x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

07/2008 Téma tohoto čísla

Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po třech letech se s vámi loučíme s projektem Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů. Pro Gender Studies, ale i pro všechny partnerské organizace, to byl projekt zlomový. Podařilo se prosadit téma do médií a díky informační kampani a Mezinárodnímu dni rovnosti žen a mužů také mezi širokou veřejnost. Hlavním cílem tříletého úsilí bylo potírání diskriminace na trhu práce.

Na projektu Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů se podílelo 13 organizací. V průběhu tří let jsme provedli výzkumy zaměřené na pozice žen a mužů na pracovním trhu, provozovali informační centra a právní poradnu pro osoby diskriminované na trhu práce, poskytovali konzultace pro firmy, pořádali semináře, a v neposlední řadě vydávali publikace a manuály i jiné informační materiály. Informační a mediální kampaň Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným získala třetí místo v prvním ročníku ocenění Žihadlo pro nejlepší sociální reklamy. V současné době běží v České televizi spoty, které jsou součástí této kampaně. Díky projektu Půl na půl se do povědomí veřejnosti i médií dostal 19. červen jako Den rovnosti žen a mužů. Pro veřejnou správu jsme iniciovali ocenění Půl na půl: úřad s rovnými příležitostmi. V rámci projektu jsme otevřeli i důležité téma aktivního otcovství.

Od října 2005 dostáváte do vašich emailových schránek zpravodaj Rovné příležitosti do firem. Zpravodaj ale vycházel již před projektem Půl na půl, někteří z vás ho určitě četli již v roce 2004. Již pátým rokem vás v něm seznamujeme s novinkami v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejen v oblasti firemního prostředí. Každý rok vydáváme číslo tištěné, ve kterém naleznete výběr z nejlepších článků.

Aktivity zahájené v projektu Půl na půl ale nekončí, budeme v nich pokračovat. Ani se zpravodajem se neloučíme, budete ho do vašich emailových schránek dostávat i nadále.

Přejeme vám příjemné čtení a doufáme, že vám zpravodaj přinášel - a dále ještě přinášet bude - užitečné informace, které uplatníte při prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Balonky Půl na půl vlály 19.června po Praze

Auto je báječně spravené a nadšený zákazník žádá, aby mu pracovník servisu zavolal Matyho, opraváře, protože mu chce dát za skvěle odvedenou práci odměnu. Maty přijde, muž překvapením otevře pusu a zírá… nečekal, že by Maty mohl být ona. Tento a další podobně laděné komisy upozorňující na zažité genderové stereotypy na
Půl na půl

Informační balíčky: detailní pohled na souvislosti rovných příležitostí

V projektu Půl na půl vyšlo CD s osmi tématickými informačními balíčky. Ty byly vytvořeny pro všechny, kdo se zajímají o témata související s rovnými příležitostmi pro ženy a muže na trhu práce v České republice. Slouží jako základní informační zdroj poskytující komplexní pohled na vybrané aspekty, čímž usnadňují orientaci v dané oblasti.
Rovné příležitosti v praxi

Firemní školka je konkurenční výhodou

Impact-Corti je realitní společnost, která poskytuje kompletní služby v oblasti nemovitostí zejména v Praze. Firma patří mezi první vlaštovky, které zvěstují nový trend – zakládání firemních školek. Jak školka vznikla a jak to v ní chodí, popisuje jednatelka firmy Lenka Gadasová.
Rovné příležitosti v praxi

Informační kampaň na pohlednicích a v televizi

S diskriminací na trhu práce se v České republice setkávají ročně tisíce osob. Je na čase to změnit. Jak? Např. prostřednictvím antidiskriminační kampaně. Informační kampaň Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným dosáhla již mnoha úspěchů.
Rovné příležitosti v praxi

Půl na půl se nechal inspirovat v zahraničí

Vytváření genderových analýz firem a organizací – inspirace ze Španělska. Programy sladění osobního a pracovního života v konkrétních firmách – inspirace z Dánska. Aktivní otcovství – inspirace z Rakouska. Projekt Půl na půl měl své partnerské projekty v zahraničí a bylo to pro něj velkým přínosem.
Osobnost

Půl na půl – tři roky naplněné setkáními

Po tři roky pracovala obecně prospěšná společnost Gender Studies na projektu „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“ zaměřeném na diskriminaci na pracovním trhu. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku opravdu rozsáhlou, přizvala si také další partnerské organizace, zdejší i zahraniční.
Místo přátelské rodině

Když je pískoviště "nevýhodou"

S tímto tipem na přátelské místo se pojí i tip na výlet. Je jím restaurace U Dašů v Klánovicích, ve Slavětínské ulici 84. Je umístěná hned vedle vlakové zastávky Praha – Klánovice (směr do centra), takže ji nelze minout.
Aktuálně...

Rovnováha, aneb Jeden hot a druhý čehý – naučte se řídit spřežení svého života

…tak zní hlavní téma letního dvojčísla časopisu HR forum. Co si pod tím představit? Určitě vás napadne slaďování osobního, rodinného a pracovního života a různé programy, které mohou zaměstnavatelé zavádět – nejen ve prospěch zaměstnanců a zaměstnankyň, ale v první řadě v zájmu vlastní konkurenceschopnosti, udržitelnosti a přilákání těch
Aktuálně...

Porozumět situaci azylantů a azylantek

Jaké životní zkušenosti vedou azylanty a azylantky k tomu, aby vycestovali ze své vlasti a pokoušeli se začít nový život v často zcela neznámé kultuře? S jakými problémy se potýkají? Jaké mají názory na naši zemi? A hlavně – co všechno můžeme my sami udělat pro dobré soužití s lidmi, kteří k nám přicházejí obvykle ve velmi tíživé osobní

Co si myslíte o ... ?

Na jaké konkrétní oblasti by se měly do budoucna zaměřit projekty na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a proč?
Na otázku odpovídají:

Iva Šmídová, vedoucí oboru generových studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Podle mě je důležité podporovat spolupráci státních a nestátních subjektů. Nestátní neziskvé organizace odvedly obrovský kus práce a je vhodné se zamyslet, jak jejich produkty „diseminovat“ či „mainstreamingem“ dosáhnout co nejširší působnosti. Řada spoluprací (např. v rámci projektu EQUAL) již zahrnovala vzájemnou provázanost s úřady práce či místními knihovnami – tady vidím obrovské další možnosti.

Na úrovni státní správy pak vidím nutnost orientovat se na posilování zpětné vazby v hodnocení realizovaných projektů tak, aby ty kvalitní – tedy ty efektivní a opravdu genderově zacílené a podložené produkty – byly realizovány v co nejširší míře. A zároveň, aby organizace, jež tyto dobré produkty vytvořily, byly přizvány k dalším produktům. A ty, jež se neosvědčily, budou prostě muset zkoušet štěstí na jiném poli. Mechanismus takové zpětné vazby je velmi komplexní a zatím podle mých zkušeností podhodnocený a nevyužitý.

Michal Uhl, poradce pro oblast rovných příležitostí žen a mužů, kabinet ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny

Klíčová oblast, na kterou by se měly projekty na podporu rovných příležitostí zaměřit, je podle mého názoru podpora slaďování rodinného a profesního života. Má totiž zcela zásadní dopady na demografický vývoj populace, diskriminaci žen na pracovním trhu i ekonomickou efektivitu státu. Stavět ženu před volbu mezi dítětem a pracovním trhem je neetické a nepřípustné. Navíc zkušenosti ukazují, že v takto složité situaci jsou ženy nezřídka nuceny volit pracovní trh. Proto je nutné podporovat veškeré nástroje, které umožní rodičům zároveň pracovat a vychovávat děti. Účinných mechanizmů je celá řada, od nabídky jeslí po podporu aktivního otcovství. Např. podpora aktivního otcovství ve svých důsledcích rovnoměrně rozprostírá „rodinné povinnosti“, což se příznivě projeví na pracovním trhu, kdy dochází k menší diskriminaci žen kvůli „neflexibilitě“, „neperspektivnosti“ a „neochotě pracovat přes čas“, tak i v ekonomické efektivitě státu, kdy mohou ženy využít potenciál, který je v každém rozvinut během studií.

Marta Wallenfelsová, HR specialistka, Francouzsko-česká obchodní komora

Podpora rovných příležitostí má své limity dané přirozenými rozdíly mezi muži a ženami. Rezervy v této oblasti jsou stejné u nás jako ve Francii, tj. slabší zastoupení žen v manažerských pozicích, mzdy pokulhavající za mzdou mužských kolegů. Francie může možná být inspirativní v tom, že Francouzi jsou obecně více asociativní, takže ženy se asi více než u nás sdružují v ženských organizacích. Pozornost bychom měli spíše zaměřit na podporu odpovědného rodičovství a harmonizace rodinného a pracovního života bez ohledu na pohlaví.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí