x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2016 Téma tohoto čísla

O rodičích a dětech

Vážení čtenáři a vážené čtenářky,

právě otevíráte poslední číslo zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech, které vychází v rámci projektu Celoživotní ekonomické dopady mateřství. Tentokrát nese název O rodičích a dětech a přináší závěry ze tří tematických výzkumů. Výzkumný tým IDEA při CERGE-EI přináší jasnou zprávu o tom, že zřizování míst ve školkách se pro stát vyplatí, nicméně reflektování těchto závěrů v praxi opět cosi brání. Daňově dávkový systém na podporu rodin s dětmi v ČR se dle závěrů dalšího z výzkumů také nejeví jako úplně nejefektivnější. Určitou skupinu žen demotivuje od práce a zároveň řada rodin není schopna stávající daňová zvýhodnění využít. V článku Dopady rodičovství na starobní důchody matek se můžete dočíst, že mateřství nemá díky silné ochraně žen v důchodovém systému na výši starobních důchodů matek zas tak zásadní vliv. To zní konečně jako dobrá zpráva, ale zrovna na tyto závěry upozorňuje v rozhovoru socioložka Hana Maříková. Poukazuje na to, že vždy záleží na tom, jak se ptáme a že nerovnosti nemusí být vždy tak dobře patrné. Polemizuje tak s ekonomickým pohledem na svět a upozorňuje na to, že ne vše lze vnímat skrze finance. S tímto názorem rezonují i odpovědi v anketě, kde jsme se záměrně provokativně ptali, zda lze děti vnímat jako investici do budoucna.

V protipólu jsme se tentokrát věnovali zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Ptali jsme se dvou názorových protivníků, Mladých odborářů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, na to, zda podporují návrh zákona o regulaci otevírací doby pro obchodní řetězce. Ačkoli se v této rubrice většinou snažíme hledat společné styčné body na obou stranách, tentokrát to opravdu nešlo. Posuďte sami, které argumenty považujete za přesvědčivé. My máme v redakci jasno.

Z kulturní rubriky bych ráda upozornila na reportáž z ateliéru tělového designu Lenky Klodové, která přibližuje jeho fungování a popisuje jeho historii i současnost. Je to zajímavá sonda do trochu odlišného světa, než je ten výzkumnický, ale protože všechno souvisí se vším, i zde jde, mimo jiné, o gender a rovné příležitosti.

Přestože končí projekt, zpravodaj nekončí a my se budeme těšit na setkání u dalších čísel nad řadou dalších zajímavých témat.

Přeji klidné letní čtení v souvislostech.

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Ekonomické dopady mateřství

Dopady rodičovství na starobní důchody matek

Rodičovství a výchova dětí významně ovlivňují pracovní kariéru žen v České republice. Ženy zde zůstávají na jedné z nejdelších rodičovských dovolených. Tím na dlouhou dobu přeruší budování své kariéry. Péče o děti a významné přerušení profesní dráhy se projevují na pracovním životě žen i po návratu z rodičovské.
Ekonomické dopady mateřství

Finanční podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Státní podpora rodin s dětmi má dvě základní formy. Stát a jeho instituce poskytují rodinám s dětmi specifické služby nebo finanční podporu. Ta může nabývat daňových výhod, výjimek v rámci pojistného, nebo specifických dávek pro rodiny s dětmi. V současnosti je tento mix nástrojů podpory rodin s dětmi v České republice značně nevyvážený.
Protipól

Ochrana prodavačů a prodavaček versus svoboda podnikatelů

V posledním květnovém týdnu vrátil Senát zpět do Poslanecké sněmovny zákon o prodejní době v maloobchodu a velkoobchodu. Důvodem bylo přijetí poslaneckého pozměňovacího návrhu, který výrazně omezil regulaci prodejní doby, kterou Senát navrhoval. Podle původního návrhu zákona by mělo být zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28.
Rovné příležitosti v praxi

Ženy manažerky mezi prací a péčí

Byla jsem velmi mladá, když jsem získala vysokou manažerskou pozici. Chtěla jsem všem dokázat, že si ji, přesto, že jsem mladá a ještě ke všemu žena, zasloužím. Vždy jsem cítila, že muži mají ve firmě mnohem vyšší kredit. Když něco navrhli, bylo to přijato lépe než návrh ženy.
Rozhovor

S Hanou Maříkovou o mateřství a rodičovství

Velmi si vážím skutečnosti, že Hanu Maříkovou znám osobně. Pro mě je stále ikona české sociologie, někdo, od koho se mohu hodně učit a s kým je rozhovor vždy víc než podnětný. PhDr. Hana Maříková, PhD. je socioložka, vědecká pracovnice, působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
Aktuálně...

Girls Day ukazuje, že technické obory nemusí být jen pánská záležitost

28. dubna proběhl další ročník akce Girls Day, během níž se studentky středních škol podívaly do technických firem a univerzit v Praze, Brně a Olomouci. Jejich zájem o účast každým rokem roste, letos se jich přihlásilo 230. Stejně tak firem se hlásí stále více, dívky vybíraly mezi jedenácti firmami a dvěma vysokými školami.
Aktuálně...

Nenechte se rozložit kybernásilím

Plakátovou kampaň s názvem Nenechte se rozložit můžete vidět v těchto týdnech v Praze, Brně a Ostravě. Jejím cílem je upozornit na bezplatnou právní poradnu www.stopkybersikane.cz zaměřenou na problematiku on-line násilí mezi dospělými.
Aktuálně...

Ženy za pokladnou

Na proměny práce v supermarketech a hypermarketech v kontextu vysoce konkurenčního prostředí se zaměřil výzkum „Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu.
Kultura

Nikdo nemá rád špinavé holčičky

Podle mezinárodních statistik byla každá pátá žena během svého dětství sexuálně zneužita. Přesná čísla pro Českou republiku nejsou k dispozici, ale není důvod se domnívat, že bychom na tom byli výrazně lépe. Pravděpodobně má tedy každý z nás okolo sebe někoho, kdo něco takového zažil. Jen o tom nevíme.
Kultura

Jeden den v Ateliéru tělového designu

První dubnovou středu trávím s Lenkou Klodovou, její asistentkou Karolínou Kohoutkovou a skupinou jejich studujících. Chci zjistit, jak vypadá obvyklý den v Ateliéru tělového designu (ATD) Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
Kultura

„Vlastnění falu bylo podmínkou vlastnění ducha“

Tento rok vyšla antologie české teorie a kritiky umění v genderových souvislostech z let 1865 – 1945 Jak odlesk měsíce v jezeře (i přesto, že vročení je 2014). Máme tak příležitost podívat se na to, jak byla vnímaná ženská umělecká činnost v době na přelomu 19. a 20. století.
Tipy z knihovny

O rodičích a dětech v Knihovně Gender Studies

Co dnes znamená „rodina“ a jaké jsou důsledky proměn, které v moderním světě institut rodiny zaznamenává? První z doporučovaných knih se zabývá otázkou, jak pracovat s rodiči jako zaměstnanci a zaměstnankyněmi firem. Tipy, příklady a úkoly v textu obsažené jsou pomocníkem nejen pro zaměstnavatele.

Co si myslíte o ... ?

Lze děti vnímat jako investici do budoucna?
Na otázku odpovídají:

Jiřina Šiklová, socioložka, zakladatelka Gender Studies

Otázka, položená tak, jako v této anketě, vzbuzuje či podsouvá tázanému různé asociace, včetně toho, že z dětí děláme objekt, předmět investice a z rodičů “hyeny” které si přes své děti zajištují vlastní budoucnost, protože nevědí, jak jinak se zajistit na stáří. Ve společnostech, ve kterých existuje sociální pojištění, je lepší si je platit v několika odlišných bankovních ústavech, než považovat děti za investici, z které jednou budete profitovat. Takže, děti jsou ve společnostech, kde tyto materiální podmínky jsou jakž takž zajištěny, “jenom” citovou investicí a současně i velkou finanční zátěží rodičů, investicí, která není zpětně vymahatelná.

Rentabilní ekonomickou investicí děti určitě nejsou. Děti jsou radostí, starostí, jsou pokračováním nás, pokud se nám podaří do nich vložit - tedy vychovat je tak, že přejímají hodnoty, které my sami vyznáváme. Pokud tomu tak není, je dobré se s tím smířit a brát je podobně jako pokus, který třeba nevyjde, jako dar života druhému člověku, kdy za tento dar nevyžaduji odměnu ani vděčnost. Ve společnosti, ve které se lidé cítí bezpečni, jsou relativně bohatí, se vždy rodí méně dětí, než ve společnostech ohrožených ve své existenci. Ne nadarmo nejvíce dětí vždy měli ti, co tvořili “proletariát”, což bylo již ve starém Římě označení pro chudinu, která vyjma svých dětí neměla nic jiného. Odtud pochází i pojem proletariát. Snad pro ně byly děti investicí. Když vyrostly, mohli je rodiče prodat do otroctví. Což je pokus o smutný vtip, který byl skutečností. Vlastnit člověka bych nikdy nechtěla. Pozorovat člověka - vlastní dítě - které jde svojí cestou, občas zcela jinou, než já bych chtěla, je určitě přínosem pro mne i pro celek. Investice to ale není.

Petr Pavlík, FHS UK

Podobné ekonomizující uvažování je mi v souvislosti s dětmi cizí. Děti vnímám především jako lidské bytosti na začátku života, které mají ještě vše před sebou a které je třeba podporovat, aby mohly prožít co nejplnější životy, uskutečnit své sny, naplnit svůj potenciál. Pro mne osobně je jedno konkrétní v současnosti zdrojem bezbřehého štěstí a věřím, že tomu bude vždy, i když se jistě přidají i nějaké ty frustrace. Ale takový je život a naše děti tu nejsou od toho, aby plnily naše sny, ale aby si našly vlastní cestu.

Markéta Štěpánová, Gender Studies, o.p.s.

Ačkoli tento názor nesdílím, několikrát už jsem se s tímto přesvědčením setkala, takže děti jako investici vnímat jistě lze. Někdo si myslí, že tím, že má děti, si zajišťuje péči ve stáří a i přestože ho děti po celkem významnou část života stojí dost peněz, „vyplatí“ se to, protože děti mu to na stáří vrátí. Ať už právě onou zmíněnou péčí nebo materiálně. S touto logikou by pak šlo očekávat, že čím více dětí člověk má, tím lépe se bude na stáří mít. Nicméně praxe to příliš nepotvrzuje. I kdyby totiž člověk chtěl svým rodičům (případně už jen jednomu rodiči) finančně vypomoct ve stáří, někdy to prostě není možné. Doba, kdy dítě stojí nejvíce peněz, je zároveň dobou, kdy lidé často splácí své bydlení a také už by si měli spořit na důchod. Toto období je zároveň tím obdobím, kdy už by měli plnit své „závazky“ vůči rodičům. Trochu začarovaný kruh, ve kterém často není z čeho brát, přestože je mnoho míst, kam dávat.

Děti nejsou ničí majetek a mají hodnotu samy o sobě, stejně jako dospělí, kteří z nich časem vyrostou. To, že přivedeme na svět dítě, by nemělo být motivováno touhou zabezpečit sebe, zvýšit porodnost v České republice ani odpočinout si od práce. Děti přivádíme na svět většinou kvůli sobě, protože prostě chceme. Není to směnný obchod. Vychovávat děti je výzva, zábava, starost i radost. Nelze od nich cokoli očekávat, můžeme jen doufat, že z nich vyrostou slušní lidé. Třeba díky tomu, že jsme jim právě my ukázali cestu jak jimi být.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí