x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2006 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti 2006

Citigroup Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže má již svého vítěze! Pro letošní rok se jím stává firma AIR PRODUCTS s.r.o., o druhé místo se dělí firma IBM Česká republika spolu s firmou Microsoft Česká republika, a třetí místo obsadila Citibank, a.s. V tomto čísle se dozvíte, jak vítězné společnosti propagují rovné příležitosti žen a mužů, resp. jakým způsobem umožňují svým zaměstnancům a zaměstnankyním sladění osobního a pracovního života.

Gender Studies, o.p.s. již třetím rokem oceňuje zaměstnavatele, kteří reflektují rozdílné životní podmínky, strategie a zkušenosti žen a mužů a věnují se opatřením odstraňujícím genderové nerovnosti ve svých podnicích nebo, jako např. firma IBM, na trhu práce.

Za hlavní sociální překážku uplatnění žen v práci a kariéře lze jednoznačně označit problém kombinovat pracovní a rodinné povinnosti. Na trhu práce, zejména v řídících pozicích a na místech s vysokou prestiží a odpovědností, je práce definována tak, jakoby rodina, resp. osobní život zaměstnanců a zaměstnankyň, ani neexistovaly. Chtějí-li si udržet své zaměstnání, musí předstírat, že je soukromý život téměř nezajímá.

Práce a rodina jsou podle současného nastavení genderových stereotypů v konfliktu především v životě žen, jež jsou neustále stavěny před nutnost volby "buď - anebo". Pro ženy (a některé muže) je přitom řešení vztahu práce a rodiny každodenní realitou, kterou jim však společnost neulehčuje. V poslední době se prosazují změny v organizaci práce směrem k vyšší flexibilitě a samostatnosti pracovníka/pracovnice v plánování pracovních úkolů. Poskytuje se jim příležitost věnovat se nejen zaměstnání a profesnímu rozvoji, ale i rodinnému a osobnímu životu.

Zajímalo nás, jak se s těmito změnami vyrovnávají zaměstnavatelé v České republice a jaká opatření přímo iniciují. Proto jsme letošní ročník soutěže zaměřili na slaďování osobního/rodinného a pracovního života.
Nezapomněli jsme však na otce a na podmínky uplatňování jejich zákonného práva odchodu na rodičovskou dovolenou, ani na jejich možnosti využití flexibilní pracovní doby či práce z domova. Divili byste se, kolik firem je na vykročení mužů ze stereotypu tradičně definovaných genderových rolí připraveno!

Máte chuť se příští rok do soutěže také zapojit, ale nejste si zcela jisti svou připraveností? Gender Studies, o.p.s. vám nabízí možnost spolupráce a konzultací při zavádění konceptu rovných příležitostí do firmy. Pomůžeme vám analyzovat současný stav, pojmenovat a popsat současné problémy a navrhnout jejich možná řešení.

Zpět ke zpravodaji. Převážně zde najdete články o vítězných firmách soutěže, dále rozhovor s Alenou Králíkovou, ředitelkou Gender Studies, o.p.s., dozvíte se, proč se vyplatí věnovat pozornost slaďování osobního a pracovního života a představíme vám americkou soutěž "100 Best Companies", kterou pořádá časopis Working Mother. Chcete si odpočinout od témat zaměřených na trh práce? Přečtěte si reportáž ze semináře Emancipace žen za socialismu a dnes.

Gratuluji společnostem oceněným v soutěži a přeji hodně úspěchů při zavádění rovných příležitostí pro ženy a muže ostatním firmám!

Alice Rutková,
koordinátorka Citigroup Souteže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Obsah čísla

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

AIR PRODUCTS spol. s.r.o. rozvíjí politiku rovných příležitostí pro ženy a muže

Firma AIR PRODUCTS spol. s.r.o. získala hlavní cenu v Citigroup Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Letošní ročník soutěže byl zaměřen na sladění osobního/rodinného a pracovního života. Firma byla oceněna převážně za rozvoj firemní politiky rovných příležitostí žen a mužů.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Microsoft a Citibank podporují sladění osobního a pracovního života

27. listopadu vyhlásila Gender Studies, o.p.s. výsledky Citigroup Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. První cenu získala AIR PRODUCTS spol. s.r.o., druhé místo si rozdělily Microsoft ČR a IBM ČR, na třetím místě se umístila Citibank, a.s. Letošní ročník soutěže byl zaměřen na sladění osobního/rodinného a pracovního života.
Osobnost

Soutěž oceňuje firmy, které se zajímají o rovnost žen a mužů

"Chceme pochválit a vyzdvihnout firmy, které mají o rovnost žen a mužů zájem a mají odvahu se k její podpoře přihlásit. Rovnost příležitostí bohužel stále není principem považovaným za zásadní", říká Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s. a členka poroty Citigroup Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR.
Půl na půl

Ve způsobech slaďování osobního a pracovního života ostatní inspiruji

Zdrojové centrum pro ženy Marta, organizace sídlící v lotyšské Rize, je jednou z partnerských organizací Gender Studies. Její předsedkyní je Iluta Lace, která je dobrým příkladem toho, že zvládat kariéru i rodinu je možné. Z původně krátkodobého projektu se jí podařilo vytvořit silnou a stabilní organizaci, která je známá i za hranicemi Lotyšska.
Půl na půl

Lidé starší 50 let čelí vyšší nezaměstnanosti

Výzkum rozvojového partnerství Třetí kariéra dokládá, že na starší pracovníky je pohlíženo stereotypně. Většina zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců a zaměstnankyň předpokládá, že ženy a muži se po padesáti letech věku hůře učí novým věcem, obtížněji se adaptují na změny a pracují nižším tempem než lidé mladší.
Aktuálně...

Ženy pracují více než muži

O rozdělení placené a neplacené práce mezi muži a ženami, o jejich účasti na vzdělávání, kulturních aktivitách a ostatních oblastech života byla letošní říjnová konference TUS (Time Use Surveys), která se konala v Bruselu.

Co si myslíte o ... ?

Proč se firma přihlásila do soutěže?
Na otázku odpovídají:

Ptali jsme se zástupkyň přihlášených firem, které postoupily do druhého kola soutěže.

Ivana Folwarczná, HR manažerka, PricewaterhouseCoopers

Naše společnost se do soutěže přihlásila zejména proto, že vnímáme oblast rovných příležitostí pro ženy a muže jako nedílnou součást společenské odpovědnosti, ke které se dlouhodobě hlásíme. Principy této rovnosti máme zakotveny v základních hodnotách společnosti (v tzv. Etickém kodexu) a uplatňujeme je v následujících oblastech - náboru zaměstnanců, růstu jejich kariéry a vzdělávání, stejně jako v jejich osobním rozvoji, hodnocení pracovního výkonu nebo v odměňování. Rovné příležitosti současně považujeme za jednu ze svých významných konkurenčních výhod - kombinace ženského a mužského přístupu totiž naši společnost každodenně velmi obohacuje.

Lenka Plašilová, personální konzultantka, Allianz pojišťovna, a.s.

Společnost Allianz pojišťovna, a.s. patří mezi firmy, které jsou si vědomy společenské odpovědnosti.

Tomu odpovídá i přístup k zaměstnancům. Princip stejných příležitostí, zejména pak rovného postavení žen a mužů nejen v řídících pozicích je nedílnou součástí naší firemní kultury. Snažíme se vytvářet takové pracovní podmínky, které umožňují našim zaměstnancům sladit pracovní aktivity s osobním životem.

Soutěž je proto pro nás nejen příležitostí, jak získat porovnání s ostatními společnostmi na českém trhu, ale také zdrojem námětů pro naši další práci do budoucna.

Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politika, ČSA a.s.

České aerolinie se zajímají o problematiku. Účast v soutěži nás zcela jistě posune o kousek dál. Bez ohledu na výsledek získáme cenné informace v podobě srovnání s ostatními firmami v České republice a také inspiraci pro realizaci dalších kroků. Již samotné vyplnění přihlášky do soutěže nám poskytlo řadu zajímavých námětů, kterým bychom se chtěli v budoucnu věnovat.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí