostem, v jednotlivých zemích však můžeme pozorovat dílčí specifika.
...více

Aktuálně...

Do práce po mateřské: na co si dát pozor

Mateřská a rodičovská dovolená znamená pro většinu žen zásadní zlom v jejich profesním životě, bohužel často spojený s negativními ekonomickými dopady. Série čtyř videí, připravená Gender Studies ve spolupráci s dokumentaristkou Kamilou Vondrovou, nastiňuje základní problematiku návratu do zaměstnání. Spoty ukazují reálné příběhy matek komentované z pohledu odbornic na pracovní právo, personalistiku a ekonomii a budou využívány v mateřských či rodinných centrech jako podklad pro diskusi ohledně návratu na pracovní trh po mateřské či rodičovské. 
...více

Pandořin hlas

Společné výstavy umělkyň nejsou na české výtvarné scéně v posledních několika letech nijak ojedinělým úkazem. Nejde přitom většinou o žádná nahodilá setkání, nýbrž o promyšlený koncept. Tento trend potvrzuje i právě probíhající výstava Pandora‘s Vox v Colloredo-Mansfeldském paláci.
...více

Závěrečná konference k ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2015

Jako tradičně i v letošním roce vyvrcholí soutěž Firma roku: rovné příležitosti závěrečnou odbornou konferencí, která bude, stejně jako aktuální ročník ocenění, zaměřena na téma kariérního růstu žen a související oblasti.
...více

Tipy z knihovny

Knižní tipy

Novinky ve fondu knihovny Gender Studies. ...více

Rozhovor

Co mají společného Ada Lovelace a Bill Gates?

V polovině června navštívila Prahu americká režisérka Robin Hauser Reynolds, která v rámci exkluzivní předpremiéry v České Republice představila svůj dokument s názvem CODE: Debugging the Gender Gap .
Reynolds ve svém popularizačním dokumentu prostřednictvím série mini-příběhů žen z různých sfér IT poukazuje na problematiku nerovného zastoupení mužů a žen v této oblasti a taky na aktuální palčivé téma sexismu na pracovišti. Při příležitosti její osobní návštěvy České Republiky jsme měli možnost položit jí pár otázek.

...více

Co si myslíte o ... ?

Jaká největší úskalí v oblasti dluhů vidíte a co by je, podle vás, pomohlo řešit?

na otázku odpovídají:
Alexandra Doleželová, Jako Doma Daniel Hůle, Člověk v tísni Kristýna Schreilová, Občanská poradna REMEDIUM

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.