x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

5/2007 Téma tohoto čísla

Banky, jejich podpora ženám a rovné příležitosti pro zaměstnané

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i na 1. máje vám posíláme zpravodaj Rovné příležitosti do firem. Májové číslo jsme zaměřili na banky a jejich podporu rovným příležitostem. V rozhovoru si přečtěte, co o rovných příležitostech a společenské odpovědnosti firem říká zástupkyně České spořitelny. Skotská banka podporuje ženy podnikatelky, stejně tak Celosvětová aliance bank pro ženy. V článku o ní jsme se zaměřili i na zaměstnanecké politiky, které její členské banky poskytují.

Ve světě je trendem, že banky podporují ženy v jejich podnikání, nás ale zajímalo, jak se chovají ke svým zaměstnaným a zda podporují rovné příležitosti. Ptali jsme se zástupkyň bank v České republice.

Aktualita

Zajímavou novinkou z oblasti rovných příležitostí v politice je složení nového finského kabinetu. Po březnových volbách je z 20 ministrů/ministryň 12 žen. Podíl je tedy 40% mužů a 60% žen. Přijde jednou doba, kdy kvóty budou potřebovat a žádat muži?

Pozvánka

Na závěr bych vás ráda pozvala na akce, které nás v květnu a červnu čekají. V květnu je to Týden rovných příležitostí v Poděbradech (25.5. - 3.6.). 19. června budeme opět slavit Den rovnosti žen a mužů, připravili jsme pro vás filmový maratón, konferenci o rovných příležitostech a informační stánky v Praze, Brně a Liberci.

Hezké májové čtení,
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Půl na půl

Informovanost může diskriminaci zmírnit

Diskriminace se nás netýká, nevnímáme ji ani si její existenci nepřipouštíme. Ovšem pouze do doby, kdy se s ní setkáme na vlastní kůži nebo prostřednictvím nějaké z blízkých osob. Diskriminace je jev, který zacloumá našimi životy od základů. V první chvíli se cítíme být ztraceni, ochromeni, bezmocní.
Rovné příležitosti v praxi

Banky pro rovné příležitosti…

Celosvětová aliance bank pro ženy (Global Banking Aliance for Women) je sdružením bank, které mezi sebou sdílejí zkušenosti s podporou a rozvojem podnikání žen.
Osobnost

„V Citibank dobře chápeme, že dnešní pracovní síla a její profesionální priority jsou jiné než v minulosti“

Citibank je ve světě i v České republice známa pro rovné příležitosti žen a mužů a diverzitu (rozmanitost). Nadace Citigroup financuje Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice. Nedávno Prahu i Gender Studies navštívila Gwendoline Cleven manažerka lidských zdrojů a diverzity Citibank v Evropě, Středním Východě a Africe.
Aktuálně...

Vídeň: Den dcer – mladé dívky objevují podniky

Již po šesté měly letos mladé vídeňské dívky ve věku 11-16 let šanci seznámit se se světem podniků a podnikání. To vše v rámci akce Den dcer, která se konala v dubnu ve více než sto firmách a institucích. Zúčastněné podniky nabízely dívkám možnost vyzkoušet si převážně technické profese. Do akce se přihlásilo 115 firem.

Co si myslíte o ... ?

Co děláte pro své zaměstnané v rámci rovných příležitostí?
Na otázku odpovídají:

Eva Chaloupková, tisková mluvčí GE Money

Společnost GE má organizaci GE Women Network (tedy organizaci žen), která se po celém světe aktivně angažuje v oblasti jak rovného postavení žen, tak sleduje ženská témata a problematiku se zaměstnáním žen související. V GE sledujeme ukazatel počtu žen ve vedoucích pozicích.

V rámci GE Money zde v ČR plánujeme vytvoření specifických pozic na snížený úvazek vhodných pro manažerky s dětmi. Striktně dodržujeme zákon a nikdy se v rámci výběrových řízení nedotazujeme na osobní informace a umožňujeme tak ženám zastávat veškeré nabízené pozice v rámci celé společnosti včetně pozic ve vrcholovém managementu. GE se snaží nabídnout rovněž možnost klouzavé pracovní doby nebo tzv. "home office" - tedy možnost pracovat např. 1 den v týdnu z domova, pokud to povaha a náplň práce dovolí.Petra Kopecká, tisková mluvčí HVB - Bank Czech Republic a.s.

V HVB Bank máme mnoho různých programů, kterými se snažíme podpořit a motivovat zaměstnance banky. Pokud pomineme základní benefitní programy, které obsahují nabídku různých výhod v oblasti sportovních a kulturních aktivit, zdravotní péče či bankovních produktů, pak jistě stojí za zmínku speciální program pro maminky či rodiče nazvaný Rodičovský benefitní balíček. Díky tomuto balíčku mohou i maminky na mateřské využívat nabídku benefitů určenou primárně zaměstnancům banky pracujícím na hlavní pracovní poměr. Maminky jsou také zvány na různé bankovní akce jako je Family day či vánoční večírek.
Zaměstnanci, jejichž pozice to umožňuje nebo je tento přístup žádoucí, mohou také využít pružné pracovní doby či možnosti pracovat z domova.Jana Riebová, ředitelka divize řízení lidských zdrojů HVB Bank Czech Republic a Živnostenské banky

V bance je poměrně hodně příležitostí pro aktivní podporu programů pro rovné příležitosti zaměstnanců. Největší pozornost v současné době věnujeme rozvoji kariér našich zaměstnanců a podpoře rodičů s malými dětmi.

V oblasti rozvoje kariér je naší filozofií vychovávat autonomní zaměstnance a dát jim příležitost. Znamená to, že nechceme žádné naše kolegy při budování jejich kariéry "vodit za ručičku". Zajistíme ale, aby dostávali pravidelnou a kvalitní zpětnou vazbu o výkonu, který podávají, o svých dovednostech a schopnostech, a to i za použití náročnějších metod, jako jsou strukturované behaviorální rozhovory nebo assessment či development centra. Zaměstnanci si tak mohou uvědomit či ověřit, kde jsou jejich silné stránky a jaké kompetence by měli dále rozvíjet. K dispozici jsou jim stále se rozvíjející vzdělávací aktivity, které by si každý měl plánovat se svým nadřízeným na rok dopředu. Příležitost pak přichází buď v rámci integračních programů nebo pravidelně na interním trhu práce, kde zveřejňujeme všechny volné pozice. Stále více jsou k dispozici i informace o příležitostech pro rozvoj mezinárodní kariéry. Pro lepší orientaci v systému řízení kariér jsme pro zaměstnance připravili speciální e-learningový kurs. Jediným kriteriem pro uskutečnění kariérové změny je pak to, nakolik interní kandidát splňuje požadavky pracovní pozice.

V bankovnictví pracuje velké procento žen. Vyšší porodnost se začala projevovat i v naší bance. Na mateřskou a poté rodičovskou dovolenou odcházejí kvalifikované kolegyně, které je velmi těžké nahradit. A to ještě máme podmínku, že zaměstnanec (a zde se to může týkat i mužů) na mateřské nebo rodičovské dovolené by měl být nahrazen jen dočasně, aby se pak mohl/a do své profese vrátit. Zde nám velmi pomáhá systém "Home Office", který umožňuje kolegům a kolegyním pracovat bezpečně a plnohodnotně z domova. Pro takovou práci jsme připravili jednoduchá pravidla, vytipovali jsme vhodné pracovní pozice a začínáme evidovat první pozitivní výsledky. Zjistili jsme, že výkonnost zaměstnance pracujícího v režimu "Home Office" neklesá, ba právě naopak. Navíc je to forma organizace pracovní doby vhodná i pro ženy na rizikovém těhotenství nebo pro dlouhodobě nemocné, jejichž zdravotní stav pouze neumožňuje pravidelné cesty do zaměstnání. Zaměstnanci jsou spokojení a banka šetří náklady za vyhledávání náhrad a jejich zaškolování.

Podpora rovných příležitostí se naší bace vyplácí a do budoucna proto pro naše zaměstnance chystáme další programy.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí