x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

07/2009 Téma tohoto čísla

Sexuální menšiny ve firmách

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zatímco ve Spojených státech již existuje dokonce Národní gay a lesbická hospodářská komora (o které si můžete přečíst v článku „Firmy, které prošly coming outem“), v České republice zůstává postavení LGBT (lesbických, gay, bisexuálních a transgender) lidí spíše na pokraji zájmu. Existence programů, které by zohledňovaly specifika postavení LGBT lidí na českém trhu práce je zatím mizivá. Zákon diskriminaci na základě sexuální orientace sice zakazuje, komplexní ochrana však chybí.

Z toho plyne, že mnozí LGBT jedinci v obavách z negativní reakce okolí svoji sexuální orientaci/identitu tají. Vedení firem tak často ani netuší, že zaměstnává např. gay muže nebo lesbické ženy.

Na jednu stranu se může zdát, že do takto soukromé sféry by firma ani vstupovat neměla, na druhou stranu je třeba specifika, která se k postavení LGBT lidí v rámci firmy váží, zohledňovat. Pokud se firma podílí na vytváření homofobního prostředí (např. tím, že toleruje urážky nebo jenom narážky na adresu LGBT lidí), může přijít o talentované pracovníky a pracovnice, kteří se nebudou v tomto prostředí cítit dobře. Je tedy dobré otevřeně rozvíjet diverzitu v rámci firmy, do níž patří i sexuální orientace. Dále je třeba uvědomovat si, že i gayové a lesby mají partnery/partnerky, rodiny atd. Neměli by tedy být vyřazováni z různých programů, které explicitně podporují pouze manželské páry. Již ve zmíněných Spojených státech není výjimkou získat rodičovské volno v případě adopce dítěte stejnopohlavním párem, finanční podporu partnera či partnerky, pokud je z pracovních důvodů žádoucí, aby se konkrétní zaměstnanec či zaměstnankyně přemístili do jiného města. V některých firmách jdou ještě dál. Např. Microsoft ve Spojených státech podpořil přijetí zákona, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. V ČR se firmy k přijetí antidiskriminačního zákona vyjadřovaly spíše negativně; obecně lze říci, že antidiskriminační zákon byl (a pravděpodobně stále je) chápán jako cosi, co zaměstnavatele poškozuje.

Existuje mnoho důvodů, proč se v rámci firem zaměřit na LGBT zaměstnance a zaměstnankyně. Firmy by ale neměly zapomínat, že LGBT lidé patří i mezi potenciální zákazníky a zákaznice. To si uvědomily i některé marketingové firmy. Reklamní trh se začal obracet na gay muže (např. Absolut vodka, pivo Tuborg, džíny Levi´s nebo obuv Bianco). Bohužel ne tak kvůli toleranci, jako především z tržních důvodů. Oproti tomu lesbické páry – které patří spíše k ekonomicky slabším skupinám (ženy obecně vydělávají přibližně o 25 % méně než muži) – v reklamě tolik prostoru nedostávají. Není načase to změnit? Povedené výjimky si můžete prohlédnout na youtube zde: Levis 501, Johnnie Walker.

Gender Studies se domnívá, že otevřená podpora sexuálních menšin je v českém kontextu zcela klíčová. I proto se této otázce systematicky věnuje (viz článek „Zákaz osvojení v zákoně o registrovaném partnerství je protiústavní“ nebo informaci o novém projektu „Rozmanitostí proti šikaně“). Doufáme, že i pro vás bude toto číslo zpravodaje podnětné, témata týkající se LGBT lidí budou součástí i dalších vydání.

Příjemné čtení.

Kristýna Ciprová, koordinátorka projektu Rozmanitostí proti šikaně

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Zaměřte svou HR politiku také na gaye, lesby a bisexuál(k)y!

Diskriminace na základě sexuální orientace se trochu liší od ostatních typů diskriminace. Naše sexuální orientace na nás nebývá na první pohled vidět. Pokud nebudeme chtít, zaměstnavatel, ani kolegyně a kolegové ji nezjistí. To ale zdaleka není ideální situace, naopak firmy by měly vytvářet prostředí,
Rovné příležitosti v praxi

Gay Pride každý pracovní den v roce aneb jak se odbory perou za práva gayů a leseb

Ne, odbory - alespoň některé - se nezajímají jenom o kolektivní vyjednávání nebo pracovně právní podmínky. Zastupují i znevýhodněné sociální skupiny v diskriminačních kauzách a snaží se o prosazování lidských práv. Sem patří i rovné zacházení, respekt a důstojnost LGBT zaměstnanců – gayů, leseb, bisexuálů a transgenders.
Rovné příležitosti v praxi

Teplá média: revoluce, anebo stereotypy?

Závěrečná scéna romantického filmu: západ slunce a dvě mužské postavy kráčející v objetí po pláži. Reklama na hypotéku se šťastnou rodinkou: maminka, maminka, dítě a pes. Šokující? Zhola nemožné? Ne tak zcela, média dnes zobrazují sexuální menšiny mnohem častěji než dříve.
Osobnost

Lidé podávají lepší výkon, když můžou být sami sebou

Britská nezisková organizace Stonewall již několik let oceňuje tzv. Workplace Equality Index zaměstnavatele, kteří aktivně podporují gaye, lesby, bisexuály a bisexuálky na svém pracovišti. Jak a proč se tento nápad zrodil, jsme si povídaly s koordinátorkou tohoto projektu, Laurou Swiszczowski.
Gender Studies

Nový projekt "Rozmanitostí proti šikaně"

Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Co si pod homofobií představit? Homofobie zahrnuje nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.
Gender Studies

19. června opět proběhl Den rovnosti žen a mužů

Ti a ty, kdo respektují rovnost mezi mužem a ženou, slaví 19. červen jako Den rovnosti žen a mužů. Mnozí z nich se svou ideou vycházejí do ulic řady evropských měst. Gender Studies vydalo u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů noviny Půl na půl, které kameloti a kamelotky zdarma rozdávali v pátek 19.6. ráno cestujícím pražskou hromadnou dopravou.
Aktuálně...

Zákaz osvojení v zákoně o registrovaném partnerství je protiústavní

Rada vlády pro lidská práva schválila dne 18. června 2009 podnět svého Výboru pro sexuální menšiny, který směřuje ke zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších právních předpisů, podle něhož „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.
Aktuálně...

Queer pride Tábor 2009

Táborem v sobotu 20. června prošel „průvod hrdosti“, queer pride. Na akci, organizovanou táborským sdružením Cesta ve spolupráci s Jihočeskou Lambdou a pražskou eLnadruhou, se podle organizátorů a organizátorek sjelo zhruba 350 lidí.

Co si myslíte o ... ?

Má Vaše firma – na globální a lokální úrovni – nějaké programy na podporu LGBT zaměstnanců a zaměstnankyň?
Na otázku odpovídají:

Magdalena Souček, vedoucí partnerka, Ernst & Young

V Ernst & Young věnujeme maximální pozornost vytvoření pracovního prostředí, které bude vstřícné a zároveň inspirativní pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. Naši lidé jsou hodnoceni podle svých odborných i osobnostních předpokladů a podle svého přínosu pro firmu, bez ohledu na svůj etnický původ, pohlaví nebo jiná specifika. Například ve Spojených státech a Kanadě byla vytvořena síť bEYond pro zaměstnance a zaměstnankyně s jinou sexuální orientací.

Pěstování firemní kultury, ve které má každý prostor uplatnit svoje nejlepší schopnosti, nám pomáhá plně využít náš potenciál. Protože v našem regionu máme v této oblasti ještě rezervy, byl nedávno vytvořen řídící výbor pro Diversity&Inclusiveness, který se na tyto otázky zaměří.

Společnost Ernst & Young získala za podporu Diversity&Inclusiveness programů mimo jiné následující ocenění:

> Top 10 Companies for GLBT – seznam 10 nejlepších zaměstnavatelů pro lidi s jinou sexuální orientací zveřejněný časopisem DiversityInc (2006–2008)

> 100 Best Companies to Work For – seznam stovky nejlepších zaměstnavatelů zveřejněný časopisem FORTUNE (1999–2008)

> Cena organizace Human Rights Campaign pro nejlepšího zaměstnavatele lidí s jinou sexuální orientací (2006–2008)

> Cena Out & Equal Workplace Award (2007)

> Cena PR News’ Diversity Communications Award (2007)


Jolana Baroušová, Workforce Management Team Leader IBM IDC Brno, IBM

V IBM jsou zaměstnanci a zaměstnankyně s jinou sexuální orientací (gay, lesbické, bisexuální, transsexuální - zkráceně: GLBT) sdruženi do komunity EAGLE, ve které je účast dobrovolná a anonymní. EAGLE byl zřízen v roce 2005 i v IBM v České republice iniciativou místních zaměstnanců. Podobně jako jiné komunity pro podporu menšin v IBM, EAGLE dává prostor GLBT zaměstnancům a zaměstnankyním ke vzájemné komunikaci, sdílení a řešení společných problémů, organizuje vzájemná setkání, pomáhá s uplatněním a tím přispívá k neustálému zlepšování pracovních podmínek a pozitivně ovlivňuje klima ve firmě.


Kevin Cavanaugh, HR manager, Microsoft

Microsoft byl jednou z prvních společností na světě vůbec, která zahrnula sexuální orientaci do své antidiskriminační firemní politiky a nabízela zaměstnanecké benefity registrovaným partnerům a partnerkám svých homosexuálních zaměstnanců a zaměstnankyň. Od roku 1989 Microsoft podporuje a sponzoruje gay, lesbické, bisexuální a transgender aktivity ve firmě. V roce 1993 došlo ke vzniku zaměstnanecké GLBT podpůrné skupiny nazývané GLEAM. V současné době má GLEAM celosvětově více než 700 členů. GLEAM je hnací sílou změn přívětivých gay, lesbickým, bisexuálním a transgender lidem ve firmě, hlavně co se týká firemních politik a pracovního prostředí. GLEAM v rámci Microsoftu zvyšuje povědomí o GLBT komunitě a také svým členům a členkám slouží jako zdroj podpory a síťování. K jeho hlavním programům patří společenské a filmové večery a obědy, sportovní a kulturní aktivity, setkání s externími GLBT skupinami, diskuze s vedením Microsoftu o genderu a sexualitě, iniciativy na podporu diverzity a podobně.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí