x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 01/2022 Téma tohoto čísla

Prolomit ticho

Vážené čtenářstvo,

v březnu si připomínáme Mezinárodní den žen, jehož význam bychom tématem tohoto čísla – Prolomit ticho – rády*i zdůraznily*i. Když jsme toto číslo připravovaly*i, nenapadlo nás, jak moc se v souvislosti s válkou na Ukrajině prohloubí význam nemlčení a prolamování ticha. Nemlčet je občas to jediné, co můžeme dělat, i když to nemusí nutně znamenat okamžitou změnu. Mít hlas je zásadní. Není to jediné, co je potřeba pro lidská práva, ale je to klíčové. Proto můžeme dějiny boje za ženská práva a práva marginalizovaných skupin považovat za dějiny ticha a prolomení ticha, prolomení mlčení. 

V tomto čísle se zaměřujeme na různé formy nespravedlnosti, tabu, násilí a ticha, které jsou třeba prolomit. Nepřinášíme vám zrovna snadné čtení, mnoho z následujících příspěvků se dotýká velmi citlivých a tíživých témat, zejména sexuálního násilí a rape culture. Sexuální násilí je útokem na lidskou integritu, autonomii a sebevyjádření. „Násilí je útokem proti našim hlasům a našim příběhům. Je to odmítnutí našich hlasů a toho, co hlas znamená: právo na sebeurčení, účast, souhlas nebo nesouhlas, právo žít a účastnit se, interpretovat a vyprávět.“ Proto „vyprávět příběh a uznat a respektovat vypravěče*ku je stále jednou z nejlepších metod, které máme k překonání traumatu.“ říká Rebecca Solnit ve své knize The Mother of All Questions. Further Feminisms. V následujících příspěvcích vám tudíž představujeme autorské příběhy, zkušenosti a zamyšlení reprezentující různorodé hlasy, které mají co říci o tématech, o kterých se často zdráháme mluvit.

Z rozhovoru s forenzní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou vyplývá, že až k 80 % znásilnění dochází ve vztazích, a až 70 % z nich provází tzv. zamrznutí, stav, který současný český zákon nereflektuje1. Pro změnu praxe vyšetřování těchto trestných činů je slovy doc. Čírtkové „nutné se na zločin dívat očima oběti“. Problematice rape culture se věnuje také Martina Malinová ve svém článku Vizualita místo slov, který přibližuje zobrazování sexuálního násilí ve výtvarném umění.

Terapeut Josef Smrž vysvětluje komplexní problematiku sebevražd z pohledu genderu ve svém důležitém textu Abychom se mohli nadechnout, musíme zjistit, že se dusíme. Iva Šmídová se zamýšlí nad důsledky prenatální a postnatální ztráty. Nepřehlédněte ani naši anketu na téma prolomit ticho (níže na stránce), ve které se vyjadřují osobnosti z oblasti právní ochrany obětí domácího a sexuálního násilí, bodyshamingu a zkušenosti s HIV+. Problematice sexuálního obtěžování a diskriminaci na pracovišti a v prostředí vysokých škol se věnuje Viktorie Bartušková a také Klára Čmolíková Cozlová v příspěvku Jak prolomit tabu? Jak říct ne? Zkušenosti z GS. Josef Vošmik se zamýšlí nad vyjádřením souhlasu a fenomenologií intimních vztahů. A ve svém druhém textu o problematice cancel culture vznáší mnoho otázek k zamyšlení, které si možná samy*i kladete.

Vřele doporučujeme i pestré čtenářské tipy, které jsme pro vás připravily*i: novou publikaci o slaďování, a tipy z naší knihovny na téma prolomit tichoČtení pro malé feministy a feministky Kateřiny Čopjakové již tradičně nemůže chybět, a kulturní sekci uzavírá rubrika Ze světa múz, která tentokrát přináší dvě básně M'Badjaly Diaby ze sbírky Na hraně.

Na závěr vás srdečně zveme hned na několik akcí, které pro vás v těchto dnech intenzivně připravujeme: Girls Day, soutěž o ocenění Firma roku: rovné příležitosti, a také 8. březen s Hnízdem feminismu k Mezinárodnímu dni žen. Více událostí konaných u příležitosti MDŽ 2022 naleznete v kalendáři na feminismus.cz. V neposlední řadě děkujeme Janu Dufkovi za výtvarné zpracování coveru tohoto čísla.

Jak říká Rebecca Solnit: „Pokud knihovny uchovávají všechny příběhy, které byly vyprávěny, existují i knihovny duchů (ghost libraries) všech příběhů, které nebyly.“ Doufám tedy, že tímto číslem přispíváme alespoň trochu k těm svazkům do pomyslných knihoven duchů, které čekají na to, až někdo bude vyprávět jejich příběh.

Podnětné čtení a hodně sil v boji s patriarchátem nejen na MDŽ přeje za celou redakci

Marie Mrvová

1) Petici za legislativní změnu definice znásilnění můžete podepsat zde.

Obsah čísla

Prolomit ticho

Vizualita místo slov

Druhá vlna feminismu a rozvoj performance přinesly v 70. letech do umění témata, která reflektovala ženskou zkušenost – nevyjímaje zkušenost se sexuálním násilím. Umělkyně i přeživší sexuálního násilí se skrze svá díla vyrovnávaly a dodnes vyrovnávají s traumaty osobními i společenskými a upozorňují na fenomén rape culture [kultura znásilnění].
Prolomit ticho

Ticho, smutek a prázdnota těhotenské ztráty

Ztráta miminka kolem porodu nebo v těhotenství dostává v českém prostředí stále více žádoucí pozornosti. Zkušenost prázdné kolébky si žádá různé typy pomoci pro pozůstalé. Nevystačíme si s očekáváními na ženské a mužské truchlení nebo stávající nemocniční služby.
Prolomit ticho

Tweetovat, ptát se, mluvit, ale nešeptat

Hlavními tématy roku 2021 nebyly pouze pandemie a volby do poslanecké sněmovny. Pro Českou republiku se velmi nečekaně jednalo i o téma sexuálního obtěžování. Stalo se tak po zveřejnění článků, které obsahovaly příběhy přeživších1 sexuálního násilí ze strany několika veřejně známých osobností.
Prolomit ticho

Jak prolomit tabu, jak říct ne? Zkušenosti z GS

K tématu obtěžování, sexuálního obtěžování, šikany a obecně k vymezení se proti negativním jevům, včetně stereotypů, jsme se v Gender Studies nutně museli dříve či později dostat. Umíme analyzovat situace, které jsou negativní a umíme ukázat, kde situace hapruje. A logicky jsme se dostali k důležitému dalšímu kroku: a co dál? 
Prolomit ticho

Fenomenologie intimního sblížení jako kontinuální reafirmace

Povaha lidského jednání je reaktivní v daleko větší míře, než jsme ochotni*y si připustit! Novověký evropský racionalismus nám vnutil představu, že jsme strůjci a strůjkyněmi svého konání, ale v této heroické představě částečně opomněl, že naše jednání neprobíhá zpravidla od nuly, ale v odpovědi na určité podněty.
Prolomit ticho

„Cancel culture“, korektnost nebo zcitlivování vyjadřování? Otázky bez odpovědi…

„Cancel culture“ (kultura rušení) či (politická) korektnost se stávají jakýmisi univerzálními strašáky – v druhém případě dlouhodobě, v prvním, alespoň pod tímto označením, poměrně nově – a současně prostředky, jak si mnohé osobnosti politické scény obstarávají levné body, stejně jako když hovoří o Istanbulské úmluvě, kvótách, imigraci
Rozhovor

Na zločin se musíme dívat očima oběti

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c. je soudní znalkyně a forenzní psycholožka. Působila jako prorektorka a vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii v Praze, externě přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě UK a je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Vydala řadu knih (např.
Kultura

ČTENÍ PRO MALÉ FEMINISTY A FEMINISTKY

Přinášíme čtenářské tipy pro děti i dospívající, které nezúží jejich pohled na svět na modrou, nebo růžovou, na tituly pro kluky, nebo pro holky. Barev je na světě mnohem víc, není třeba si žádnou z nich zakázat. Feministické smýšlení po přečtení nezaručujeme, ale širší rozhled slíbit určitě můžeme.
Ze světa múz

Ze světa múz: Na hraně

M'Badjala Diaby je mladá česká autorka zabývající se především psaním poezie. Věnuje se slam poetry s tématem rasismu, s níž vystupuje jak naživo, tak na svém instagramu. V březnu 2021 vydala svou první básnickou sbírku Na hraně, která se věnuje tématu hraniční poruchy osobnosti. Mimo knižní tvorbu píše texty i na svou stránku www.spojovnik.com.
Aktuálně

8. březen s Hnízdem feminismu

Již za osm dní si budeme opět připomínat Mezinárodní den žen. Na tento významný den je plánována řada akcí, o nichž referujeme v sekci akce na webových stránkách feminismus.cz.

Aktuálně

Girls Day slaví letos již 10. výročí!

Girls Day slavíme v rámci Mezinárodního dne dívek v ICT, který si připomínáme každoročně čtvrtý čtvrtek v dubnu ve více než 170 zemích světa. A v letošním roce 2022 proběhne jubilejní 10. ročník! Na co se tedy letos můžete těšit?

Aktuálně

Slaďování už dávno není benefit pro vyvolené, ale nutnost pro všechny

Nová publikace Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele přináší komplexní pohled na tuto problematiku podložený praktickými pracovními zkušenostmi autorek Šárky Homfray, Kláry Čmolíkové Cozlové a Jany Skalkové, které s námi dlouhodobě více či méně úzce spolupracují. 
Tipy z knihovny

Tipy z knihovny na téma prolomit ticho

První číslo zpravodaje v roce 2022 se potýká s tématem prolomení ticha, které provází mnohá těžká témata, včetně sexuálního a partnerského násilí.

Co si myslíte o ... ?

„Kdy jste se rozhodli prolomit ticho a jak to dopadlo?“
Na otázku odpovídají:

Lucie Hrdá, advokátka

[trigger warning – brutalita v domácím násilí]

Před skoro deseti lety v jednací síni. Soudkyně tlačila přímo na jednání na mou klientku, bývalou oběť domácího násilí, ať se dohodne s otcem dítěte (tehdy agresorem). Ať se dohodne ve smyslu: ve všem mu ustoupí. Protože ten člověk si všude stěžoval, pořád podával různé návrhy, chodil křičet na paní z OSPODu1, u soudu neposlouchal nikoho a vykřikoval, že to takto nenechá a přerušoval i samotnou soudkyni. Rozhazoval rukama, protáčel oči v sloup, když soudkyně mluvila, a nakonec si založil protestně ruce na hrudi a otočil se ke zdi, do které zůstal zírat. A reakce soudu? „No tak maminko, dohodněte se přeci nějak, vždyť se pořád nechcete soudit, ne? Buďte rozumná!“ 

Tehdy jsem pomyslně bouchla do stolu. Přišlo mi naprosto absurdní, aby někdo dělal nátlak na oběť domácího násilí, zejména, pokud je ona tím bezproblémovým rodičem. A hlavně jsem vždycky o takových věcech jen slyšela nebo četla, ale neviděla jsem to nikdy na vlastní oči. 

Vstala jsem a řekla jsem paní předsedkyni senátu, že ať se na mě nezlobí, ale že nevím, jak se má s otcem dítěte domluvit moje klientka, která je a byla vždy vůči němu v mocensky nerovnovážné pozici. Že všichni vidíme, jak se otec dítěte chová přímo tváří v tvář soudu – tedy nejvyšší autoritě v zemi. Jak se s ním má klientka dohodnout? Nemyslí si snad soud, že by měla radši ustoupit a přijmout diktát, aby se soudu i OSPODu ulevilo? Dohody mohou být uzavírány pouze mezi dvěma rovnými stranami, a absolutní rezignace není dohoda. Stačilo, že má klientka od toho muže musela utéct poté, co ji zkopal, až potratila. Chápu, že paní předsedkyni se nechce rozhodovat, ale je to její práce a my jí to ulehčovat nebudeme, nebudu nakládat na svou klientku další nároky, které nemá nést ona, ale soud. 

Posadila jsem se a říkala si, jestli jsem to nepřehnala. Paní předsedkyně se ale na chvíli odmlčela, zamyslela a řekla, že mám pravdu. A rozhodla zcela po právu, rozumně a rázně. 

Takže od té doby už jsem tenhle projev vedla několikrát. Přijde mi, že pro mnoho soudců je to dost eye opener. A někteří se pak naštvou. Ale většina ne. A to je dobře. 

1) Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Ridina Ahmedová, hudebnice, performerka, autorka podcastu Sádlo

Když se na to dívám zpětně, mám dojem, že ten proces měl podobnou dynamiku jako porod – v tom smyslu, že jsem nejdřív cítila poslíčky, tj. sem tam mě napadalo, že strašně moc potřebuju mluvit o tom, jak legitimizovaná je surovost, se kterou ženě okolí dává najevo, že nesplňuje ideál krásy a jak všudypřítomný tenhle destruktivní tlak je. Ale dlouho zůstávalo jen u úvah.

V jednu chvíli jsem se ale rozhodla dost impulsivně zareagovat na výzvu spolku Tantehorse, který nabízel podporu pro realizaci představení umělcům*umělkyním ochotným vykročit ze své komfortní zóny. Přesně si pamatuju, jak jsem se večer rozhodla, že do toho nejdu a v pět ráno jsem se posadila na posteli a po uzávěrce jsem horečnatě začala sepisovat a odesílat přihlášku – vymyslela jsem si sólové divadelní představení Sádlo, ve kterém budu protagonistkou, sama na scéně, ve spodním prádle, tj. jako zpěvačka v úplně nové nepoznané situaci. 

Tím se spustil porod a nabralo to grády. Během ročního procesu se mnou cloumaly emoce všeho druhu – strach z toho, kolik posměchu za to slíznu, co na to řekne moje rodina, o kolik hudebních fanoušků*fanynek přijdu, komu všemu budu pro smích, strach že si zkazím svoje „hudební“ jméno (to se možná částečně i naplnilo). Ale ruku v ruce s tím šla až manická potřeba to prostě všechno zveřejnit, konečně upustit ten přetlak, který jsem v sobě měla. Z desítek dokumentárních rozhovorů s ženami, které jsem pro představení Sádlo natočila, bylo zřejmé, že se ocitám před obrovským tématem nabitým emocemi. A začal vznikat i podcast, protože jsem věděla, že tohle prostě musí lidi slyšet. 

Byl to porod se vším všudy, oslabilo mě to i posílilo. Ale je to pro mě zázračné v tom, že vzniklo něco, co mi přijde opravdu živé, zjevně to komunikuje s velkým množstvím lidí. Moje osobní ponaučení – jít si za svým vnitřním hlasem a překonávat strach z reakcí okolí má smysl.

https://wave.rozhlas.cz/sadlo-8398667

Autorkou portrétní fotografie je Petra Mandová.

Dan Glass, britský lidskoprávní aktivista, člen ACT UP London, performer, moderátor a spisovatel

Loňské léto bylo mé 15. HIVýročí (co žiju s HIV a učím se znovu milovat). V době šokující zprávy o mé HIV+ diagnóze jsem si opravdu nemyslel, že ještě někdy budu zdravý, že se zamiluji, že bych měl ještě někdy sex bez pěti gum na péru, že bych našel sebevědomí mluvit o své situaci, že bych měl rodinu (ve VŠECH jejích podobách) nebo ještě viděl nějaký smysl. A vloni jsem se najednou ocitl v hlučném autobuse do Prahy, abych promluvil na platformě Act*Pride (před sakra kdovíkolika skvělými lidmi), kam mě pozvala pražská pobočka AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) a kde jsem mluvil zcela otevřeně.

Po diagnóze jsem si své “HIV” pevně zabalil a uložil v Pandořině skříňce mé mysli, ale věděl jsem, že škoda už byla napáchána. Jedné bouřlivé noci však byla skříňka rozmetána na kusy. Nedávno totiž moje srdce odhodilo okovy kvůli chlápkovi k nakousnutí jménem Thierry, kterého jsem potkal. Myslel jsem, že je úplně mimo moji ligu, takže když projevil zájem, šel jsem k němu do bytu s dobře připraveným projevem. „Ehm, Thierry, jen jsem ti chtěl něco říct, ehm, můžu bez problémů hned odjet, už znám číslo taxíku," řekl jsem rozechvěle. „Co se děje Dane? Ven s tím.“ „Ehm, ehm, vlastně nevím, jak to říct, neexistuje žádný opravdu pěkný způsob… jsem HIV pozitivní,“ kuňknul jsem. „Nebuď k*rva tak povýšenej, vážně si myslíš, že jsi první člověk s HIV, kterého znám?“ prohodil. Zůstal jsem v šoku, tohle nebyla obvyklá odpověď, kterou jsem dostával předtím. „Nepotřebuju, abys mi říkal, jak bych měl reagovat na HIV; jako gay, jako někdo, kdo byl svědkem Článku 28 [o zákazu “propagace” homosexuality ve Velké Británii] a hlavně jako lidská bytost na této planetě – bych si to měl vyřešit sám.“ „Ach, promiň." Poté roztál, otočil se ke mně a usmál se. „Teď se svlékni a vlez si do postele.“ 

Probudil jsem se po noci nehorázně žhavého sexu jako nový člověk a rozhodně jsem nečekal žádná další milá překvapení, dokud mi nepřipravil snídani a nesundal z horní police pětihodinovou filmovou nálož o HIV+ aktivismu. „Jdeme na to, připoutej se," mrkl. „Nauč se svou queer historii – pamatuj Aids Coalition To Unleash Power (ACT UP! FIGHT BACK! FIGHT AIDS!) JEDNEJ! BRAŇ SE! BOJUJ S AIDS! Dokud nebude zdravotní péče pro všechny,“ rozzářil se Thierry, půjčil mi filmy a pak mě poslal vesele dál.

Jako součást ACT UPu od doby, kdy jsme se v roce 2014 znovu zformovali v Londýně, jsme pomohli vybojovat PREP (pre-expoziční profylaxi) – léky užívané k prevenci HIV – aby byly dostupné pro všechny ve Spojeném království – a dosáhli mnoha dalších strategických úspěchů v boji proti stigmatu, za masový empowerment v rámci hnutí. Dnes se cítím tak šťastný, že mohu být součástí tohoto kolektivního poslání až do doby, kdy už HIV+ nebude. Takže milujte a bojujte, mé lásky, JEDNEJTE! BRAŇTE SE! BOJUJTE S AIDS! Dokud nebude zdravotní péče pro všechny. 

 

Z anglického originálu redakčně přeloženo.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí