x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

08/2006 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti ve Velké Británii

Milé čtenářky, milí čtenáři,
číslo zpravodaje, které vám dnes přišlo do vaší emailové schránky je zaměřené na rovné příležitosti ve Velké Británii. Osobně bych řekla, že rovné příležitosti jsou zde podporovány více než u nás, ale situace není ideální. To ale asi nikde.

Ve Velké Británii působí Komise pro rovné příležitosti žen a mužů, která je státním orgánem a je státem také financována. Komise organizuje a koordinuje mnoho aktivit a projektů, a rozhodně nezahálí. Na podpoře rovných příležitostí žen a mužů v Británii má svůj velký podíl.

Podle Světového ekonomického fora (World Economic Forum) je Británie mezi prvními deseti zeměmi snižující nerovnosti mezi muži a ženami. Studie hodnotící ekonomickou úroveň, politickou účast, zdraví a vzdělávání u 58 zemí řadí před Británii pouze pět skandinávských zemí (Švédsko, Norsko, Island, Dánsko a Finsko), Nový Zéland a Kanadu. Jiné studie ovšem ukazují, že Británie pokulhává, co se týče ekonomických možností pro ženy a podpory sladění osobního a pracovního života. Velmi zaostává v dostupnosti státem poskytovaných zařízeních péče o děti. Také je důležité zmínit, že nerovnost ve mzdách žen a mužů ve Velké Británii činí 18 procent.

Nechám tedy na vás, abyste posoudili, jak daleko má Velká Británie k rovnosti žen a mužů. Od nás si nechte z této země představit některé dobré firemní praktiky.

Na závěr úvodníku se často věnuji novým ženským představitelkám mezinárodní politické scény. Dneska od toho neupustím, naopak, představím vám 11 současných světových vůdkyň.

1. Khaleda Zia - od roku 2001 předsedkyně vlády Bangladéše
2. Vaira Vike-Freiberga - od roku 1999 prezidentka Litvy
3. Helen Clark - od roku 1999 předsedkyně vlády na Novém Zélandě
4. Tarja Kaarina Halonen - od roku 2000 presidentka Finska
5. Gloria Macapagal-Arroyo - od roku 2001 presidentka na Filipínách
6. Luisa Diogo - od roku 2004 předsedkyně vlády Mozambiku
7. Maria Do Carmo Silveira - od roku 2005 předsedkyně vlády na Svatém Tomáši a Principe
8. Angela Merkel - od roku 2005 kancléřka Německa
9. Ellen Johnson-Sirleaf - od roku 2006 presidentka Libérie
10. Michele Banchelet - od roku 2006 presidentka Čile
11. Mary McAleese - od roku 1997 presidentka Irska

Ať je vás víc!

Hezké čtení,

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

19. června jsme oslavili Mezinárodní den rovnosti žen a mužů

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů se konal 19. června nejen v Praze, ale i v několika okresních městech, včetně pěti partnerských měst v zahraničí. O tom, jak a kde přesně probíhaly slavnosti a zda splnily svůj účel, vypráví koordinátorka tohoto dne, Kateřina Dušková.
Půl na půl

„… problém rovných příležitostí je pro většinu lidí, nejen v našem kraji, něčím novým, zatím neznámým,“

"… problém rovných příležitostí je pro většinu lidí, nejen v našem kraji, něčím novým, zatím neznámým," konstatuje Táňa Holčáková, vedoucí informačního a poradenského centra projektu "Půl na půl" při Krajské vědecké knihovně v Liberci. O tom jak funguje a jaký má tento projekt úspěch nám přibližuje v následujícím rozhovoru.
Rovné příležitosti v praxi

Ani ve Velké Británii si stále nejsou ženy a muži rovni

I když ve Velké Británii mají již přes 30 let zákony proti diskriminaci na základě pohlaví, ženy si stále v rámci pracovních příležitostí nejsou s muži rovni. Proto funguje Komise pro rovné příležitosti (Equal Opportunities Commission), největší britská instituce, která se snaží potlačit diskriminaci na základě pohlaví.
Rovné příležitosti v praxi

Podle právních předpokladů jsou rovné příležitostí pro muže a ženy v ČR na velmi dobré úrovni

Formálně právní předpoklady rovnosti žen a mužů a institucionální a právní zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy je v České republice na velice dobré úrovni. Schválení EU směrnic do českých právních předpisů přispělo k vytvoření příznivějších podmínek pro rovnoprávný přístup mužů a žen k povolání a uplatnění rovného zacházení v praxi.
Osobnost

Vyplatí se investovat do genderových programů? Jednoznačně!

"Zatímco ženy vstoupily do korporátního světa a měly odpovídající vzdělání a zkušenosti, mnohé z nich stále zastávaly pozice nižší než ty, které by jejich dovednostem odpovídaly." K takovým a podobným závěrům dochází Julie Nugent z americké neziskové organizace Catalyst, která vede řadu výzkumů zabývajících se možností rozvoje žen v zaměstnání.
Aktuálně...

Film o odvaze dvou žen: Grbavica

Při příležitosti uvedení filmu Grbavica společností Aerofilms do distribuce v České republice, jsme využily příležitosti, že premiéru filmu doprovázela i jeho tvůrkyně - režisérka a scenáristka Jasmila Žbanić.

Co si myslíte o ... ?

Porovnejte podporu rovných příležitostí v mateřské společnosti a v české pobočce firmy.
Na otázku odpovídají:

Zeptali jsme se zástupců/-kyň poboček jedné britské (PwC) a jedné americké společnosti (Citigroup). Firma KPMG působí v České republice nezávisle na zahraničí, nemá tedy mateřskou společnost.

Ivana Machková - HR manažerka, PricewaterhouseCoopers

Vzhledem k tomu, že je společnost PricewaterhouseCoopers globální společností, je podpora rovných příležitostí v mateřské společnosti i české pobočce na stejné úrovni. Vzájemně spolupracujeme, navazujeme na již probíhající aktivity a sdílíme informace o nových projektech. Jak mateřská, tak i lokální společnost aplikuje rovné příležitosti v oblastech náboru, růstu kariéry, vzdělávání, osobního rozvoje, hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců. Například Etický kodex, který mimo jiné také popisuje rovné příležitosti společnosti, je globální nástroj používaný v pobočkách po celém světě. V současné době je velmi aktuální otázka zajištění různorodosti týmů (podle zkušeností, pohlaví, věku, vzdělání, národnosti, atd.) na všech úrovních, a to jak lokálních a regionálních, tak i globálních.

Milan Ruttner - ředitel lidských zdrojů, Citibank, a.s.

Naše mateřská společnost ve Spojených státech považuje tuto problematiku za jednu ze svých hlavních priorit. Team specialistů usilovně dbá na přípravu globálních školení a podpůrných aktivit, které mají za cíl podpořit rovnost zaměstnanců v rámci každé pobočky Citigroup na světě.

Citibank a.s. v České republice patří k pilotním pobočkám Východní Evropy, kde se snažíme tuto problematiku předně implementovat nad rámec zákonných požadavků a nabízet našim zaměstnancům rovné pracovní podmínky, které jsou plně podporované naším senior managementem.

Pavla Slabihoudková, Senior Manager v oddělení HR, KPMG Česká republika

Rovné příležitosti žen a mužů jsou ve společnosti KPMG Česká republika samozřejmostí. Patrné to je již ze vstupního procesu náboru zaměstnanců. V roce 2005 byl celkový počet přijatých asistentů na pozice asistent auditora/asistent daňového poradce celkem 72, z toho 38 žen a 34 mužů. Letos bylo přijato rovných 100 prvoročních asistentů v poměru 57 žen, 43 mužů. Následná politika kariérního růstu, hodnocení zaměstnanců i povyšovaní se pak odvíjí od dosahovaných výsledků práce a osobnostních předpokladů. Pro zajímavost doplňuji, že z celkového počtu 21 povýšených manažerů v letošním roce je 9 žen a 12 mužů. V říjnu letošního roku rozšíří řady nejvyššího managementu KPMG Česká republika čtyři noví partneři - dvě ženy a dva muži. Uvedená čísla jasně potvrzují, že společnost KPMG Česká republika politiku rovných příležitostí žen a mužů nejen hlásá a podporuje, ale také fakticky uplatňuje.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí