x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2019 Téma tohoto čísla

Gender v mentoringu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

mentoring jsme zvolili jako téma dalšího zpravodaje částečně i proto, že v Gender Studies právě realizujeme projekt, který je zaměřen na mentoring v pomáhajících profesích. Připravujeme konferenci, kde chceme představit a diskutovat příklady dobré praxe v daných oblastech a i výzvy, které nás čekají: např. digitalizace pomáhajících profesí (Island), peer přístup v sociální práci či metody kolegiální podpory a jejich genderové přesahy. O aktivitách projektu a jeho výstupech se můžete více dočíst na stránkách naší organizace, v článku od Kláry Čmolíkové Cozlové se ale dozvíte, jak s mentoringem souvisí gender. Oblast pomáhajících profesí by mohla sloužit jak výkladový slovník všech termínů, se kterými se v kontextu genderu na pracovním trhu setkáváme. Můžeme „krásně“ ilustrovat jak vertikální tak horizontální segregaci, můžeme si vysvětlit skleněný strop i skleněný výtah, stejně jako gender pay gap.

Pokud jste už o mentoringu slyšeli, ale vlastně tak úplně nevíte, co to je, nezoufejte. Je mnoho otázek, které se kolem samotné mentorské praxe rojí, a na řadu z nich v textu Úskalí mentoringu – zdaleka nejen ve firemním sektoru a sociální práci… upozorňuje Josef Vošmik. Pochyby a nejasnosti však nejsou překážkou ve snahách o funkční ověřování v praxi.

O důvodech, proč z vědy mizí ženy hned na začátku své akademické kariéry, píše Kateřina Cidlinská. Ve svém článku se zmiňuje i o možném řešení, které vede skrze změnu akademického prostředí směrem k většímu zohlednění životních drah žen, namísto apelování na jejich větší nasazení. Je opravdu těžké prosadit se v prostředí, které s vámi a priori nepočítá.

Eva Kavková se ve svém textu zaměřuje na kariérovou volbu žen a kariérní koučink. I do oblasti kariérního růstu žen a jejich voleb se totiž velmi promítá gender. Mnohdy stačí změnit perspektivu nahlížení na vlastní zkušenosti a rázem se ani léta strávená na rodičovské nemusí jevit jako z profesního hlediska promarněná doba, ale lze ji naopak vnímat jako něco, co nám mnohé dalo.

Na poslední chvíli ještě lákáme na výstavu Vlastním hlasem v Náprstkově muzeu rozhovorem s její kurátorkou, Jitkou Gelnarovou. Výstava končí s koncem roku, tak neváhejte a zajděte na ni.

V kulturní oblasti máme tentokrát novinku – čtení pro malé feministy a feministky. V nové rubrice budeme doporučovat, co číst dětem, pokud nechcete, aby uvízly v růžovo-modré pasti.

A do nového roku, který se kvapem blíží, přeji to stejné nám všem. Dívejme se na svět ve všech jeho barvách, v celé jeho kráse. Dělení našich životů na to, co je mužské a co ženské, nás ochuzuje o jeho pestrost, a to by byla velká škoda.

Pestrobarevné vidění světa při čtení Vám přeje

Markéta Štěpánová

Obsah čísla

Gender v mentoringu

Co limituje kariérovou volbu žen a jak s tím pracovat v rámci kariérového koučinku

Podle čeho si vybíráme budoucí profesi? Co sráží naše dětské sny z hvězdné výše na zem a někdy i někam hlouběji? Podle Lindy Gottfredson si už ve velmi nízkém věku mezi šestým a osmým rokem vytváříme mentální mapu povolání. Ta omezuje naši volbu a říká nám, jaká povolání jsou pro nás vhodná či prestižní a která nikoli.
Gender v mentoringu

Je třeba spravit systém, nikoli jen spravovat ženy

Tento text je sice o zkušenostech s mentoringem ve vědě, což je do značné míry specifické prostředí, nicméně jeho hlavní sdělení je přenositelné do jakékoli jiné oblasti trhu práce či vzdělávání, kde je výrazně méně žen než mužů ve vyšších pozicích.  
Gender v mentoringu

Mentoring nám otevírá dveře

Projekt Mentoring nám otevírá dveře, je primárně zaměřený na podporu profesionálů a profesionálek při výkonu profese sociální práce. Téma genderu v něm není ze strany poskytovatele dotace nijak zdůrazňováno, pokud se ale objeví, stejně jako jiná témata, neopomineme jej.


Gender v mentoringu

Spoluprací k úspěchu

Solidarita mezi ženami může mít mnoho podob. Jednou z nich je vzájemná podpora žen formou mentoringu.
Kultura

Čtení pro malé feministy a feministky

Přínášíme čtenářské tipy pro děti i teenagery, které nezúží jejich pohled na svět na modrou, nebo růžovou, na tituly pro kluky, nebo pro holky. Barev je na světě mnohem víc, není třeba si žádnou z nich zakázat. Feministické smýšlení po přečtení nezaručujeme, ale šírší rozhled slíbit určitě můžeme.
Tipy z knihovny

Genderově citlivý mentoring

David Clutterbuck and Belle Rose Ragins (eds.). 2002. Mentoring and Diversity. An international perspective. Butterworth Heinemann: Oxford. ISBN 0-7506-4836-8

 

 

Aktuálně

Dozvědět se víc? Safe the date 11. 12. 2019

Nové možnosti a inovace se nevyhýbají ani mentoringu. Rozvinout mentoring v pomáhajících profesích, konkrétně v oblasti sociální práce, pedagogiky a ošetřovatelství pomocí smíšených výukových metod, včetně online kurzu, se s důrazem na genderovou senzitivitu snažíme i my.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí